top of page

Kuka ansaitsee kiitoksen ja HUMAKOn huomionosoituksen? / Who deserves thanks and HUMAKO's attention?HUMAKOn yhteisössä on toiminut paljon aktiivisia toimijoita kaikkien näiden vuosien aikana. On aika muistaa HUMAKOn ansioituneita aktiiveja, alumneja ja opiskelijakunnan toimintaa edistäneitä henkilöitä. Ansiomerkkityöryhmä pyytää esityksiä henkilöistä perusteluineen 17.1.2024 mennessä (haku aikaa jatkettu). HUMAKOn jäsenillä ja alumneilla on mahdollisuus esittää kunniajäsenyyden myöntämistä, ansiomerkkien tai kunniakirjojen saajia. Lomakkeella voi esittää useampaa henkilöä.


  • Kunniajäsenyys: Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita.

  • Ansiomerkki: Ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle, alumnille tai työntekijälle, joka on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä.

  • Kunniakirja: Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teolla edistänyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden pyrkimyksiä tai asemaa. Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin merkittävästi vaikuttaville yhteisöille tai henkilöille.


HUMAKOn alumneista, edustajiston ja hallituksen jäsenistä koostuva ansiomerkkityöryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan merkkiin, työryhmä voi yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle myös haettavaa huomionosoitusta vähäisemmän huomion.


HUMAKO on jakanut huomionosoituksia Merkkiohjesäännön mukaisesti vuodesta 2018 alkaen. Kaikki huomioidut henkilöt löydät uutisesta HUMAKOn huomionosoitukset 2018-2023.


Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tunnustusta tekemästään työstä HUMAKOn toiminnan kehittämiseksi? Ketä pitäisi huomioida Humakin opiskelijoiden edun huomioinnista? Kenen ansiosta HUMAKO on näyttäytynyt positiivisesti opiskeluaikana? Kuka on edistänyt merkittävästi HUMAKOn toimintaa tai tavoitteita?


Täytä lomake ja ilmianna osaajat!

Voit esittää huomionosoitusten saajia tällä lomakkeella:


Kunniallisin terveisin,

Essi Pesonen

Ansiomerkkityöryhmän puheenjohtaja 2021-2023Lisätietoja antaa tarvittaessa ansiomerkkityöryhmän sihteeri, toiminnanjohtaja Suvi Torikka (suvi.torikka (a) humako.net)


//


Who deserves thanks and HUMAKO's attention?


There have been a lot of active players in the HUMAKO community during all these years. It's time to remember HUMAKO's distinguished active members, alumni and people who promoted the activities of the student union. The merit badge working group requests presentations from individuals with reasons by January 17, 2024. HUMAKO members and alumni have the opportunity to present the awarding of honorary membership, the recipients of merit badges or honorary certificates. You can present more than one person on the form.


  • Honorary membership: The representative council can invite persons who have significantly promoted the activities and goals of the student union as honorary members of the student union.

  • Badge of merit: Badge of merit can be awarded for meritorious activities to a member of the student union, an alumni or an employee who has promoted the activities of the student union and/or played a significant role in the development of the student union's activities.

  • Certificate of honor: Certificate of honor can be awarded to a community or a person who has promoted the aspirations or status of university of applied sciences students with their activities or significant actions. A certificate of honor can also be awarded to organizations or individuals who otherwise have a significant impact on the activities of the student union.


Fill out the form and Report the experts!

You can present the recipients of the acknowledgments with this form:


You can contact HUMAKO's executive director Suvi Torikka (suvi.torikka (a) humako.net) for more information and help with filling the form.

Comentarios


bottom of page