top of page

Opiskelijaedustajat

IMG_2859 (1).JPG

Tule edistämään opiskelijahyvinvointia!

Humakin opiskelijaedustajat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Lähes jokaisesta opiskelijatyöryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Opiskelijaedustajat kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Opiskelijatyöryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin kampusten, sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKOn edunvalvontatiimi on opiskelijaedustajan tukena läpi toimikauden.


Tämän vuoden opiskelijaedustajat voit tarkistaa Toimijat -sivulta.

Hakeminen ja valinnat

 

Työryhmään haetaan täyttämällä hakulomake verkossa. Hakemuksessa on hyvä kuvailla omaa motivaatiota ja kiinnostusta toimintaan sekä ilmoittaa missä työryhmissä haluaisit opiskelijoita edustaa. 

Opiskelijaedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä joulukuussa. Tutkintolautakunnan jäsenet valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle ja perehdytetään tehtävään. Vuodelle 2023 haetaan opiskelijaedustajia oman kampusalueen hyvinvointiryhmiin, oman opiskelualan vahvuusryhmiin sekä tutkintolautakuntaan. 

 

Seuraava opiskelijaedustajien haku on 1.11.-30.11.

Opiskelijaedustajat perehdytetään 14.12.2022 klo 16:30-18:00 (etä).

Parhaiten lisätietoa toiminnasta saat ottamalla yhteyttä edunvalvonta@humako.net

 

Opiskelijaedustajana toimiminen

Opiskelijaedustajana Humakin työryhmissä pääsee vaikuttamaan oman alueen tai koulutusalaansa liittyviin asioihin. Työryhmät ovatkin helppoja paikkoja tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin ja olla mukana valmistelemassa opiskelijoita koskevia asioita. Hakiessasi voitkin olla esimerkiksi juuri oman kampuksesi opiskelijahyvinvointiryhmässä kertomassa siitä, miten asiat olisivat kampuksen opiskelijoille parhaita, tai keskustelemassa vahvuusalasi opettajien kanssa siitä, miten asiat olisivat opiskelijoiden kannalta parasta toteuttaa.

Humakin työryhmissä on Humakin henkilökunnan jäsenistä koostuvan ryhmän lisäksi 1-2 opiskelijaedustajaa. HUMAKO ohjeistaa kaikki työryhmien opiskelijaedustajat työryhmissä toimimiseen. Opiskelijaedustajien tulee ennen kokouksia tutustua kokousmateriaaliin ja kokouksien jälkeen laatia pieni muistio, joka toimitetaan muille opiskelijaedustajille tiedoksi käsitellyistä asioista. Opiskelijaedustajuudesta ei tule opiskelijoille kuluja.

Humakin työryhmien esittely

 

Tutkintolautakunta

 

Lakisääteinen tutkintolautakunta on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa. 

 

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät

 

Käsittelevät aluetasolla opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä sekä reagoivat ja toimivat nopeasti käytännön toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Tiedottavat ja toimeenpanevat koko ammattikorkeakoulua koskevan opiskeluhyvinvointiryhmän määrittämät tehtävät kampusalueilla. Hakevat ratkaisuja erilaisiin opiskelua vaikeuttaviin ongelmatilanteisiin, ja turvaavat tarvittaessa erityisjärjestelyillä opiskelijan opintojen etenemisen. Ryhmät toimivat alueellisesti kampuksilla ja sieltä esille tulleet asiat käydään vielä erikseen läpi koko Humak tason opiskelijahyvinvointiryhmässä. Ryhmät kokoontuvat neljä kertaa lukuvuodessa.

Vahvuusalaryhmät

 

Vahvuusalaryhmät ovat ryhmiä, joissa käsitellään kunkin vahvuusalan koulutukseen liittyviä keskeisimpiä strategisia, pedagogisia, sekä TKI-toimintaan liittyviä asioita. Vahvuusalaryhmät kokoustavat noin kerran kuukaudessa ja ryhmässä on opiskelijaedustajan lisäksi kyseisen vahvuusalan opettajia ja yliopettajia jokaiselta kampukselta. Vahvuusalaryhmiä on kolme; kulttuurituotannon, tulkkikoulutuksen ja yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusalaryhmät.

bottom of page