Hae paikallistoimijaksi

HUMAKOn paikallistoiminta eli tutor- ja jaostotoiminta on kaikille Humakin opiskelijoille tarkoitettua ja jokainen opiskelija voi osallistua järjestettyyn toimintaan. Kaikki HUMAKOn jäsenet voivat hakea tutoriksi ja/tai jaostoon. Toiminta on aina opiskelijoiden toiveiden mukaista sekä tutoreiden ja jaostojen näköistä. 

 

Paikallistoimijana voi toimia kuka tahansa HUMAKOn jäsen, joka haluaa edistää monipuolista ja yhteisöllistä opiskelijaelämää ruohonjuuritasolla. Haemme paikallistoimijoita kaikista koulutusohjelmista ja vuosikursseista - haluamme joukkoomme mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Tutorina tai jaostossa toimiminen on hauskaa ja antoisaa sekä yksi opiskeluajan unohtumattomimmista kokemuksista. Hae siis sinäkin rohkeasti mukaan toimintaan!

Taulukkoon on lueteltu tutor- ja jaostotoiminnan erot. Vasemmassa sarakkeessa tutortoiminnan kohdalle lukevat seuraavat tehtävät tutorille: Opintoja tukevaa toimintaa: opiskelijoiden ohjaaminen, neuvominen ja vertaistukeminen; Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävien tapahtumien ja toimintojen järjestäminen (esim. liikuntahetket, nyyttärit, verkkovälitteiset opintopiirit); Opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja Humakin markkinointi eri oppilaitoksissa ja messuilla sekä valintakokeissa avustaminen. Oikeaan sarakkeeseen on lueteltu jaoston tehtävät: Vaikuttamista paikallisesti opiskelijaelämään: palautteen keruu ja niiden käsittely; Erilaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. fuksiaiset, sitsit, verenluovutustapahtumat, peli-illat verkossa); Opiskelijoiden viihtyvyyteen vaikuttaminen omassa yksikössä ja Yhteistyö alueen muiden toimijoiden, kuten opiskelijakuntien ja ammattiliittojen kanssa

Tutorit ja jaostot tekevät lähtökohtaisesti yhteistyötä keskenään. Voit hakea molempiin paikallistoiminnan aktiivimuotoihin, jos motivaatiota riittää ja elämäntilanteesi sallii. Suosittelemme sinua kuitenkin miettimään, kumpi paikallistoiminnan aktiivimuoto on sinulle mielekkäämpi ja mukavampi. Työmäärään sisältyy molempien tehtävät ja sinun tulee pystyä sitoutumaan molempiin luottamustehtäviin koko kautesi ajan.

 

Hae jaostoon!

 

Jaosto - Tehdään yhdessä opiskeluajasta hauskempaa!

Jaostossa pääset konkreettisesti vaikuttamaan, millaista opiskelijaelämä paikkakunnallasi on! Jaostot keräävät palautetta ja puuttuvat nousseisiin kehittämiskohteisiin sekä ideoivat ja toteuttavat erilaisia opiskelijatapahtumia.

Jaosto järjestää opiskelijoille monipuolisesti tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Tapahtumat voivat olla oman kampuksen opiskelijoille kohdennettuja tapahtumia tai isompia opiskelijatapahtumia yhteistyössä muiden opiskelijakuntien kanssa. Omaa aluettaan jaostot kehittävät muun muassa erilaisten aloitteiden tekemällä tai hankkimalla viihtyvyyttä lisääviä tarvikkeita. Jaostot ovat vieneet sisäilmaongelmia eteenpäin ja saaneet kampuksille mm. sukupuolineutraalit wc:t ja taukotilaan kahvinkeittimen. Jaostot markkinoivat HUMAKOn tuotteita ja toimintaa sekä voivat hankkia uusia opiskelijaetuja opiskelijoiden arjen piristykseksi.

Jaostossa toimiessasi pääset toteuttamaan omia ideoitasi ja vaikuttamaan! Pääset luomaan tapahtumia, joita opiskelijat haluavat ja saat arvokasta työkokemusta tapahtumien järjestämisestä, yhteistyön tekemisestä ja järjestötoiminnasta. Jaostotoimijana edistät myös opintojasi, sillä toiminnasta saa opintopisteitä.  Ja mikä tärkeintä - jaostotoiminnassa saat varmasti ikimuistoisia kokemuksia ja mahtavan opiskelijayhteisön ympärillesi. 

 

Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki jaostolaiset ovat HUMAKOn jäseniä eli HUMAKOn jaostolaisia. Jaostossa suunnittelet ja toteutat jaoston toimintaa sekä osallistut oman jaoston ja HUMAKOn paikallistoimintatiimin järjestämiin palavereihin. Jaostotoimintaa toteutetaan pitkin vuotta, joten tunteja voit kerätä joustavasti oman aikataulusi mukaan. Tukenasi on koko ajan hallituksen jäsenistä koostuva paikallistoimintatiimi sekä oman jaostosi vastaava ja muu jaostoporukka.

 

Kaikki jaostotoimijat perehdytetään tehtäviin, joten tarvitset itseltäsi vain intoa ja energiaa! Jaostotoiminnan alussa osallistut jaostokoulutukseen, jolloin saat perehdytyksen tehtäviisi.

Jaostotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin, paikallistoiminta@humako.net.

 

Seuraava jaostohaku on käynnissä syksyllä 2022.

 

Tule tekemään hauskempaa ja parempaa opiskelija-arkea! 

 

Hae mukaan tutoriksi!

Tutor - Opiskeluarjen vertaistuki ja turva

Tutorina pääset oikeasti olemaan läsnä ja auttamaan opiskelijoita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvien pulmien kanssa. Itsekin Humakissa opiskelevana pystyt antamaan toiselle opiskelijalle arvokasta vertaistukea ja tsemppiä opiskeluarjen keskellä. 

 

HUMAKOn tutortoiminta on opintoja tukevaa toimintaa, kuten:

  • Opiskelijoiden ohjaamista

  • Neuvomista

  • Ryhmäyttämistä

  • Vertaistuen antamista

  • Tukevat opiskelijoiden arkiaktiivisuutta

Tutorit järjestävät monipuolisesti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja toimintoja.

Tutorit osallistuvat myös valintakokeiden järjestelyihin ja tiedottamiseen. Tutorit tekevät myös Humakin markkinointikäyntejä.

Tutorointia tehdään opiskelijoiden keskuudessa eri ympäristöissä, kuten kampuksilla lukujärjestyksien puitteissa ja verkkovälitteisesti kaikille Humakin opiskelijoille. Verkkovälitteinen tutorointi tapahtuu HUMAKOn Discordissa, eTutor-opintojakson keskustelupalstoilla sekä etutor(a)humako.net -sähköpostin kautta.

 

Tutorin toivotaan sitoutuvan toimintaan ainakin 1,5 vuodeksi. Toiminnan aluksi laadittavassa tutorsuunnitelmassa tutor voi itse pohtia, miten aikoo tutortuntinsa käyttää. Opinnollistamista varten tutor raportoi toiminnastaan tutortoiminnan päätyttyä.

 

Humakissa tutortoimintaa tehdään yhteistyössä HUMAKOn ja Humakin henkilökunnan kanssa. Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn jäseniä eli HUMAKOn tutoreita. Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallituksen paikallistoimintiimi sekä kampuksilla nimetyt tutorvastaavat ja Humakin tutorlehtorit. Yksin ei siis tutorina tarvitse toimia!

 

Tutorit perehdytetään tehtäviinsä tutorkoulutuksessa.

 

Tutortoiminnasta saat itsellesi auttamisesta kumpuavan hyvän mielen lisäksi takuuvarmasti uusia oivalluksia ja ihmisiä elämääsi. Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa ja verkkopainoitteisessa ohjaamisessa kehityt itsekin varmemmaksi digitaalisten alustojen käyttäjäksi. Opit toiminnassa näitä työelämänkin kannalta hyödyllisiä taitoja. 

 

Tutorointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin paikallistoiminta@humako.net

​Seuraava tutorhaku on käynnissä syksyllä 2022.

 

Ole toisten opiskelijoiden tukena ja turvana - ryhdy tutoriksi! 

 
Paikallistoimijoita

Haluatko tietää, mitä jaostot ja tutorit tekevät?

 

Tutustu eri opiskelijaryhmille suunnattuun toimintaan:

Tutustu kaikille Humakin opiskelijoille suunnattuun toimintaan: