Hae paikallistoimijaksi

HUMAKOn paikallistoiminta eli tutor- ja jaostotoiminta on kaikille Humakin opiskelijoille tarkoitettua: jokainen opiskelija voi osallistua järjestettyyn toimintaan tai hakea tutoriksi tai jaostoon. Toiminta on aina opiskelijoiden toiveiden mukaista sekä tutoreiden ja jaostojen näköistä. 

Paikallistoimijana voi toimia kuka tahansa HUMAKOn jäsen, joka haluaa edistää monipuolista ja yhteisöllistä opiskelijaelämää ruohonjuuritasolla. Tutorina tai jaostossa toimiminen on hauskaa ja antoisaa sekä yksi opiskeluajan unohtumattomimmista kokemuksista. Hae siis sinäkin rohkeasti mukaan toimintaan!

Taulukkoon on lueteltu tutor- ja jaostotoiminnan erot. Vasemmassa sarakkeessa tutortoiminnan kohdalle lukevat seuraavat tehtävät tutorille: Opintoja tukevaa toimintaa: opiskelijoiden ohjaaminen, neuvominen ja vertaistukeminen; Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävien tapahtumien ja toimintojen järjestäminen (esim. liikuntahetket, nyyttärit, verkkovälitteiset opintopiirit); Opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja Humakin markkinointi eri oppilaitoksissa ja messuilla sekä valintakokeissa avustaminen. Oikeaan sarakkeeseen on lueteltu jaoston tehtävät: Vaikuttamista paikallisesti opiskelijaelämään: palautteen keruu ja niiden käsittely; Erilaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. fuksiaiset, sitsit, verenluovutustapahtumat, peli-illat verkossa); Opiskelijoiden viihtyvyyteen vaikuttaminen omassa yksikössä ja Yhteistyö alueen muiden toimijoiden, kuten opiskelijakuntien ja ammattiliittojen kanssa
 

Hae jaostoon!

 

Jaosto - Tehdään yhdessä opiskeluajasta hauskempaa!

HUMAKOn paikallisesta toiminnasta vastaavat Humakin jokaisessa yksikössä toimivat jaostot. Jaostossa pääset konkreettisesti vaikuttamaan, millaista opiskelijaelämä paikkakunnallasi on! Jaostot keräävät palautetta ja puuttuvat nousseisiin kehittämiskohteisiin sekä ideoivat ja toteuttavat erilaisia opiskelijatapahtumia.

Jaosto järjestää opiskelijoille monipuolisesti tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Tapahtumat voivat olla oman kampuksen opiskelijoille kohdennettuja tapahtumia tai isompia opiskelijatapahtumia yhteistyössä muiden opiskelijakuntien kanssa. Omaa aluettaan jaostot kehittävät muun muassa erilaisten aloitteiden tekemällä tai hankkimalla viihtyvyyttä lisääviä tarvikkeita. Jaostot ovat vieneet sisäilmaongelmia eteenpäin ja saaneet kampuksille mm. sukupuolineutraalit wc:t ja taukotilaan kahvinkeittimen. 

Jaostossa toimiessasi pääset toteuttamaan omia ideoitasi ja vaikuttamaan! Pääset luomaan tapahtumia, joita opiskelijat haluavat ja saat arvokasta työkokemusta tapahtumien järjestämisestä, yhteistyön tekemisestä ja järjestötoiminnasta. Jaostotoimijana edistät myös opintojasi, sillä toiminnasta saa opintopisteitä.  Ja mikä tärkeintä - jaostotoiminnassa saat varmasti ikimuistoisia kokemuksia ja mahtavan opiskelijayhteisön ympärillesi. 

Kaikki jaostotoimijat koulutetaan tehtäviinsä, joten tarvitset itseltäsi vain intoa ja energiaa! Jaostotoiminnan alussa osallistut jaostokoulutukseen, jolloin saat perehdytyksen tehtäviisi. Jaostossa suunnittelet ja toteutat jaoston toimintaa sekä osallistut oman jaostosi sekä muihin HUMAKOn palavereihin. Jaostotoimintaa toteutetaan pitkin vuotta, joten tunteja voit kerätä joustavasti oman aikataulusi mukaan. Tukenasi on koko ajan hallituksen jäsenistä koostuva paikallistoimintatiimi sekä oman jaostosi vastaava ja muu jaostoporukka.

Jaostotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin, paikallistoiminta(a)humako.net.

​Seuraava jaostohaku käynnistyy vuonna 2021.

 

Hae mukaan tutoriksi!

 

Tutor - Opiskeluarjen vertaistuki ja turva

Tutorina pääset oikeasti olemaan läsnä ja auttamaan opiskelijoita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvien pulmien kanssa. Itsekin Humakissa opiskelevana pystyt antamaan toiselle opiskelijalle arvokasta vertaistukea ja tsemppiä opiskeluarjen keskellä. 

HUMAKOn tutortoiminta on opintoja tukevaa toimintaa, kuten opiskelijoiden ohjaamista, neuvomista, ryhmäyttämistä ja vertaistuen antamista. Tutorit järjestävät monipuolisesti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja toimintoja. Lisäksi tutorit tukevat opiskelijoiden arkiaktiivisuutta sekä osallistuvat valintakokeiden järjestelyihin, tiedottamiseen ja Humakin markkinointikäynteihin.

Tutorointia tehdään opiskelijoiden keskuudessa kampuksilla lukujärjestyksien puitteissa ja verkkovälitteisesti kaikille Humakin opiskelijoille. Verkkovälitteinen tutorointi tapahtuu HUMAKOn Discord-kanavalla, eTutor-opintojakson keskustelupalstoilla sekä HUMAKOn eri somekanavissa.

Tutorin toivotaan sitoutuvan toimintaan ainakin 1,5 vuodeksi. Toiminnan aluksi laadittavassa tutorsuunnitelmassa tutor voi itse pohtia, miten aikoo tutortuntinsa käyttää. Opinnollistamista varten tutor raportoi toiminnastaan tutortoiminnan päätyttyä.

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tutortoimintaa tehdään yhteistyössä HUMAKOn ja Humakin henkilökunnan kanssa. Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn jäseniä eli HUMAKOn tutoreita. Tutorit perehdytetään tehtäviinsä tutorkoulutuksessa. Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallituksen paikallistoimintiimi sekä kampuksilla nimetyt tutorvastaavat ja Humakin tutorlehtorit. Yksin ei siis tutorina tarvitse toimia!

Tutortoiminnasta saat itsellesi auttamisesta kumpuavan hyvän mielen lisäksi takuuvarmasti uusia oivalluksia ja ihmisiä elämääsi. Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa ja verkkopainoitteisessa ohjaamisessa kehityt itsekin varmemmaksi digitaalisten alustojen käyttäjäksi. Opit toiminnassa näitä työelämänkin kannalta hyödyllisiä taitoja. 

Tutorointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin paikallistoiminta(a)humako.net

​Seuraava tutorhaku käynnistyy vuonna 2021.

 

 
Paikallistoimijoita

Haluatko tietää, mitä paikalliset jaostot ja tutorit tekevät?

 

Tutustu paikkakuntakohtaisiin tietoihin nettisivuiltamme. Haluaisitko sinä olla yksi heistä, joka on tarjoamassa Humakin opiskelijoille ainutlaatuisia hetkiä opiskeluaikana?

Ota yhteyttä tutoriin

Jyväskylän paikallistoiminnan sivut
Kuopion paikallistoiminnan sivut
Turun paikallistoiminnan sivut
Pääkaupunkiseudun paikallistoiminnan sivut