top of page
tutor- ja jaostohaalarimerkit.

HUMAKOn paikallistoiminta eli tutor-, jaosto- ja tiimitoiminta on kaikille Humakin opiskelijoille tarkoitettua ja jokainen opiskelija voi osallistua järjestettyyn toimintaan. Kaikki HUMAKOn jäsenet voivat hakea toimijoiksi. Toiminta on aina opiskelijoiden toiveiden mukaista sekä toimintaryhmien näköistä. 

 

Paikallistoimijana voi toimia kuka tahansa HUMAKOn jäsen, joka haluaa edistää monipuolista ja yhteisöllistä opiskelijaelämää ruohonjuuritasolla. Haemme paikallistoimijoita kaikista koulutusohjelmista ja vuosikursseista - haluamme joukkoomme mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Toimiminen on hauskaa ja antoisaa sekä yksi opiskeluajan unohtumattomimmista kokemuksista. Hae siis sinäkin rohkeasti mukaan toimintaan!

TRE-TIIMI.png

Hae tiimiin!
Aktiivitoiminnan uudet mahdollisuudet esittelyssä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu käynnistää oman toimipisteensä Tampereelle syksyllä 2024. Ensimmäiset kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogiopiskelijat aloittavatkin uudella paikkakunnalla elo-syyskuussa. Haluatko olla mukana rakentamassa HUMAKOa Tampereella ja toivottamassa uudet opiskelijat tervetulleiksi kaupunkiin? Hae mukaan Tampereen tiimiin!

Tampereen tiimi on täysin uusi paikallistoimintaryhmä, jonka toiminta muodostuu tekijöidensä näköiseksi lähivuosien aikana. Tiimiin voi hakea kuka tahansa HUMAKOn jäsen.

 

Tiimin toimintaan osallistuminen vaatii fyysistä läsnäoloa Tampereella uusien opiskelijoiden aloittaessa sekä tiimin muutoin niin sopiessa, eli voit asua myös vaikkapa Tampereen lähistöllä. Opiskelijakunta HUMAKO tukee toimintaa sen käynnistämisvaiheessa sekä tulevaisuudessa.

TRE-tiimihaku keväällä 2024:​

Hakuaika: 11.3.-5.5.
HAKULOMAKE! 

Pääkaupunkiseudun tiimi on uusi paikallistoiminnan muoto, jossa mukaan toimintaan pääsee matalalla kynnyksellä. PKS-tiimiläinen on HUMAKOlainen, joka on kiinnostunut auttamaan HUMAKOn hallitusta ja Pääkaupunkiseudun jaostoa järjestämään vuoden 2024 aikana olevaa ohjelmaa ja tapahtumia muille opiskelijoille. Tiimiläisenä toimimiseen käytettävä aika on sovittavissa tapauskohtaisesti, eikä velvoita osallistumaan kaikkeen mahdolliseen. Hakuaikaa tiimiin ei ole rajattu, vaan voit laittaa hakemusta tulemaan koska tahansa. Käsittelemme kaikki hakemukset 2 viikon sisällä niiden saapumisesta.

 

Millaisia asioita PKS-tiimiläisenä voi tehdä?

Tiimiläisenä voit osallistua esimerkiksi rastien pitämiseen tapahtumissa, keittiössä auttamiseen sitseillä, tapahtumatoiminnan suunnitteluun sekä järjestämään uusien opiskelijoiden infoa.

 

Mitä tästä saa?

Mahdollisuuden tutustua HUMAKOn toimintaan näköalapaikalta hyvässä seurassa. Perehdytyksen jälkeen pääset osaksi tiimiä. Lisäksi edessä on hauskoja muistoja ja mahdollisuus kehittää toimintaa palvelemaan entistä paremmin meitä Humakkilaisia. Tiimiläisille järjestetään myös omia tapahtumia sekä kehitystilaisuuksia.

Hakuaikaa PKS-tiimiin ei ole rajattu, vaan voit laittaa hakemusta tulemaan koska tahansa! Lomakkeen lähettämisen jälkeen olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä. Hakulomakkeen löydät täältä!

Taulukkoon on lueteltu tutor- ja jaostotoiminnan erot. Vasemmassa sarakkeessa tutortoiminnan kohdalle lukevat seuraavat tehtävät tutorille: Opintoja tukevaa toimintaa: opiskelijoiden ohjaaminen, neuvominen ja vertaistukeminen; Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävien tapahtumien ja toimintojen järjestäminen (esim. liikuntahetket, nyyttärit, verkkovälitteiset opintopiirit); Opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja Humakin markkinointi eri oppilaitoksissa ja messuilla sekä valintakokeissa avustaminen. Oikeaan sarakkeeseen on lueteltu jaoston tehtävät: Vaikuttamista paikallisesti opiskelijaelämään: palautteen keruu ja niiden käsittely; Erilaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. fuksiaiset, sitsit, verenluovutustapahtumat, peli-illat verkossa); Opiskelijoiden viihtyvyyteen vaikuttaminen omassa yksikössä ja Yhteistyö alueen muiden toimijoiden, kuten opiskelijakuntien ja ammattiliittojen kanssa

Tutorit ja jaostot tekevät lähtökohtaisesti yhteistyötä keskenään. Voit hakea molempiin paikallistoiminnan aktiivimuotoihin, jos motivaatiota riittää ja elämäntilanteesi sallii. Suosittelemme sinua kuitenkin miettimään, kumpi paikallistoiminnan aktiivimuoto on sinulle mielekkäämpi ja mukavampi. Työmäärään sisältyy molempien tehtävät ja sinun tulee pystyä sitoutumaan molempiin luottamustehtäviin koko kautesi ajan.

Jaostoon

Hae jaostoon!

 

Jaosto - Tehdään yhdessä opiskeluajasta hauskempaa!

Jaostossa pääset konkreettisesti vaikuttamaan, millaista opiskelijaelämä paikkakunnallasi on! Jaostot keräävät palautetta ja puuttuvat nousseisiin kehittämiskohteisiin sekä ideoivat ja toteuttavat erilaisia opiskelijatapahtumia.

 

​Jaosto järjestää opiskelijoille monipuolisesti tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Tapahtumat voivat olla oman kampuksen opiskelijoille kohdennettuja tapahtumia tai isompia opiskelijatapahtumia yhteistyössä muiden opiskelijakuntien kanssa. Omaa aluettaan jaostot kehittävät muun muassa erilaisten aloitteita tekemällä tai hankkimalla viihtyvyyttä lisääviä tarvikkeita. Jaostot ovat vieneet sisäilmaongelmia eteenpäin ja saaneet kampuksille mm. sukupuolineutraalit wc:t ja taukotilaan kahvinkeittimen. Jaostot markkinoivat HUMAKOn tuotteita ja toimintaa sekä voivat hankkia uusia opiskelijaetuja opiskelijoiden arjen piristykseksi.

Kaksi punaisiin opiskelijahaalareihin pukeutunutta jaostotoimijaa seisoo kampuksella. Oikeanpuoleisella opiskelijalla on kädessään HUMAKOn maskotti Hjördis. Vasemmanpuoleinen opiskelija poseeraa.

Jaostolainen saa:

 • Kokemusta tapahtumien järjestämisestä, yhteistyön tekemisestä ja järjestötoiminnasta

 • Toteuttaa omia ideoitaan ja vaikuttaa

 • Tutustua erilaisiin ihmisiin eri koulutuksista ja vuosikursseilta

 • Verkostoitumismahdollisuuksia

 • Tärkeitä työelämätaitoja ja mahdollisuuden kehittää ammatillisuuttaan

 • Hyödyntää omia vahvuuksiaan ja erityisosaamistaan

 • Oman jaostoryhmän

 • Hauskaa tekemistä

 • Mahdollisuuden irrottautua opinnoista ja suorittamisesta

 • 1-10 op + todistus

 

Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki jaostolaiset ovat HUMAKOn jäseniä eli HUMAKOn jaostolaisia. Jaostotoimintaa toteutetaan pitkin vuotta, joten tunteja voit kerätä joustavasti oman aikataulun mukaan. Tukenasi on koko ajan hallituksen jäsenistä koostuva paikallistoimintatiimi, oman jaostosi vastaava ja muu jaostoporukka. Kaikki jaostotoimijat perehdytetään tehtäviin, joten tarvitset itseltäsi vain intoa ja energiaa!

 

Jaostotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin paikallistoiminta(a)humako.net.

 

Jaostohaku keväällä 2024:​

Hakuaika: 11.-22.3.
HAKULOMAKE!

Haastattelut: 25.-28.3.

Valintojen julkaisu: 2.4.
Ilmoittautuminen koulutukseen 2.-4.4.

Tutor- ja jaostokoulutus: 4.4. klo 9:00-16:00

Tule tekemään hauskempaa ja parempaa opiskelija-arkea! 

Tutoriksi
Kolme mustiin tutorpaitoihin ja punaisiin haalareihin pukeutunutta tutoria seisovat järven rannalla. Keskimmäinen tutor nostaa HUMAKOn maskottia Hjördistä päänsä yläpuolelle. Oikeanpuoleinen tutor pitää kädessään haalarimerkkejä.

Tutor - Opiskeluarjen vertaistuki ja turva

HUMAKOn tutorina pääset olemaan läsnä ja auttamaan opiskelijoita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvien pulmien kanssa. Itsekin Humakissa opiskelevana pystyt antamaan toiselle opiskelijalle arvokasta vertaistukea ja tsemppiä opiskeluarjen keskellä. 

 

Tutortoiminta on opintoja tukevaa toimintaa, kuten:

 • Opiskelijoiden ohjaamista

 • Neuvomista

 • Ryhmäyttämistä

 • Vertaistuen antamista

 • Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä

 • Verkostoitumisen ja opiskelijoiden arkiaktiivisuuden tukemista

 

Tutorointia tehdään opiskelijoiden keskuudessa eri ympäristöissä, kuten verkkovälitteisesti ja lukujärjestyksien puitteissa opetuksen yhteydessä sekä mahdollisesti kasvokkain eri paikkakunnilla. Tutorointiin kuuluu toiminnan ideointia, suunnittelua, raportointia ja arviointia. Toimintaan voi sitoutua joustavasti oman aikataulun ja elämäntilanteen mukaan. 

 

Lisäksi tutorit

 • tutoroivat myös muiden kuin oman toteutusmuodon kontaktiopetuksen/opetuksen yhteydessä

 • järjestävät live- tai verkkokontakteja eri toteutusmuodoille lukukauden aikana (sis. FIN + ENG)

 

Tutor saa:

 • Kokemusta ryhmäyttämisestä, ohjaamisesta ja verkkofasilitoinnista 

 • Tutustua erilaisiin ihmisiin eri koulutuksista ja vuosikursseilta

 • Verkostoitumismahdollisuuksia

 • Tärkeitä työelämätaitoja ja mahdollisuuden kehittää ammatillisuuttaan

 • Hyödyntää omia vahvuuksiaan ja erityisosaamistaan

 • Oman tutorryhmän

 • Hauskaa tekemistä

 • Mahdollisuuden irrottautua opinnoista ja suorittamisesta

 • Kehittää tutorointia

 • 3-10 op + todistus

 

Tutortoiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn tutoreita. Tämän vuoksi opiskelijalla tulee olla voimassaoleva opiskelijakunta HUMAKOn jäsenyys toimiakseen tutorina.
 

Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallituksen paikallistoimintiimi sekä nimetyt tutorvastaavat ja Humakin tutorlehtorit. Yksin ei siis tutorina tarvitse toimia! Tutorointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin paikallistoiminta(a)humako.net

Tutorhaku keväällä 2024:​

Hakuaika: 11.-22.3.
HAKULOMAKE!

Haastattelut: 25.-28.3.

Valintojen julkaisu: 2.4.
Ilmoittautuminen koulutukseen 2.-4.4.

Tutor- ja jaostokoulutus: 4.4. klo 9:00-16:00

Ole toisten opiskelijoiden tukena ja turvana - ryhdy tutoriksi!

Mitä paikallistoimijat tekevät?
Paikallistoimijoita

Haluatko tietää, mitä jaostot ja tutorit tekevät?

 

Tutustu eri opiskelijaryhmille suunnattuun toimintaan:

Tutustu kaikille Humakin opiskelijoille suunnattuun toimintaan:

bottom of page