Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän. Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Yhdenvertaisuuslaki 8§ (uusi välilehti). Syrjintä voi olla mm. halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luomista, ei-toivottuja tekoja tai asiattomia tai loukkaavia puheita. Nämä eivät kuulu opiskelijakuntaan niin kuin eivät muillekaan elämän osa-alueille. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat häirintää kokeneille opiskelijoille tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutuettu opiskelijakunnan toimesta. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä yksin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Keneen otan yhteyttä?


Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat täysin vaitiolovelvollisia, eivätkä tee mitään ilman yhteydenottajan suostumusta.​

Edi Tähtinen

edi.tahtinen (a) humako.net

Edi on ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogi opiskelija Kuopiossa. Edi ottaa kaikki ihmiset vastaan positiivisella ja
rauhallisella asenteella sekä on helposti lähestyttävä henkilö. Hän toivoo, että jokainen häirintää kokeva pystyy tulla hänelle rohkeasti kertomaan asiasta. Edi ottaa kaikki häirintätapaukset vakavasti.

“One of the most sincere forms of respect is to actually listen to what others have to say.''

Adéle Nurmela

adele.nurmela (a) humako.net

Adéle opiskelee Jyväskylässä yhteisöpedagogiksi toista vuotta. Hän on toiminut tutorina, ja nyt 2020 HUMAKOn hallituksen jäsenenä. Hän on nauravainen tyyppi, jota on helppo lähestyä. Adéle toivoo, että lähestyisitte erittäin matalalla kynnyksellä pienistäkin asioista, sillä hän haluaa auttaa ja tukea jokaista opiskelijaa, joka sitä tarvitsee.

"Kaikille pitää olla mahdollista puhua turvallisesti omista kokemuksistaan."

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Ilkantie 4 | 00400 Helsinki

+358 44 257 8884

Palvelupisteet | Yhteystiedot