Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän.

 

Ketään ei saa syrjiä

 • iän

 • etnisen tai kansallisen alkuperän

 • kansalaisuuden

 • kielen

 • uskonnon

 • vakaumuksen

 • mielipiteen

 • terveydentilan

 • vammaisuuden

 • seksuaalisen suuntautumisen

 • muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Yhdenvertaisuuslaki 8§ (uusi välilehti).

 

Syrjintä voi olla mm. halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luomista, ei-toivottuja tekoja tai asiattomia tai loukkaavia puheita. Nämä eivät kuulu opiskelijakuntaan niin kuin eivät muillekaan elämän osa-alueille. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita.


Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat häirintää kokeneille opiskelijoille tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutuettu opiskelijakunnan toimesta. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä yksin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Keneen otan yhteyttä?


Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat täysin vaitiolovelvollisia, eivätkä tee mitään ilman yhteydenottajan suostumusta.​

Ilmari Kallius

ilmari.kallius(a)humako.net

Ilmari on tokan vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija Jyväskylästä. Hän toimi vuonna 2020 HUMAKOn hallituksen puheenjohtajana. Ilmari on kotoisin Helsingistä, missä hän on asunut lähes koko ikänsä. Ilmaria kiinnostaa historia, kirjallisuus, urheilu, erilaiset kulttuurit ja sukupuolentutkimus. Ilmari on luonteeltan avoin, ja pyrkii ymmärtämään asioita aina ympäristön vaikutusten kautta.

"Opiskelen, koska haluan työn josta nautin".

Henrietta Saarinen

henrietta.saarinen(a)humako.net

Henrietta on ensimmäisen vuoden kulttuurituottaja -opiskelija Turun kampukselta ja toimii vuoden 2021 HUMAKOn hallituksen jäsenenä. Vapaa-aikaa hän käyttää urheillen, suoratoistopalveluita kuluttaen ja musiikkia harrastaen.  Perusluenteeltaan Henrietta on nauravainen ja pyrkii aina tulemaan kaikkien kanssa toimeen.

"Toivon, että minuun uskalletaan ottaa yhteyttä pienissäkin asioissa, tarjoan tukeni kaikille sitä tarvitseville!"