Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän.

 

Ketään ei saa syrjiä

 • iän

 • etnisen tai kansallisen alkuperän

 • kansalaisuuden

 • kielen

 • uskonnon

 • vakaumuksen

 • mielipiteen

 • terveydentilan

 • vammaisuuden

 • seksuaalisen suuntautumisen

 • muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Yhdenvertaisuuslaki 8§ (uusi välilehti).

 

Syrjintä voi olla mm. halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luomista, ei-toivottuja tekoja tai asiattomia tai loukkaavia puheita. Nämä eivät kuulu opiskelijakuntaan niin kuin eivät muillekaan elämän osa-alueille. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita.


Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat häirintää kokeneille opiskelijoille tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutuettu opiskelijakunnan toimesta. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä yksin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Keneen otan yhteyttä?


Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat täysin vaitiolovelvollisia, eivätkä tee mitään ilman yhteydenottajan suostumusta.​

Jukka-Pekka Salmela

jukka.salmela(a)humako.net

Jukka-Pekka on tokan vuoden kulttuurituotannon opiskelija Turusta ja hän toimii tänä vuonna HUMAKOn edustajiston puheenjohtajana. J-P:n vapaa-aika kuluu musiikin, järjestöjen, pelien ja kirjojen parissa. Äänikirjat varsinkin ovat hänen juttunsa. Jukka-Pekan mielestä tärkeintä on ymmärtää ihmistä ja olla läsnä, kun ihminen tarvitsee sitä.

"Minä en ole tuomari, minä olen puolustaja"

JP käyttökuva.jpg

Henrietta Saarinen

henrietta.saarinen(a)humako.net

Henrietta on ensimmäisen vuoden kulttuurituottaja -opiskelija Turun kampukselta ja toimii vuoden 2021 HUMAKOn hallituksen jäsenenä. Vapaa-aikaa hän käyttää urheillen, suoratoistopalveluita kuluttaen ja musiikkia harrastaen.  Perusluenteeltaan Henrietta on nauravainen ja pyrkii aina tulemaan kaikkien kanssa toimeen.

"Toivon, että minuun uskalletaan ottaa yhteyttä pienissäkin asioissa, tarjoan tukeni kaikille sitä tarvitseville!"

henrietta_saarinen