Tietosuoja | HUMAKO

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Ilkantie 4 | 00400 Helsinki

+358 44 257 8884

Palvelupisteet | Yhteystiedot

Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

HUMAKOn toimintaan kuuluu henkilötietojen käsittelyä osana jäsenyyden ylläpitoa, HUMAKOn aktiivitoimintaa ja tuotemyyntiä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenyyssuhteen hoitoon sekä jäsen- ja aktiiviviestintään. HUMAKO kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.
 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. HUMAKO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla.Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta HUMAKOn ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.
Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. 


Tietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyynnön voi suorittaa vain kirjallisesti ja sen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, voidaan periä kohtuullinen maksu tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tämän maksun suuruus on 25 euroa.


Pyynnöt tietojen oikaisemiseksi ja poistettavaksi

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset tulee toimittaa osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä opiskelijakunnan tietosuojavastaavaan Vellu Taskilaan, jonka ajantasaiset yhteystiedot löytyvät täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteesta.​

HUMAKOn tietosuojaselosteet

Aktiivitoimijahaku
PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Alumnirekisteri

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tuotemyynti

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tapahtumat

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Jäsenrekisteri

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Palautelomakkeet

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Aktiivirekisteri

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tietosuojapoikkeaman ilmiantolomake (avautuu uuteen ikkunaan)

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta. Tämä lomake on osa opiskelijakunnan tietosuojasta huolehtimisen prosessia. Tietosuojapoikkeamailmoituksen voi täyttää kuka vain, joka epäilee poikkeamaa tietosuojassa.