top of page

Hae mentoria

banneri_mentorointipari.JPG
Mitä on mentorointi?

Mentorointi

Opiskelija, haluaisitko pohtia ja suunnitella omaa urapolkuasi jo työelämässä olevan ammattilaisen kanssa? Hae itsellesi mentoria!

Humak ja opiskelijakunta HUMAKO hakevat mentoroitavia Humentor -ohjelmaan. Muista hakea 18.2.2024 mennessä!  Mentorointiohjelma eli Humentor on Humakin ja Opiskelijakunta HUMAKOn yhdessä käynnistämä keväällä 2023. Pilotointi järjestettiin vuoden 2023 aikana.

Mentoriohjelma Humentorin tavoitteena on

 • ammattiyhteisöön kiinnittyminen 

 • vuorovaikutuksen kehittyminen ammatillisessa dialogissa 

 • pysähtyminen ammatillisen reflektion äärelle 

 • mentori-aktoriroolien vastavuoroisuus ja haastaminen vuoropuheluun 

 • molemminpuolinen oppiminen 

 

Haemme yksilömentorointiin aktoreita, jotka ovat opintojen loppupuolella. Yksilömentorointi kestää 3-6 kk sisältäen 4-6 tapaamista mentorin ja aktorin yhdessä sopiman aikataulun mukaisesti. Osa tapaamisista voi ulottua aktorin valmistumisvaiheen ylitse. 

Voit hakea mentoroitavaksi eli aktoriksi, jos opiskelet Humakissa. Mentorit ovat Humakin alumneja tai Humakin koulutusohjelmissa ja hankkeissa työskennelleitä pedagogisia henkilöitä. Vuosittaiset mentoriohjelmat vaihtelevat: erilaisia mentorointeja toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti sekä opintojen alku- ja valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille.  Mentorointiparien tapaamisia voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai verkossa. 

Mentorointi on opiskelijakunta HUMAKOn jäsenille tarkoitettu palvelu, joten opiskelijalla tulee olla voimassaoleva HUMAKOn jäsenyys osallistuakseen mentorointiin. Mentorin saaminen ei ole HUMAKOn päätös, vaan määräytyy tarjolla olevien mentoreiden määrän mukaan.

Yksilömentorointi

Yksilömentoroinnin pilotti keväällä 2023

Pilottihaku Humentorin yksilömentorointiin oli käynnissä keväällä 2023. Haimme pilottivaiheessa yksilömentorointiin aktoreita, jotka olivat lähellä valmistumista ja aloittaneet opinnäytetyön. Yksilömentorointi kesti 3-6 kk sisältäen 4-6 tapaamista mentorin ja aktorin yhdessä sopiman aikataulun mukaisesti. Osa tapaamisista saattoi ulottua aktorin valmistumisvaiheen ylitse. ​

 

Hae aktoriksi

Mentoriohjelman aktoriksi haetaan täyttämällä hakulomake "Hae mentoria" -painikkeessa olevasta linkistä.

Hakuaika on 29.1.-18.2.2024. Tässä haussa haemme opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

Aktorina odotamme sinulta  

 • mentoroinnin tavoitteiden asettamista yhdessä mentorisi kanssa  

 • pysähtymistä ja läsnäoloa 

 • kiinnostusta dialogin kehittämiseen työelämäsuhteissa  

 • vastavuoroisuutta työelämävalmiuksien kehittämiseen

 • yhdessä sovittua ja säännöllistä tapaamista mentorisi kanssa

 • palautteen antamista mentoriprosessista sen päätyttyä

 • voimassaolevan HUMAKOn jäsenyyden mentorointisuhteen alkaessa

Lisätiedot

Lue lisää Humakin mentorointiohjelmasta Humentorista.

Lisätietoja voit kysyä:

Kaisa Manner
HUMAKOn asiantuntija
kaisa.manner(a)humako.net
045 182 0404
 

Hae aktoriksi
bottom of page