top of page

Hae mentoria

banneri_mentorointipari.JPG
Mitä on mentorointi?

Mentorointi

Opiskelija, haluaisitko pohtia ja suunnitella omaa urapolkuasi jo työelämässä olevan ammattilaisen kanssa? Hae itsellesi mentoria!

Humak ja opiskelijakunta HUMAKO ovat käynnistäneet mentorointiohjelma Humentorin, jota pilotoidaan vuoden 2023 aikana. 

Mentoriohjelma Humentorin tavoitteena on

 • ammattiyhteisöön kiinnittyminen 

 • vuorovaikutuksen kehittyminen ammatillisessa dialogissa 

 • pysähtyminen ammatillisen reflektion äärelle 

 • mentori-aktoriroolien vastavuoroisuus ja haastaminen vuoropuheluun 

 • molemminpuolinen oppiminen 

 

Voit hakea mentoroitavaksi eli aktoriksi, jos opiskelet Humakissa. Mentorit ovat Humakin alumneja tai Humakin koulutusohjelmissa ja hankkeissa työskennelleitä pedagogisia henkilöitä. Vuosittaiset mentoriohjelmat vaihtelevat: erilaisia mentorointeja toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti sekä opintojen alku- ja valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille.  Mentorointiparien tapaamisia voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai verkossa. 

Mentorointi on opiskelijakunta HUMAKOn jäsenille tarkoitettu palvelu, joten opiskelijalla tulee olla voimassaoleva HUMAKOn jäsenyys osallistuakseen mentorointiin. Mentorin saaminen ei ole HUMAKOn päätös, vaan määräytyy tarjolla olevien mentoreiden määrän mukaan.

HUOM! Kevään 2023 mentorihaku on päättynyt. Tulevista hakuajoista tiedotamme myöhemmin!

Yksilömentorointi

Yksilömentoroinnin pilottihaku keväällä 2023

Pilottihaku Humentorin yksilömentorointiin oli käynnissä keväällä 2023. Haimme pilottivaiheessa yksilömentorointiin aktoreita, jotka ovat lähellä valmistumista ja aloittaneet opinnäytetyön. Yksilömentorointi kestää 3-6 kk sisältäen 4-6 tapaamista mentorin ja aktorin yhdessä sopiman aikataulun mukaisesti. Osa tapaamisista voi ulottua aktorin valmistumisvaiheen ylitse. 

Aktorina odotamme sinulta  

 • mentoroinnin tavoitteiden asettamista yhdessä mentorisi kanssa  

 • pysähtymistä ja läsnäoloa 

 • kiinnostusta dialogin kehittämiseen työelämäsuhteissa  

 • vastavuoroisuutta työelämävalmiuksien kehittämiseen

 • yhdessä sovittua ja säännöllistä tapaamista mentorisi kanssa

 • palautteen antamista mentoriprosessista sen päätyttyä

 • voimassaolevan HUMAKOn jäsenyyden mentorointisuhteen alkaessa

 

Hae aktoriksi

Mentoriohjelman aktoriksi haettiin keväällä 2023, ja pilottiohjelma on käynnissä vuoden 2023 loppuun asti. Seuraathan nettisivuja - tiedotamme seuraavasta mentoriohjelmasta myöhemmin lisää!​

Lisätiedot

Lue lisää Humakin mentorointiohjelmasta Humentorista.

Lisätietoja voit kysyä:

Emma Mäkelä
HUMAKOn asiantuntija
emma.makela(a)humako.net
045 182 0404
 

Hae aktoriksi
bottom of page