Jyväskylä

 

Tutorit

Jyväskylässä opiskelijoiden tukena arjessa ovat tutorit. Tutoreiden kouluttamisesta vastaa HUMAKO, joka järjestää tutortoimintaa yhteistyössä Humakin henkilökunnan kanssa. Tutoreiden keskuudesta on valittu tutorvastaavat ja tarpeen mukaan myös muita vastuuhenkilöitä. Tutorvastaavat ovat perillä siitä, mitä tutortoiminnassa tapahtuu kampuksella ja mitä HUMAKOssa tapahtuu. Tutorvastaavat kokoavat kampuksen tutorit kuukausittain tutorpalavereihin ja osallistuvat itse HUMAKOn järjestämiin tutorvastaavien palavereihin. Tutorvastaavat ovat mukana uusien tutoreiden haastatteluissa, perehdyttävät uudet tutorit kampuksen tutortoimintaan ja raportoivat kaksi kertaa vuodessa siitä, mitä tutorit ovat tehneet. Jyväskylän tutorvastaavina toimivat Satu Ruuskanen ja Jere Saarilampi. Tavoitat heidän sähköpostitse osoitteilla etunimi.sukunimi@humak.fi.
 
Tutoreiden tehtävänä on tukea opiskelijoita ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Tutorit ovat uusien opiskelijoiden apuna ja tukena heti pääsykokeista lähtien sekä auttavat opiskelijoita ryhmäytymään. Tutoreiden tehtäviin kuuluu lisäksi edistää opiskelijoiden arkiaktiivisuutta esimerkiksi erilaisten liikunta- ja lajikokeilujen kautta. Tutorit myös markkinoivat Humakia potentiaalisille hakijoille ja edustavat HUMAKOa omalla kampuksellaan. Tutorit voivat tukea opiskelijoita myös verkossa digitutoroinnin kautta. Tutorit usein jakavat näitä eri tehtäviä ja vastuualueita keskenään, joten kaikki tutorit eivät yleensä tee kaikkea.
 
Jos olet kiinnostunut tutortoiminnasta, niin voit lukea siitä lisää täältä. Tutoriksi voi hakea kuka vain Humakin opiskelija ja tutorina voi toimia kaikki HUMAKOn jäsenet. Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa, kun toimitaan ryhmässä. Sosiaalisen vahvistamisen merkitys niin tutoreiden kesken, kuin kampuksen opiskelijoiden keskuudessa on suuri. Kampusten tutorit ovat aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita, jotka yhdessä luovat innostunutta tunnelmaa muiden opiskelijoiden pariin kampusalueella. Tutortoiminta on rentoa toimintaa, johon liittyy vahvasti yhteisöllisyys.

Tutoreiden Instagramin löydät täältä @jkltutorit (uusi välilehti).

 

Jaosto

Jyväskylässä HUMAKOn tapahtumista vastaa Jyväskylän jaosto. Jaostossa toimii kampuksen opiskelijoita eri vuosikursseilta. Jaoston tehtävänä on käsitellä opiskelijoilta tulevaa palautetta sekä pitää yhteyttä paikallisiin opiskelijajärjestöihin ja toimia linkkinä HUMAKOn hallitukseen. Jaoston toiminta on aina opiskelijoidensa näköistä, jaosto voi järjestää tapahtumia ja erilaisia tempauksia sekä esimerkiksi tehdä vierailuja yrityksiin.
 
Jaostoihin haetaan toimijoita aina alkusyksystä ja HUMAKO kouluttaa toimijat ja antaa jokaiselle jaostolle tukea toiminnan kehittämiseen monin tavoin. Tule mukaan hyvään porukkaan tekemään opiskeluajastasi hauskempaa, ja järjestämään juuri sellaista toimintaa kuin itse haluat! Jaostotoimintaan hakemisesta voit lukea lisää täältä.
 

Jyväskylän jaoston toiminnasta vastaa jaostovastaava Jessika Aktemezheff.
Tavoitat hänet sähköpostitse etunimi.sukunimi@humak.fi.

 

Jyväskylässä on näkynyt seuraavanlaista ohjelmaa opiskelijoille:

- Vappubrunssi

- Pikkujoulusitsit

 

Jyväskylän jaostoa voit seurata Instagramissa @jkljaosto (uusi välilehti)

 

Liikuntapalvelut 

 

Jyväskylän Korkeakoululiikunta

Humakin opiskelijat voivat osallistua Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämään korkeakoululiikuntaan maksamalla liikuntamaksun. Tarjolla on 60 ryhmäliikuntatuntia viikossa, 40 palloiluvuoroa viikossa sekä workshoppeja ja muita tapahtumia. Liikuntamaksuun sisältyvät ryhmäliikuntatunnit, palloiluvuorot ja kuntosalipalvelut. (linkit avaavat uuden välilehden)

Liikuntamaksu

  • Koko vuosi 60 €

  • Syyskausi 40 €

  • Kevätkausi (sisältää kesän) 45 €

  • Kesäkausi 20€​

Liikuntamaksu maksetaan verkossa. (uusi välilehti) Maksun jälkeen saat pdf-muotoisen kuitin sähköpostiin. Tarvitset tunneille tarkastusta varten puhelimestasi löytyvän kuitin sekä opiskeljakortin. Voit myös tulostaa mukaasi värillisen kuitin tai noutaa liikuntatarran opiskelijakorttiisi Yliopistokauppa Sopista.

Lisätietoja:

 

Terveyspalvelut

Jyväskylän kaupungin opiskelijaterveydenhuolto on siirtynyt YTHS:n vastaanotolle osoitteeseen Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä. Palvelupiste on avoinna ma–to klo 8–15, pe 8–14. Lisätietoja (uusi välilehti)

 

Kirjastopalvelut

Jyväskylän Humakilla on kaksi toimipistettä. Toinen kirjastoista löytyy Jyväskylän kampukselta Alkio-opistolta osoitteesta Tähtiniementie 26. 41800 Korpilahti, sekä Jyväskylän TKI-keskuksesta Kympinkatu 3B, 40320 Jyväskylä. Jyväskylän Humakin kirjastojen informaatikkona toimii Informaatikko Auli Rossi. Sposti: kirjasto.jyvaskyla@humak.fi, p. 040 714 3453 tai 050 409 3004 (Alkio-opiston toimisto)
 

Kampuskirjasto toimii myös Alkio-opiston kirjastona. Kirjasto sijaitsee opiston päärakennuksessa. Katso kirjaston aukioloajat täältä(uusi välilehti) Akselin TKI-kirjaston aukioloajat löydät taas täältä. (uusi välilehti)


Lue lisää Humakin kirjastopalveluista Humakin nettisivuilta. (uusi välilehti)

Asuminen ja opiskelija-asunnot

Jyväskylässä opiskelija-asuntoja tarjoaa Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS.(uusi välilehti) Asuntohakemuksen KOASille voit jättää saatuasi vahvistuksen opiskelupaikastasi. 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Ilkantie 4 | 00400 Helsinki

+358 44 257 8884

Palvelupisteet | Yhteystiedot