top of page

Materiaalipankki

Opiskelijakunnan säännöt
Ohjesäännöt

Ohjesäännöt

Päätöksenteko- ja hallinto-ohjesääntö

Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston käytännön työskentelyn ohjesäännöt.

 

Opiskelijakunnan säännöt

Opiskelijakunnan säännöt ovat HUMAKOn edustajiston hyväksymät ja korkeakoulun rehtorin vahvistamat.

Toimintaa ohjaavat materiaalit

Toimintaa ohjaavat materiaalit

Matkustusohjesääntö

 

Matkustusohjesääntö määrittää matkustamiseen liittyvistä korvauksista, kuten matkustustavan valitaan liittyviä asioita, majoituksesta, ruokakulujen korvauksesta ja päivärahoista.

Strategia 2022-2025 

Strategia on pitkän ajanjakson suunnitelma, jossa on määritelty tavoitteet joihin toiminnalla pyritään ja keinot tavoitteisiin pääsemiseen. Strategian tarkoitus on ohjata HUMAKOn toimintaa ja varmistaa että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan kohti selkeitä päämääriä.

Yhdenvertaisuussuunitelma 2020-2023

HUMAKOn yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa HUMAKOn sisäistä toimintaa

yhdenvertaisemmaksi ja on tukena erilaisissa yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa.

Talousohjesääntö

Talousohjesääntö määrittelee talouden hoitamisesta, kirjanpidosta ja siitä, kuka saa milloinkin hyväksyä ja käyttää opiskelijakunnan varoja sekä kuka on taloudesta vastuussa.

Vaaliohjesääntö

Lain mukainen äänestys- ja vaaliohjesääntö.

Merkkiohjesääntö

Merkkiohjesääntö pitää sisällään määritelmät ansiomerkistä ja kunniakirjoista.

Toimintasuunitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kertoo HUMAKOn toiminnan vuosittaiset tavoitteet.

Poliittinen ohjelma 2020-2024

HUMAKOn poliittinen ohjelma linjaa siitä, mitä HUMAKO on mieltä poliittisista asioista. Poliittinen ohjelma koostuu neljästä isosta aihealueesta, jotka ovat opiskelijoiden arki, opiskelun toteutus, opiskelijoiden tukipalvelut, opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulu, hallinto ja päätöksenteko.

Toimintasuunnitelma 2024

Viestintästrategia 2019-2022

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn viestintästrategia

määrittelee, millaista HUMAKOn viestinnän tulee olla, jotta se tukee opiskelijakunnan

varsinaisen strategian linjauksia.

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2022

Graafinen ohjeistus

HUMAKOn graafinen ilme on koottuna graafiseen ohjeistukseen, joka määrittelee yksityiskohtaisesti kaikkien HUMAKOn graafisten elementtien käytön.

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2020

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma 2017 ->

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma linjaa siitä, mitä mieltä pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat on mieltä pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevista asioista.

Turun kuntapoliittinen ohjelma 2021-2023

Turun kuntapoliittinen ohjelma linjaa siitä, mitä Turun opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat R40k-ryhmässä ovat mieltä Turun kaupunkiin liittyvistä asioissa.

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2015

Edustajistovaalien asiakirjat

Edustajistovaalien asiakirjat

Jyväskylän kuntapoliittinen ohjelma 2017 ->

Jyväskylän kuntapoliittinen ohjelma linjaa siitä, mitä Jyväskylän opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat on mieltä Jyväskylään liittyvistä asioista.

Ehdokasilmoitus

Lomake edustajistovaalien ehdokkaaksi ilmoittautumiseen. 

HUMAKOn turvallisemman tilan periaatteet

 

Periaatteet tukevat HUMAKOn ympäristöä, jossa kaikki tilassa osallistuvat ihmiset voit kokea olonsa turvalliseksi.

Vaaliliiton perustamisasiakirja

Lomake vaaliliiton perustamiseen edustajistovaaleissa.

Vaalirenkaan perustamisasiakirja

Lomake vaalirenkaan perustamiseen edustajistovaaleissa.

Toimintaraportit

Toimintaraportit

Toimintaraportti on toimintasuunnitelman vastine. Toimintaraportti kertoo miten HUMAKO on toiminut vuoden aikana.

Paikallistoiminta

Toimintaraportti 2021

Toimintaraportti 2020

Toimintaraportti 2019

Toimintaraportti 2018

Paikallistoiminta

Ohje tutorraportin laatimiseksi 2022-2023

Ohje jaostoraportin laatimiseksi 2022-2023

Tuntiseurantalomake

Toimintaraportti 2017

Toimintakertomus 2016

Logot

Kuvapankki:

  • HUMAKOn logot

  • Hjördis

Toimintaraportti 2022

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

bottom of page