Materiaalipankki

Materiaalipankissa pääset tutustumaan HUMAKOn sääntöihin ja ohjesääntöihin, aiempien vuosien toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin, HUMAKOn toimintaa ohjaaviin asiakirjoihinja selailemaan HUMAKOn uuden opiskelijan oppaita. Lisäksi materiaalipankista löytyy rekisteriseloste eli selvitys yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitetusta jäsenluettelosta, sen käyttötarkoituksesta ja -periaatteista.