Hallitus - Vaikutetaan yhdessä opiskelijoita koskeviin asioihin!


HUMAKOn hallituksessa toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 jäsentä.  Lisätietoa saat myös kysymällä hallituksen toimijoilta sekä työntekijöiltä.
 

Miten hallitus toimii ja mitä se tekee?


HUMAKOn hallitus on vastuussa opiskelijakunnan toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta sekä kehittämisestä. HUMAKOn hallitus työskentelee tiimeissä, joista useimmissa on mukana myös työntekijä. Meneillään olevia projekteja työstetään yhdessä, mutta myös itsenäisesti työskennellen.
Hallitus tekee toimikautensa aikana aktiivista työtä vaikuttaakseen opiskelijoita koskeviin asioihin Humakissa sekä valvoakseen opiskelijoiden etua. Hallitus tukee Humakin opiskelijoiden hyvinvointia esim. jaosto- , tutor- ja häirintäyhdyshenkilötoimintaa suunnittelemalla, toteuttamalla ja koordinoimalla.

 

Mitä ja millaista hallitustyöskentely on?


Hallituksen jäsenet toimivat tiimeittäin. Näissä tiimeissä hallituksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat omaan vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä sekä vuosikohtaiseen toimintasuunitelmaan kirjattuja asioita. Hallitus valvoo opiskelijan etua esimerkiksi opetuksen laatuun liittyvät ongelmissa tms. Lisäksi hallitus reagoi vuoden aikana esiin nouseviin asioihin, kuten opiskelijapalautteeseen. Hallitus on myös vastuussa koko opiskelijakuntaa koskevien asioiden, kuten  talouden hoitamisesta ja poliittisten linjausten tekemisestä.


Hallitus tapaa vuoden mittaisen kautensa aikana Helsingissä pidettävillä hallituksen suunnittelupäivillä. Helsingissä sijaitsee myös opiskelijakunnan toimisto. Hallitus kokoustaa verkossa vähintään kerran kuussa. Koska Humak toimii neljällä eri alueella Suomessa, myös opiskelijakunnan hallitus työskentelee etänä omilta asuinpaikkakunniltaan. Tapaamisten välillä työskennellään itsenäisesti ja tiimeissä omaan vastuualueeseen liittyviä asioita valmistellen. Lisäksi hallitus osallistuu pitkin vuotta kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n sekä opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka järjestetään ympäri Suomea. Hallituksen toiminnasta kertyvät kulut korvataan toimijoille HUMAKOn sääntöjen mukaisesti.
 

Mitä juuri sinä voit saada toiminnasta?

Hallitus toiminnassa saat kokemusta työstä järjestömaailmassa, opit paljon työelämässä tarvittavia taitoja sekä luot verkostoja yhteistyötahojen ja muiden opiskelijoiden kanssa ympäri Suomen. Vuosi hallituksessa on täynnä upeita kokemuksia.


HUMAKOn hallituksessa kerrytät myös opintojasi, sillä hallituksen toimijoiden odotetaan pääsääntöisesti opinnollistavan toimintaa omiin opintoihin soveltuvalla tavalla. Vuonna 2017 hallituksen toimijat opinnollistivat toimintaa keskimäärin 35-40 op vuodessa.

 

Hakeminen ja valinnat

Hallitushaku on ja valinnat tehdään marraskuussa. Hallitukseen haetaan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa sekä vähintään kolmea (3) ja enintään seitsemää (7) jäsentä.
Hallitukseen hakeminen tapahtuu toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse HUMAKOn toiminnanjohtajalle (marianna.rantanen (a) humako.net) otsikolla HALLITUSHAKU.
Hallitus päättää keskenään hallitustoimijoiden vastuualueista valinnan jälkeen. Omista vastuualueista huolimatta hallitus vastaa kaikesta toiminnasta kuitenkin yhdessä.

Tärkeät päivämäärät:

Hakuaika: 22.10.-11.11.2018

Haastattelut ja valinnat: 15.-16.11.2018

Perehdytys: Pääkaupunkiseudulla 6.-9.12.2018 


Muutama vinkki hallitukseen hakevalle:

 • Tee hakemuksesta itsesi näköinen.

 • Kerro hakemuksessasi mikä sinua kiinnostaa erityisesti toiminnassa ja millaisia tehtäviä haluaisit hallituksessa tehdä. Tehtävät voivat liittyä mm. edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, palveluihin, sekä viestintään, tai paikallistoimintaan.

 • Hakemuksessa ei katsota vain osaamistasi, joten tuo esiin halusi ja kiinnostuksesi päästä mukaan toimintaan. Miksi juuri sinut pitäisi valita?

 • Sinut perehdytetään kaikkiin tehtäviin, joten etukäteen hankittu tieto ei ole vaatimus. Hallitusta perehdytetään ennen toimikautta sekä kauden aikana.
   

Hakijan on oltava käytettävissä luottamustoimeen etenkin mainitut tärkeät ajankohdat. Varaa nämä päivät alustavasti kalenteristasi.


Kaikki hallitukseen hakevat haastatellaan valintojen teon yhteydessä livenä tai verkkoyhteydellä. Haastattelussa pääset vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin.
Muista, että tärkeintä on kiinnostus toimeen ja oma asenteesi!

 

Lisätietoa toiminnasta?


Seuraa blogiamme osoitteessa: www.humako.net/blog
Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/opiskelijakunta.HUMAKO
Kysy lisää tietoa hallitukseen hakemisesta hallituksen puheenjohtaja Joose Mäensyrjältä (joose.maensyrja (a) humako.net / 045 122 5030) tai opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Marianna Rantaselta (marianna.rantanen (a) humako.net / 044 257 8884)
Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Mikä on opiskelijakunnan edustajisto ja mitä se tekee?

Edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto ohjaa opiskelijakunnan hallituksen toimintaa, jotta hallitus voi ylläpitää opiskelijakunnan arkea. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kolme kertaa vuodessa Helsinkiin, lisäksi ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa verkossa. Edustajiston tehtäviin kuuluu mm.

 • Valita hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat

 • Hyväksyä toimintaa ohjaavat asiakirjat

 • Päättää opiskelijakunnan strategiasta ja muista toimintaa ohjaavista asiakirjoista

 • sekä päättää opiskelijakunnan jäsenmaksun

 

Miksi kannattaa lähteä ehdolle?

Edustajiston jäsenenä pääset päättämään ja vaikuttamaan opiskelijakuntaasi koskevista asioista. Saat mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin eri kampuksilta, pääset tutustumaan HUMAKOn toimintaan sekä laajentamaan kuvaa siitä, millä tavoin korkeakoulumme ja sen opiskelijakunta toimii. Edustajistotoiminta sopii opiskelijalle, joka haluaa osallistua ja vaikuttaa HUMAKOn toiminnassa, mutta tarvitsee paljon aikaa myös kaikelle muulle. Toimintaa voi opinnollistaa Opiskelija-aktiivina toimiminen HUMAKOssa -opintojaksoon.

Tärkeät päivämäärät

Haku käynnissä: 3.9.-28.9.2018
Vaalit: 31.10.-7.11.2018
Vaalituloksen vahvistus: Ilmoitetaan myöhemmin
Perehdytys: 15.-16.11.2018

Hakuvaihe

Täytä ehdolleasettumislomake täällä ja tulosta lomake.
Kaikki hakemiseen liittyvät lomakkeet löytyvät alta ja on lähetettävä osoitteeseen humako (a)humako.net (Otsikko: Edustajistohaku 2019) tai postitse HUMAKOn toimistolle (HUMAKO Ilkantie 4, 00400 Helsinki).


Voit asettua ehdolle yksin tai muodostaa vaaliliiton tai vaalirenkaan esimerkiksi saman koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa vaaliliitosta löytyy vaaliohjesääntö kohdasta §21. Vaaliohjesääntöön voit tutustua täällä.

 

Miten markkinoin ehdokkuuttani ja hankin äänestäjiä?

 • Tutustu muihin opiskelukavereihisi ja kerro heille, että olet ehdolla

 • Osallistu koulun alueellisiin tapahtumiin ja keskustele aktiivisesti muiden opiskelijoiden kanssa

 • Kannusta Humakin opiskelijoita äänestämään

 • Voit kertoa ehdokkuudesta myös omassa sosiaalisessa mediassa
   

Jäikö vielä tiedonnälkä?

Kysele lisää syyskuussa, kun HUMAKO-kiertue tulee kampuksellesi.
Seuraa blogiamme osoitteessa: www.humako.net/blog
Seuraa meitä Facebookissa: facebook.com/opiskelijakunta.HUMAKO
Kysy lisää tietoa opiskelijakunnan 2018 puheenjohtajistolta: Theo Tyrväinen (theo.tyrvainen (a) humako.net) ja Elina Hynynen (elina.hynynen (a) humako.net)

… Ja muista olla ennen kaikkea oma itsesi. Onnea vaaliaikaan!
 

Lomakkeet

Ehdolleasettumislomake
Vaaliliiton perustamiskirja
Vaalirenkaan perustamiskirja

 

Hae mukaan jaostoon!

Jaosto - Tehdään yhdessä opiskeluajasta hauskempaa!

 

HUMAKOn paikallisesta toiminnasta vastaavat Humakin jokaisessa yksiköissä toimivat jaostot. Jaostotoiminta on opiskelijavetoista ja jaostot toimivat yksikkösi linkkinä HUMAKOon.

Jaostossa pääset vaikuttamaan siihen millaista opiskelijaelämä yksikössäsi on, sekä on mahdollisuus ideoida sekä toteuttaa erilaisia opiskelijatapahtumia sekä vaikuttaa opiskelijoiden viihtyvyyteen omassa yksikössään. Kaikki jaostotoimijat perehdytetään tehtäviin, joten tarvitsen itseltäsi vain intoa ja energiaa!

 

Jaostossa toimiessasi pääset toteuttamaan omia ideoitasi, saat  kokemusta organisoinnista ja tapahtumatuotannosta sekä tärkeimpänä ikimuistoisia kokemuksia. Jaostossa edistät myös opintojasi, sillä toiminnasta saa opintopisteitä. Jaoston jäsenenä pääset myös kasvattamaan taitojasi esimerkiksi tekemällä yhteistyötä ammattiliittojen tai muiden opiskelijakuntien kautta, sekä kehittämään oma-aloitteisuutta ja ryhmätoimintaa.

 

Jaostotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin. Katso yhteystiedot täältä.

 

Tärkeät päivämäärät

 

Haku käynnissä: 3.9.-3.10.2018

Haastattelut: 8.-12.10.2018

Valinnat: 16.10.2018

Jaostokoulutus: Helsingissä 1.-2.11.2018

Hakulomake

HUMAKOn jaostohaku 2018 : lyyti.in/jaostohaku2018

 

Hae mukaan tutoriksi!


Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tutortoimintaa tehdään yhteistyössä HUMAKOn ja Humakin henkilökunnan kanssa. Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn tutoreita. Kampuksilla toimivat aktiiviset opiskelijatutorit ja heidän joukostaan valitut tutorvastaavat. Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallitus ja työntekijät sekä kampuksilla nimetyt tutorvastaavalehtorit. Kaikki tutorit osallistuvat HUMAKOn syksyllä järjestämään koulutukseen sekä tekevät suunnitelman tutorina toimimisesta ja raportoivat sen päätyttyä. Tutor sitoutuu toimimaan tutorina.

Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa, kun toimitaan ryhmässä. Sosiaalisen vahvistamisen merkitys niin tutoreiden kesken, kuin kampuksen opiskelijoiden keskuudessa on suuri.  Kampusten tutorit ovat aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita, jotka yhdessä luovat innostunutta tunnelmaa muiden opiskelijoiden pariin kampusalueella. Tutortoiminta on rentoa toimintaa, johon liittyy vahvasti yhteisöllisyys.

Tutorointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hallituksen paikallistoimintatiimin jäseniin. Katso yhteystiedot täältä.
 

Tärkeät päivämäärät

 

Haku käynnissä: 3.9.-3.10.2018

Haastattelut: 8.-12.10.2018

Valinnat: 16.10.2018

Tutorkoulutus: Jämsässä 24.-26.10.2018

Hakulomake

 

HUMAKOn tutorhaku 2018https://www.lyyti.in/tutorhaku2018

 

Hae mukaan työryhmäedustajaksi!

Tule edistämään opiskelijahyvinvointia


Humakin työryhmät ja lautakunnat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Lähes jokaisesta työryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Työryhmäedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin kampusten, sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.

Työryhmäedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä joulukuussa. Tutkintolautakunnan jäsenet valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle.

Tämän vuoden työryhmäedustajat voit tarkistaa täältä.

Työryhmissä työskentely


Työryhmissä on Humakin henkilökunnan jäsenistä koostuvan ryhmän lisäksi 1-2 opiskelijaedustajaa. HUMAKO ohjeistaa kaikki työryhmien opiskelijaedustajat työryhmissä toimimiseen. Työryhmäedustajat kokoontuvat palavereissa, joissa käsitellään työryhmissä käytyjä asioita ja keskustellaan tulevien kokousten aiheista. Työryhmäedustajien tulee ennen kokouksia tutustua kokousmateriaaliin ja kokouksien jälkeen laatia pieni muistio, joka toimitetaan muille työryhmätoimijoille tiedoksi käsitellyistä asioista. Työryhmätyöskentelystä ei tule opiskelijoille kuluja.
 

Työryhmien esittely


Tutkintolautakunta


Lakisääteinen tutkintolautakunta on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.
 

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät


Käsittelevät aluetasolla opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä sekä reagoivat ja toimivat nopeasti käytännön toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Tiedottavat ja toimeenpanevat koko ammattikorkeakoulua koskevan opiskeluhyvinvointiryhmän määrittämät tehtävät alueyksiköissä. Hakevat ratkaisuja erilaisiin opiskelua vaikeuttaviin ongelmatilanteisiin. Turvaavat tarvittaessa erityisjärjestelyillä opiskelijan opintojen etenemisen.. Ryhmät toimii alueellisesti kampuksilla ja sieltä esille tulleet asiat käydään vielä erikseen läpi koko Humak tason opiskelijahyvinvointiryhmään. Ryhmät kokoontuvat neljä kertaa lukuvuodessa.

 

Vahvuusalaryhmät

 

Kulttuurituotannon koulutuksen vahvuusalaryhmä


Vastaa kulttuurintuotannon koulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.

Tulkkikoulutuksen vahvuusalaryhmä


Vastaa viittomakielen tulkin koulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.


Yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusalaryhmä

Vastaa yhteisöpedagogikoulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.

 

Hakeminen ja valinnat

Työryhmään haetaan täyttämällä hakulomake verkossa. Hakemuksessa on hyvä kuvailla omaa motivaatiota ja kiinnostusta toimintaan sekä ilmoittaa missä työryhmissä haluaisit opiskelijoita edustaa.


Hakuaikataulu
Haku käynnissä:
Valinnat:
Verkkoperehdytys:


Lisätietoa toiminnasta?


Parhaiten lisätietoa toiminnasta saat ottamalla yhteyttä hallituksen edunvalvontatiimiin. Tiimin jäsenten yhteystiedot löydät täältä.