top of page

Syyskokouksessa asetettiin tavoitteet vuodelle 2022

HUMAKOn edustajiston syyskokous järjestettiin 9.11.2021 etäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma.


Toimintasuunnitelma ensi vuodelle myötäilee aikaisempien vuosien rakennetta. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu toiminnan erityiset painopisteet, toteutettavat tapahtumat ja koulutukset sekä hallituksen sisäisten tiimien perustoiminta.


“HUMAKOn vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa näkyy voimakkaasti opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen toiminnan eri osa-alueilla. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on huomioitu vahvasti Humakin jatkuvasti kasvava verkko-opintoja suorittavien opiskelijoiden määrä, heidän tarpeidensa kartoittaminen ja palveluiden kehittäminen. Toimintasuunnitelman tavoitteena on vastata opiskelijakunnan muutostarpeisiin, jotta toimintamme olisi kaikille Humakin opiskelijoille hyödyllistä ja saavutettavaa.” kommentoi hallituksen 2021 puheenjohtaja Anette Pottonen.


Toimintasuunnitelmassa on neljä painopistettä, jotka ovat:

  • HUMAKOn strategian päivittäminen

  • Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen

  • Verkkoyhteisöllisyyden kehittäminen

  • Jäsenyyden kehittäminen


Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa HUMAKOn materiaalipankissa www.humako.net/materiaalipankki.


Hallitus, joka lähtee toteuttamaan hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa valitaan tiistaina 23.11. vuoden 2022 edustajiston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään Helsingissä Valkealla talolla.


Comments


bottom of page