top of page

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn edustajiston vaalit toimikaudelle 2020 -


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO järjestää edustajiston vaalit 30.10.–6.11.2019.


Vaaleissa valitaan 25 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 10 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2020. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 30.10.–6.11.2019 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2019-2020 tai syyslukukaudelle 2019 viimeistään 27.9.2019 klo 12.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaalit@humako.net 27.9.2019 klo 12.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.


Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 21.10.2019 klo 12.00 mennessä.


Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@humako.net kirjallisesti 28.10.2019 klo 23.00 mennessä.


Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.


Vaaliterveisin,


Gurmann Saini

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta

vaalit@humako.net

www.humako.net

コメント


bottom of page