top of page

Haku HUMAKOn hallitukseen on alkanut!


HUMAKOn hallitukseen valitaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 hallituksen jäsentä. HUMAKOn hallitus työskentelee tiimeissä, joista useimmissa on mukana myös työntekijä. Meneillään olevia projekteja työstetään yhdessä, mutta toimintaan kuuluu myös paljon itsenäisestä työskentelyä. Hallituksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat omien tiimiensä tehtäviä sekä vuosikohtaiseen toimintasuunnitelmaan kirjattuja asioita. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu reagoida vuoden aikana esiin nouseviin asioihin, kuten esimerkiksi opiskelijapalautteeseen ja muutoksiin opiskelijan arjessa.


HUMAKOssa hallitus on vastuussa opiskelijakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Verkostoammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa hallitus koostuu useimmiten eri paikkakunnilla opiskelevista opiskelijoista. Hallitus työskenteleekin pääasiassa etänä omilta kotipaikkakunniltaan käsin niin omassa tiimissään kuin itsenäisestikin. Lisäksi hallitus tapaa Helsingissä pidettävillä suunnittelupäivillä, tiimipäivillä ja opiskelijakuntien yhteisen verkoston tapaamisissa noin 6-10 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua HUMAKOn kattojärjestöjen ja yhteistyöverkostojen tapahtumiin ja koulutuksiin HUMAKOn edustajina. HUMAKO maksaa kokoontumisiin liittymät, matka- majoitus ja kokouskulut, kuten ruokailut.

Hallituksessa toimiessasi opit monia työelämässäkin arvostettuja ja tarvittavia taitoja, kasvatat osaamista ja tietotaitoasi, saat upeita kokemuksia ja uusia ystäviä. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa sellainen, joka kokee voivansa antaa jotain toiminnalle. Hallitus perehdytetään toimintaan ennen kautta. Perehdytystä jatketaan koko kauden ajan, joten yksin ei jää missään vaiheessa hallitusvuotta. Toimintaan mukaan hakevalle tärkeintä onkin siis kiinnostus ja oma asenne!


HUMAKOssa hallitustoiminta työllistää yleensä hallituksen jäseniä keskimäärin 15-20h/viikossa. Puheenjohtajia mahdollisesti enemmän. Työmäärä on vähäisempää juhannuksesta elokuun alkuun. Hallituksen jäsenet usein opinnollistavat hallitustoimintaa omiin opintoihinsa. Vuoden aikana hallituksen opinollistavat usein 25-40 opintopistettä. Opintopisteiden määrä riippuu hallituksen jäsenen tehtävänkuvasta ja työtuntimäärästä. HUMAKOssa tehdään hallituksen jäsenten kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämiseen. Opinnollistamisesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja.


Hallitukseen voit hakea kirjoittamalla avoimen hakemuksen. Kerro hakemuksessasi haetko puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi. Hakemuksessa ei katsota vain sitä mitä osaat, vaan tärkeintä on kiinnostuksesi ja halusi olla mukana toiminnassa. HUMAKO tiedottaa haun aikana tärkeät päivämäärät, jolloin hakijan on oltava käytettävissä, jos hänet valitaan hallitukseen. Varaa nämä päivät alustavasti kalenteristasi. Kaikki hallitukseen hakevat haastatellaan valintojen teon yhteydessä joko livenä tai verkkoyhteydellä. Haastattelussa pääset vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin ja mahdollisesti kertomaan jotain lisää itsestäsi. Kaikkiin kysymyksiin saa varmasti vastauksen hallituksen tämänhetkisiltä toimijoilta, kysy rohkeasti lisää tietoa ja apua hakemisessa.


Hallitukseen hakeminen tapahtuu toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse HUMAKOn toiminnanjohtajalle (marianna.rantanen (a) humako.net) otsikolla HALLITUSHAKU. Hakemus ja ansioluettelo toimitetaan edustajiston 2019 jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.


Hakuaika: Haku päättyy 11.11.2018 klo 23:59

Valinnat: 16.11.2018 edustajiston 2019 järjestäytymiskokous


Tärkeitä päivämääriä:

  • ke 21.11. klo 11-18 uusien puheenjohtajien perehdytys osa 1 (live, Helsinki)

  • ke 5.12. klo 11-19 uusien puheenjohtajien perehdytys osa 2 (live, Helsinki)

  • to 6.12. klo 10 - su 9.12. klo 12 hallituksen perehdytys (live, Helsinki ja Espoo)

  • ti 11.12. klo 9-14 paikallistoimintatiimin perehdytys (verkko)

  • ke 12.12. klo 17-19 paikallistoimintatiimin perehdytys (verkko)

  • to 13.12. klo 9 - pe 14.12. pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien perehdytys hallituksille (live, Vantaa)

  • to 13.12. klo 17-19 paikallistoimintatiimin perehdytys (verkko)

  • ti 18.12. palvelutiimin perehdytys (verkko)

  • ti 18.12. klo 12-16 edunvalvontatiimin perehytys (verkko)

Muut loppuvuoden päivämäärät pyritään sopimaan yhdessä hallitukseen valittujen kanssa.

Lisätietoa hallitustoiminnasta ja hallitukseen hakemisesta saat täältä tai kysymällä hallituksen puheenjohtaja Joose Mäensyrjä (joose.maensyrja (a) humako.net

/ 045 122 5030) tai opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Marianna Rantaselta (marianna.rantanen (a) humako.net / 044 257 8884).Comments


bottom of page