top of page

Edustajistovaalin tulos // Result of the representative electionKeskusvaalilautakunta hyväksyi yhteensä 17 hakemusta edustajistoon. Koska ehdokkaita oli yli 15 kappaletta, järjestettiin edustajistovaali keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti kokonaan sähköisesti. Äänestysaika alkoi 1.11. klo 9.00 ja päättyi 8.11. klo 15.00.


Äänestystuloksen mukaan 536 äänioikeutetuista äänestäneitä oli yhteensä 159 henkilöä. HUMAKOn edustajistovaalien äänestysprosentti oli siis 29,7 %. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn edustajiston edustajistovaalien äänet jakautuivat seuraavasti:


Hylättyjä: 0

Tyhjiä: 2


Vaaliliitto

Ehdokas (oma äänimäärä) laskennallinen äänimäärä


Feministinen HUMAKO (FeMAKO)

2. Laakso Laura (8) 12,7

3. Manner Kaisa (3) 7,6

4. Nerola Aleksi (14) 38

5. Rikkola Essi (8) 19

6. Widberg Janina (5) 9,5

Humakin vihreä vasemmisto (HuViVa)

7. Dahlström Janita (15) 39

8. Ikonen Mari (6) 15,6

9. Kaita Sami (5) 13

10. Karau Christian (29) 78

11. Liekkinen Elina (8) 19,5

12. Makkonen Niina (15) 26

Opiskelevat Kokoomuslaiset (KOK)

15. Bäckström Teresa (4) 7,5

16. Hjelt Johanna (3) 5

17. Kinnunen Elina (8) 15

Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat:

13. Inberg Emmi 14

14. Löytänen Olivia 3

18. Sundell Samuli 9Edustajistoon 2024 valitaan yhteensä 15 jäsentä. Valituiksi tulivat:

 • Karau Christian (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Dahlström Janita (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Nerola Aleksi (Feministinen HUMAKO)

 • Makkonen Niina (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Liekkinen Elina (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Rikkola Essi (Feministinen HUMAKO)

 • Ikonen Mari (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Kinnunen Elina (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

 • Inberg Emmi

 • Kaita Sami (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Laakso Laura (Feministinen HUMAKO)

 • Widberg Janina (Feministinen HUMAKO)

 • Sundell Samuli

 • Manner Kaisa (Feministinen HUMAKO)

 • Bäckström Teresa Tiia Maria (Opiskelevat Kokoomuslaiset)


Lisäksi HUMAKOn edustajiston 2024 varajäseneksi valittiin

 1. Hjelt Johanna (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

 2. Löytänen Olivia


Edustajiston perehdytys ja järjestäytymiskokous on Helsingissä 21.11.2023. Järjestäytymiskokouksessa edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kokouksessa valitaan vuoden 2024 hallituksen toimijat.


Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljäntoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille (suvi.torikka(a)humako.net) ja ne on tehtävä kirjallisesti.//


Result of the representative election


The Central Election Commission approved a total of 17 applications for the representative council. Since there were more than 15 candidates, the representative election was organized entirely electronically in accordance with the decision of the Central Election Commission. The voting period started on 1.11. at 9.00 and ended on 8.11. at 15:00.


According to the vote count, there were a total of 536 persons entitled to vote. We got 159 votes. The turnout for HUMAKO's representative elections was therefore 29,7%. The student union of the Humanities University of Applied Sciences HUMAKO's representative council votes were distributed as follows:


Rejected: 0

Empty: 2


Electoral alliance

Candidate (own votes) calculated number of votes


Feministinen HUMAKO (FeMAKO)

2. Laakso Laura (8) 12,7

3. Manner Kaisa (3) 7,6

4. Nerola Aleksi (14) 38

5. Rikkola Essi (8) 19

6. Widberg Janina (5) 9,5

Humakin vihreä vasemmisto (HuViVa)

7. Dahlström Janita (15) 39

8. Ikonen Mari (6) 15,6

9. Kaita Sami (5) 13

10. Karau Christian (29) 78

11. Liekkinen Elina (8) 19,5

12. Makkonen Niina (15) 26

Opiskelevat Kokoomuslaiset (KOK)

15. Bäckström Teresa (4) 7,5

16. Hjelt Johanna (3) 5

17. Kinnunen Elina (8) 15

Candidates not belonging to electoral alliances and electoral rings:

13. Inberg Emmi 14

14. Löytänen Olivia 3

18. Sundell Samuli 9A total of 15 members will be elected to the representative body 2024. The following were elected:

 • Karau Christian (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Dahlström Janita (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Nerola Aleksi (Feministinen HUMAKO)

 • Makkonen Niina (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Liekkinen Elina (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Rikkola Essi (Feministinen HUMAKO)

 • Ikonen Mari (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Kinnunen Elina (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

 • Inberg Emmi

 • Kaita Sami (Humakin vihreä vasemmisto)

 • Laakso Laura (Feministinen HUMAKO)

 • Widberg Janina (Feministinen HUMAKO)

 • Sundell Samuli

 • Manner Kaisa (Feministinen HUMAKO)

 • Bäckström Teresa Tiia Maria (Opiskelevat Kokoomuslaiset)


In addition, HUMAKO's 2024 representative board was elected as an alternate member:

 1. Hjelt Johanna (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

 2. Löytänen Olivia

The orientation and organizational meeting of the representative election is on 21 November 2023. At the organizational meeting, the representative council elects a chairman and a vice-chairman from among themselves. In addition, the board members for 2024 will be elected at the meeting.


A members of the student union can complain about the course of the elections, acceptance as a candidate or voter, and the counting of votes within fourteen (14) days after the end of the elections. Complaints are addressed to the secretary of the Central Election Board (suvi.torikka(a)humako.net) and must be made in writing.Comments


bottom of page