top of page

Yhteiskannanotto: Humak, muista vastuusi opiskelijoiden liikuttajana!

(This statement is only in Finnish)


Opiskelijakunta HUMAKO ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto kritisoivat Humakin päätöstä lakkauttaa sopimukset korkeakoululiikunnan palveluiden tarjoajien kanssa. 


Humanistinen ammattikorkeakoulu on irtisanonut sopimuksensa korkeakoululiikunnan tarjoajien kanssa kampuspaikkakunnilla. Vanhat sopimukset ovat voimassa kevätlukukauden 2024 loppuun asti. Opiskelijakunta HUMAKO ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) vaativat opiskelijoiden liikunnan tukemista riittävin keinoin tulevaisuudessa. Ymmärrämme, että Humakilla on valtakunnallisesti toimivana verkostokorkeakouluna haasteensa, mutta toivomme Humakin muistavan vastuunsa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. 


HUMAKO ja OLL kyseenalaistavat äkillisen päätöksen irtisanoa sopimukset ilman kunnollista selvitystyötä, miksi moni opiskelija ei käyttänyt korkeakoululiikunnan tarjoajien palveluita. Irtisanoessaan sopimukset Humanistinen ammattikorkeakoulu on toiminut pitkää alueellisen yhteistyön linjaa vastaan. Päätös onkin herättänyt huomattavaa närää opiskelijoiden keskuudessa ja sen on kritisoitu myös syövän yhteisöllisyyttä. 


“Humakin vastuulla on tarjota kaikille opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet liikkua! Humakin tulisi olla etulinjassa vaatimassa, että jokaisen korkeakoulun opiskelija voisi käyttää minkä tahansa korkeakoululiikunnan tarjoajan palveluita”, paaluttaa Maya Lehtinen, HUMAKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava. 


Opiskelijakunta HUMAKO ja OLL vaativat Humakia kehittämään korvaavan mallin yhteistyössä opiskelijakunta HUMAKOn kanssa. Opiskelijoille järjestetyssä kyselyssä ääniä saivat erilaiset reaaliaikaiset verkkoliikuntapalvelut, nykyisten liikuntasopimusten jatkaminen, liikuntamahdollisuudet omalla paikkakunnalla esimerkiksi Humakin neuvottelemien alennusten myötä, leikkimieliset liikuntapassit ja -kilpailut. Vastauksissa toivottiin myös liikkumisen huomioimista luennoilla ja liikuntamahdollisuuksien järjestämistä kampuksille.

  

“Korkeakoululiikunnan valtakunnallisten suositusten mukaan korkeakoulun tulisi taata opiskelijoiden liikkumiseen riittävät resurssit ja sopivat liikuntatilat”, muistuttaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Mio Kortelainen, ja lisää: “Myös OLL on mieluusti mukana kehittämässä uutta mallia Humakiin”.


Opiskelijat istuvat keskimäärin 11 tuntia päivässä, mikä on riski heidän opiskelukyvylleen. Liikunta tukee opiskelukykyä, mielenterveyttä ja fyysistä hyvinvointia, joten panostamalla opiskelijoiden liikkumiseen Humak parhaimmillaan tukisi opiskelijoiden tavoiteajassa valmistumista. 


Maya Lehtinen Mio Kortelainen

sosiaalipoliittinen vastaava puheenjohtaja

Opiskelijakunta HUMAKO Opiskelijoiden Liikuntaliitto


Comments


bottom of page