top of page

VAALIKUULUTUS

Päivitetty: 6. lokak. 2021

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn edustajistovaalien ehdolle asettuminen on auennut ja on avoinna 30.9. saakka.


Vaaleissa valitaan 25 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 10 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2022. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä

28.10.–3.11.2021 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2021-2022 tai kevätlukukaudelle 2022 viimeistään 30.9.2021 klo 12.00. Ehdolle asettuvat voivat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 2–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen pinja.peltoluhta (a) humako.net 30.9.2021 klo 12.00 mennessä.

Miksi hakea?

Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä elin, joka mm. hyväksyy opiskelijakunnan talousarvion, valitsee hallituksen sekä toimii suunnannäyttäjänä hallitukselle toiminnan edistämiseksi. Edustajiston jäsenenä voit tuoda myös korkeakouluun ja opiskelijakuntaan liittyviä kehittämisideoita päätöksenteon pöydälle ja toimia äänitorvena kanssaopiskelijoiden toiveille.

Ketkä voivat äänestää?

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 19.10.2020 klo 12.00 mennessä. Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen pinja.peltoluhta (a) humako.net kirjallisesti 26.10.2020 klo 12.00 mennessä. Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet-sivuilta www.humako.net/edustajisto


Jos haluat lisätietoa niin ole rohkeasti yhteydessä:


Pinja Peltoluhta

puheenjohtaja, keskusvaalilautakunta

pinja.peltoluhta (a) humako.net

www.humako.net

Коментарі


bottom of page