top of page

Rekry: Toiminnanjohtajan sijaisuus

(This post is only in Finnish)


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO hakee TOIMINNANJOHTAJAA perhevapaan ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.6.2024-17.1.2025.


HUMAKO on lakisääteinen Humakin opiskelijoiden yhteisö, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden pyrkimyksiä niin korkeakoulussa kuin yhteiskunnassa sekä kehittää opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Olemme rohkea yhteisö, jossa opiskelijat oppivat, vaikuttavat ja nauttivat opiskelijaelämästä. Työyhteisö muodostuu kahdesta työntekijästä, vuosittain vaihtuvasta hallituksesta sekä laajasta vapaaehtoisten joukosta.


Toiminnanjohtaja koordinoi opiskelijakunnan päivittäistä ja strategista toimintaa. Keskeisimmät tehtävät koostuvat talouden ja hallinnon pyörittämisestä sekä työyhteisön johtamisesta, unohtamatta kehittämistyötä ja erilaisten yhteistyökumppanuuksien hoitoa.


Toiminnanjohtajan vastuulla on

  • toiminnan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä hallituksen puheenjohtajiston kanssa

  • taloudesta ja hallinnosta vastaaminen

  • uusien opiskelija-aktiivien perehdytyksien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen

  • sidosryhmäyhteistyö

  • jäsenpalvelukokonaisuuden suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen

  • opiskelijakunnan omaisuudesta, toimistosta, jäsenrekisteristä ja jäsentiedotuksesta huolehtiminen

  • muiden työntekijöiden lähimpänä esihenkilönä toimiminen ja harjoittelijoiden sekä opinnäytetöiden ohjaus

  • muut työnantajan osoittamat tehtävät


Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestön yleisen hallinnon ja taloushallinnon osaamista, päätöksenteko- ja ratkaisukykyä, kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä, taitoa oman työn organisointiin sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme opiskelijakuntakentän tuntemusta, hyviä tietoteknisiä taitoja, kokemusta Netvisor-taloushallintojärjestelmän käytöstä, osaamista tietosuoja-asioissa sekä kokemusten vapaaehtoisten johtamisesta. Korkeakoulututkinto ja järjestötoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.


Viikoittainen työaika on 37,5 tuntia. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Toiminnanjohtajan palkka määräytyy opiskelijakuntien työehtosopimuksen palkkaluokan IV mukaan. Työssä on etätyömahdollisuus. Työ sisältää ajoittaista iltatyötä sekä kotimaan matkatyötä.


Hakemukset tulee toimittaa CV:n kera osoitteeseen suvi.torikka@humako.net otsikolla “TOIMINNANJOHTAJA HAKEMUS” viimeistään torstaina 25.4.2024 klo 22:00. 


Haastatteluita tullaan suorittamaan jo hakuaikana, mutta viimeistään viikolla 18.


Lisätietoja: 

Työpaikasta antaa Elina Liekkinen, hallituksen puheenjohtaja, elina.liekkinen@humako.net,  045 122 5030.


Työtehtävistä antaa Suvi Torikka, toiminnanjohtaja, suvi.torikka@humako.net, 044 257 8884 (17.4. klo 10-15, 22.4. klo 9-14 tai 25.4. klo 9-16)Comentarios


bottom of page