Häirintäyhdyshenkilöt

HUMAKO haluaa puuttua häirintään, syrjintään ja rasismiin ja tekee töitä niiden kitkemiseksi toimialueeltaan. Häirintäyhdyshenkilöiden avulla tahdomme madaltaa kynnystä ilmoittaa kohtaamastaan tai kokemastaan häirinnästä. Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Se voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä.

 

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat tukihenkilöinä, joille häirinnästä, syrjinnästä, kiusaamisesta tai muusta epätasa-arvoisesta kohtelusta voi ilmoittaa. Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat opiskelijoiden tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutettu opiskelijakunnan toimesta ja he ovat vaitiolovelvollisia. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä yksin. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Miten prosessi etenee?


Häirintäilmoituksen tekemisen jälkeen edetään ilmoittajan haluamalla tavalla ja häntä kuunnellen. Häirintäyhdyshenkilö ei tee mitään ilman ilmoittajan suostumusta.

Opiskelija tai muu ilmoittaja ottaa yhteyttä.png

Keneen otan yhteyttä?


Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi tai olet havainnut häirintää, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä.

Jukka-Pekka Salmela (he)

jukka.salmela(a)humako.net

Jukka-Pekka on tokan vuoden kulttuurituotannon opiskelija Turusta ja hän toimii tänä vuonna HUMAKOn edustajiston jäsenenä. J-P:n vapaa-aika kuluu musiikin, järjestöjen, pelien ja kirjojen parissa. Äänikirjat varsinkin ovat hänen juttunsa. Jukka-Pekan mielestä tärkeintä on ymmärtää ihmistä ja olla läsnä, kun ihminen tarvitsee sitä.

Miisa Mäki (she/they/he)

miisa.maki(a)humako.net

Miisa on toisen vuoden tulkkiopiskelija Haagassa, ja hän on mukana HUMAKOn vuoden 2022 hallituksessa. Vapaa-aikanaan Miisa virkkaa, pelaa videopelejä ja kuuntelee podcastejä. Hän kokee erityisen tärkeäksi sen, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olo. 

“Toisten huomioon ottaminen ja kuuntelu ovat tärkeimpiä taitoja, mitä ihminen voi omata.”

Anette Pottonen (she/they)

anette.pottonen(a)humako.net

Anette on kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Jyväskylästä. Vapaa-aika Anettella kuluu leivonnan ja käsitöiden parissa. Lisäksi Anette on aktiivinen useissa järjestöissä ja kokee vapaaehtoistoiminnan olevan vahva osa häntä. Anetten mielestä jokaisen tulisi saada olla oma itsensä opiskelijayhteisössä.

"On tärkeää luoda keinoja tuoda epäkohtia ilmi matalalla kynnyksellä. Kukaan ei pärjää yksin vaan tarvitaan yhteisvoimaa ja tukea toiselta, kun on vaikeaa."

JP käyttökuva.jpg
414BE82F-49D7-46FE-B78C-18F467A57760.heif
omakuva.jpg