Opiskelijoiden hyvinvointi - YTHS terveyskyselyn tulokset

11.04.2017

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö teetti vuonna 2016 terveyskyselyn korkeakouluopiskelijoille. Tutkimus tehtiin valtakunnallisesti ja sen kohderyhmänä olivat alle 35-vuotiaat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat. YTHS:n julkaisemassa terveyskyselyssä teemoina ovat olleet terveydentila, ihmissuhteet, terveyskäyttäytyminen, opiskelu, toimeentulo ja työssäkäynti, rahapelaaminen ja netin käyttö, sekä terveyspalvelut.

Tutkimus on teetetty opiskelijoille neljän vuoden välein vuodesta 2000 lähtien. Vuoden 2016 terveyskysely-tutkimus on osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Suomi100-ohjelmaa.

Terveydentila
Opiskelijoiden terveydentilasta nousevia suurimpia teemoja ovat diagnosoitujen masennuksen ja ahdistushäiriöiden nousu vuodesta 2000 lähes kolminkertaiseksi, vaikka kaikkien sairauksien osuus opiskelijoilla on pysynyt lähes samoissa prosenttiluvuissa koko 2000-luvun ajan. Psyykkisten vaikeuksien osuus oli kasvanut noin 30% opiskelijoista ja suurimpia syitä näille ovat mm. stressi, ylirasitus ja masennuksen tunne.

Terveyskäyttäytyminen
Liikunta: Noin yksi neljäsosa opiskelijoista liikkuu vähintään neljä tuntia viikossa päivässä. Kouluissa istutaan paljon ja vapaa-aikakin kuluu koneella koulutehtävien parissa.
Yli kahdeksan tunnin istumista päivässä tulisi välttää, mutta sen alle pääsi vain 16% opiskelijoista. Lisäksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä on suurta eroa siinä, kuinka paljon he käyttävät saatavilla olevia korkeakoululiikunnan palveluita. Jopa 32% yliopistossa opiskelevista naisista käytti korkeakoululiikunnan palveluita, mutta ammattikorkeakouluissa sekä miehistä, että naisista vain 8% oli löytänyt palveluiden pariin.

Päihteiden käyttö: Alle kymmenen prosenttia opiskelijoista tupakoi päivittäin. Tupakointi on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2000 lähtien. Raittiiden opiskelijoiden määrä on kasvanut vuodesta 2000 kaksinkertaiseksi ja raittiita opiskelijoita on jo joka kymmenes opiskelija. Silti edelleen tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat suuria paineita alkoholin käyttämiseksi ja esimerkiksi herättää huomiota, jos ottaa alkoholillisen juoman sijasta, vaikka limpparia. Opiskelijoista jopa viidesosa ilmoittaa käyttäneensä huumaavia aineita, lääkkeitä, tai lääkkeitä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa.

Opiskelu
Omaan koulutusalaansa tyytyväisiä oli 69% tutkimukseen vastanneista opiskelijoista. Neljännes opiskelijoista murehti kouluasioita paljon vapaa-ajallaan ja lähes viidennes opiskelijoista koki hukkuvansa opiskeluun liittyvien töiden määrään. Reilu neljäkymmentä prosenttia opiskelijoista koki opiskelun merkitykselliseksi itselleen ja innostuneita opinnoistaan oli noin 27%

Toimeentulo ja työssäkäynti
Asuntojen hintojen nousu näkyy selkeästi terveyskyselyn tuloksissa. Yhä useamman opiskelijan tuloista yli puolet menee asumismenoihin. Osa-aika- ja pätkätöiden tekemisen osuus opiskelijoiden keskuudessa on kasvanut, kun taas kokoaikaisesti tehdyn työn määrä on laskenut vuodesta 2000. Jopa 15% opiskelijoista koki toimeentulonsa epävarmaksi ja niukaksi.

Ihmissuhteet
Vain 5% kyselyyn vastanneista opiskelijoista asui enää vanhempiensa luona ja jopa kahdella kolmesta opiskelijasta oli vakituisessa parisuhteessa. Lapsia oli reilulla 6% korkeakouluopiskelijoista ja perheellisten opiskelijoiden osuus onkin ollut laskussa kaikissa muissa otosryhmissä, paitsi ammattikorkeakouluissa opiskelevissa naisissa.


Lisätietoja tutkimuksesta: http://www.yths.fi/kott2016

20.02.2018Kannanotto: HSL:n opiskelija-alennus opintotukea saaville yli 29-vuotiaille säilytettävä!
15.02.2018Nyt haetaan opiskelijaedustajia Humakin vahvuusalaryhmiin vuodelle 2018
31.01.2018Muista uusia jäsenyytesi - opiskelijakorttien Syksytarra voimassa 31.1.2018 asti
18.01.2018KUTSU: Tervetuloa edustajiston 1. ylimääräiseen kokoukseen 23.11.2018
12.01.2018Avoin kirje: Opiskelijoiden kuulemisesta Humakin uudessa organisaatiossa
05.01.2018Toimiston aukioloajat ja jäsenkahvitus keväällä 2018
14.12.2017Toimisto on joululomalla 19.12.-7.1.
13.12.2017Uusia tuotteita myynnissä - termosmuki ja uusia haalarimerkkejä!
07.12.2017Hallitus 2018 on järjestäytynyt
07.12.2017Opiskelijaedustajat työryhmiin vuodelle 2018 valittu

Siirry arkistoon »