Kannanotto: Humak - kokoaan raskaampi korkeakoulu

13.03.2017

Humak on opiskelijamäärältään Suomen pienimpiä korkeakouluja, jonka pitäisi näyttäytyä esimerkiksi koulutuksen saatavuuden ja organisaation joustavuuden muodoissa. Humak on tällä hetkellä kuitenkin organisaatiomalliltaan raskas, koska ylläpitää toimintaansa yli kymmenessä toimipisteessä. Humakin on keskitettävä jokaisen alueyksikön toiminta yhdelle toimipisteelle muiden korkeakoulujen lähettyville.  Humakin toiminnan keskittäminen muiden korkeakoulujen yhteyteen avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia Humakille kehittää toimintaansa, parantaa saatavuuttaan, luoda hyödyllisiä korkeakoulukumppanuuksia ja etenkin säästää kustannuksissa. Useamman korkeakoulun yhdessä käyttämät tilat, kirjastot, liikuntapalvelut ja terveyspalvelut voivat tuoda säästöjä, joita voitaisiin ohjata opetuksen laatuun, kehittämiseen, ohjaamiseen ja korkeakoulun hanketoimintaan.

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on tämän hetken suuri teema, ja sitä tulee toteuttaa ensisijaisesti koulutuspoliittisin perustein, jotta korkeakoulun keskiö, opiskelijat hyötyisivät rakenteellisesta kehittämisestä aidosti. Nykyisellä rakenteella Humak jää auttamattomasti ulos kaikesta rakenteellisesta yhteistyöstä, joka ei avaa Humakin opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuutta opiskella rinnakkain muiden korkeakoulujen tutkinto-ohjelmissa.

Humakin on pystyttävä pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa ja nykyinen 2+2 malli ei mahdollista sitä, koska esimerkiksi tilat ovat jääneet täysin nykymuotoisen korkeakoulutuksen tarpeista. Lisäksi kansanopistojen tilat eivät palvele Humakin valmennuspedagogista viitekehystä tai vertaisoppimista” kommentoi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Tuulinen.

Humakissa opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta samoihin palveluihin, kuin muilla korkeakouluopiskelijoilla Suomessa. Opiskelijat velvoitetaan muuttamaan kesken opintojensa siirtyessään opiskelemaan kampukselta TKI-keskukselle tai he joutuvat matkustamaan jopa useita tunteja päivässä opintojensa suorittamiseksi. Matkustaminen saattaa tuoda opiskelijalle kohtuuttomia kuluja, joka taas johtaa opintojen viivästymiseen ja jopa keskeyttämiseen. Nykyisellä rakenteella Humak on opiskelijan kannalta epäedullinen korkeakoulu, koska opiskelijat jäävät ilman kontaktia vanhempiin opiskelijoihin.

Yhteisöllisyyttä ei voi muodostua, jos opiskelijat eivät kohtaa toisiaan tai heillä ei ole mitään yhteistä. Yhteisöllisyyttä ei muodostu Humakin ja kansanopistojen opiskelijoiden välille, eikä myöskään päiväopiskelijoiden, monimuoto-opiskelijoiden ja maisterivaiheen opiskelijoiden välille. Humak on rakenteensa vuoksi korkeakoulu, jossa yhteisöllisyys ja ryhmään kuuluvuus on mahdollista vain oman vuosikurssinsa keskuudessa, joka on täysin väärä asetelma nykymuotoisessa korkeakoulussa” toteaa opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja Gurmann Saini.

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että Humak tulee 2+2 mallin tarkastelussa ottamaan huomioon opiskelijoiden tarpeet ja tilojen sopivuuden opetuksen ja opiskelun käyttötarpeisiin nähden. Opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että Humak aloittaa mallin purkamiseen vaadittavat toimenpiteet mahdollisimman pian. Lisäksi Humakin tulee keskittää alueyksiköidensä palvelut muiden korkeakoulujen yhteyteen, joita ovat Kuopiossa Savilahden kampus, Turussa Kupittaan kampusalue, Jyväskylän Kangas tai Mattilanniemi ja pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Pasila, Arabianranta tai Bulevardi riippuen mahdollisista yhteistyökorkeakouluista.


Helsingissä 13.3.2017

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Juuso Tuulinen
hallituksen puheenjohtaja


Gurmann Saini
hallituksen varapuheenjohtaja


Lisätiedot: Juuso Tuulinen, pj.humako@humak.edu tai 045 122 503020.10.2017Edustajistohaussa ehdolle asettui 20
04.10.2017KUTSU: Edustajiston 7. ylimääräinen kokous 10.10.2017
26.09.2017Vanhat lukuvuositarrat vanhentuvat 30.9. - muista uusia jäsenyytesi!
21.09.2017KUTSU: Edustajiston 6. ylimääräinen kokous 27.9.2017
18.09.2017Sähköpostiosoitteemme muuttuvat 19.9. alkaen
06.09.2017HUMAKO-kiertue jalkautuu kampuksille syyskuun aikana
04.09.2017Tutor- ja jaostohaku alkanut - hae mukaan paikallistoimintaan 4.9.-4.10.
04.09.2017VAALIKUULUTUS: Edustajiston ehdolleasettuminen on nyt käynnissä
31.08.2017KUTSU: Edustajiston 5. ylimääräinen kokous 4.9.2017
30.08.2017Uudet lukuvuositarrat ja HUMAKOn toimiston aukioloajat syksyllä 2017

Siirry arkistoon »