Kannanotto: Humak - kokoaan raskaampi korkeakoulu

13.03.2017

Humak on opiskelijamäärältään Suomen pienimpiä korkeakouluja, jonka pitäisi näyttäytyä esimerkiksi koulutuksen saatavuuden ja organisaation joustavuuden muodoissa. Humak on tällä hetkellä kuitenkin organisaatiomalliltaan raskas, koska ylläpitää toimintaansa yli kymmenessä toimipisteessä. Humakin on keskitettävä jokaisen alueyksikön toiminta yhdelle toimipisteelle muiden korkeakoulujen lähettyville.  Humakin toiminnan keskittäminen muiden korkeakoulujen yhteyteen avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia Humakille kehittää toimintaansa, parantaa saatavuuttaan, luoda hyödyllisiä korkeakoulukumppanuuksia ja etenkin säästää kustannuksissa. Useamman korkeakoulun yhdessä käyttämät tilat, kirjastot, liikuntapalvelut ja terveyspalvelut voivat tuoda säästöjä, joita voitaisiin ohjata opetuksen laatuun, kehittämiseen, ohjaamiseen ja korkeakoulun hanketoimintaan.

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on tämän hetken suuri teema, ja sitä tulee toteuttaa ensisijaisesti koulutuspoliittisin perustein, jotta korkeakoulun keskiö, opiskelijat hyötyisivät rakenteellisesta kehittämisestä aidosti. Nykyisellä rakenteella Humak jää auttamattomasti ulos kaikesta rakenteellisesta yhteistyöstä, joka ei avaa Humakin opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuutta opiskella rinnakkain muiden korkeakoulujen tutkinto-ohjelmissa.

Humakin on pystyttävä pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa ja nykyinen 2+2 malli ei mahdollista sitä, koska esimerkiksi tilat ovat jääneet täysin nykymuotoisen korkeakoulutuksen tarpeista. Lisäksi kansanopistojen tilat eivät palvele Humakin valmennuspedagogista viitekehystä tai vertaisoppimista” kommentoi opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Tuulinen.

Humakissa opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta samoihin palveluihin, kuin muilla korkeakouluopiskelijoilla Suomessa. Opiskelijat velvoitetaan muuttamaan kesken opintojensa siirtyessään opiskelemaan kampukselta TKI-keskukselle tai he joutuvat matkustamaan jopa useita tunteja päivässä opintojensa suorittamiseksi. Matkustaminen saattaa tuoda opiskelijalle kohtuuttomia kuluja, joka taas johtaa opintojen viivästymiseen ja jopa keskeyttämiseen. Nykyisellä rakenteella Humak on opiskelijan kannalta epäedullinen korkeakoulu, koska opiskelijat jäävät ilman kontaktia vanhempiin opiskelijoihin.

Yhteisöllisyyttä ei voi muodostua, jos opiskelijat eivät kohtaa toisiaan tai heillä ei ole mitään yhteistä. Yhteisöllisyyttä ei muodostu Humakin ja kansanopistojen opiskelijoiden välille, eikä myöskään päiväopiskelijoiden, monimuoto-opiskelijoiden ja maisterivaiheen opiskelijoiden välille. Humak on rakenteensa vuoksi korkeakoulu, jossa yhteisöllisyys ja ryhmään kuuluvuus on mahdollista vain oman vuosikurssinsa keskuudessa, joka on täysin väärä asetelma nykymuotoisessa korkeakoulussa” toteaa opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja Gurmann Saini.

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että Humak tulee 2+2 mallin tarkastelussa ottamaan huomioon opiskelijoiden tarpeet ja tilojen sopivuuden opetuksen ja opiskelun käyttötarpeisiin nähden. Opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että Humak aloittaa mallin purkamiseen vaadittavat toimenpiteet mahdollisimman pian. Lisäksi Humakin tulee keskittää alueyksiköidensä palvelut muiden korkeakoulujen yhteyteen, joita ovat Kuopiossa Savilahden kampus, Turussa Kupittaan kampusalue, Jyväskylän Kangas tai Mattilanniemi ja pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Pasila, Arabianranta tai Bulevardi riippuen mahdollisista yhteistyökorkeakouluista.


Helsingissä 13.3.2017

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Juuso Tuulinen
hallituksen puheenjohtaja


Gurmann Saini
hallituksen varapuheenjohtaja


Lisätiedot: Juuso Tuulinen, pj.humako@humak.edu tai 045 122 503007.12.2017Hallitus 2018 on järjestäytynyt
07.12.2017Opiskelijaedustajat työryhmiin vuodelle 2018 valittu
02.12.2017HUMAKO goes Nälkäpäivä -bileistä yli 460 euroa hyväntekeväisyyteen
23.11.2017Edustajisto 2018 järjestäytyi - ensi vuoden toimijat valittu
21.11.2017HUMAKOn strategiassa 2018-2021 opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä
16.11.2017KUTSU: Tervetuloa seuraamaan edustajiston järjestäytymiskokousta 23.11. Helsingistä tai kotisohvalta!
14.11.2017HUMAKO on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2018
08.11.2017Edustajistovaalin 2018 tulos
07.11.2017Avoin kirje Paasikivi-Opiston opiskelijaravintolalle
07.11.2017Tervetuloa seuraamaan edustajiston syyskokousta Helsingistä tai kotisohvalta!

Siirry arkistoon »