Kannanotto: Humakin tiedottamista on parannettava

09.05.2018 17:00

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii Humakilta toimenpiteitä yleisen tiedottamisen parantamiseen. Tällä hetkellä tietoa tulee monen eri lähteen kautta ja se aiheuttaa epätietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoilla ei tällä hetkellä ole yhtä selkeää tiedotuskanavaa, josta tietoa olisi helppo omaksua ja josta ajankohtaiset asiat löytyisivät. Opiskelijat kokevat, etteivät he saa kysymyksiinsä vastauksia ja että tiedottaminen on hyvin usein epäselvää.

Yhtenä esimerkkinä epäselvästä tiedottamisesta on pääkaupunkiseudulla herännyt pelko siitä, ettei kielten opetusta järjestetä syksyllä. Kielten opinnot ovat keskeinen osa valmistumista kaikkien Humakin opiskelijoiden kannalta. Monella opiskelijalla on muodostunut erilaiset opetussuunnitelmat. Opiskelijat suorittavat kursseja eri aikaan. Kurssien järjestämisestä ja järjestämättömyydestä on tiedotettava selkeästi, ettei valmistuminen jää kiinni kursseille osallistumisesta.

Myös yleisten asioiden tiedottamisessa on puutteita. Kaikkien opiskelijoiden koulutusohjelmat muuttuvat ja sen myötä on herännyt kysymyksiä siitä kuinka omat opinnot saadaan sovitettua uuteen opetussuunnitelmaan. Humakin tiedotustilaisuudet on koettu hyviksi tavoiksi saada ajantasaista tietoa esimerkiksi uuteen opetussuunnitelmaan liittyen. Kuitenkin moni opiskelija kokee, ettei jatkokysymyksille saada vastauksia ollenkaan tai tarpeeksi selkeästi.

Humak on lopettanut HumakPron käytön ja siirtynyt uudenlaiseen järjestelmään Peppiin. Monet opiskelijat kokevat, että he eivät ole saaneet Peppiin koulutusta ja että edellisen järjestelmän poistuttua on jäänyt aukko yleiseen tiedottamiseen. Kirjallista tietoa ei ole saatavilla, ellei opiskelija itse osaa etsiä sitä oikeilla hakusanoilla Humakin wikistä, jota osa opiskelijoista on ohjattu käyttämään. Monelle opiskelijalle on kuitenkin jäänyt epäselväksi miten sieltä löytyy heidän etsimänsä asiat.

HUMAKO vaatii Humakilta, että yleisen tiedottamisen kohdalla parannetaan käytänteitä niin, että opiskelijoiden tiedottaminen tapahtuu selkeästi ja kohdennetusti. Tiedotustilaisuudet on koettu yhdeksi hyväksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista osalle opiskelijoita. HUMAKO ehdottaa, että tiedotustilaisuuksien kestoa pidennettäisiin yhdestä tunnista kahteen tuntiin. Humakin on myös varmistettava tämän lisäksi opiskelijoille ainakin yksi selkeä tiedotuskanava, joka on kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingissä 9.5.2018

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Joose Mäensyrjä
hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot: Joose Mäensyrjä, joose.maensyrja(a)humako.net, 045 122 5030

16.05.2018Kannanotto: Opiskelijakunta HUMAKO vaatii sukupuolineutraaleja wc-tiloja kaikille Humakin kampuksille
09.05.2018 17:00Kannanotto: Humakin tiedottamista on parannettava
09.05.2018KUTSU: Tervetuloa edustajiston 4. ylimääräiseen kokoukseen 15.5.2018
03.05.2018Edustajiston kevätkokouksessa tehtiin tärkeitä henkilövalintoja
25.04.2018HUMAKO ottaa käyttöön verkkokaupan
21.04.2018KUTSU: Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous torstaina 26.4.2018
20.04.2018Täydennyshaku hallitukseen 2018 käynnissä
08.04.2018Valmistaudu opiskelijavappuun - HUMAKOn Vappukampanja 9.-22.4.
06.04.2018TIEDOTE: Siirrymme uuteen rekisteriin - jäseneksi liittymisessä katkos
05.04.2018HUMAKO tukee Kuuluu kaikille -translakialoitekampanjaa

Siirry arkistoon »