Humakin työryhmät ja niiden tehtävät ovat muuttuneet

22.02.2018

Humakin organisaatiomuutosten myötä työryhmät ja niiden tehtävät ovat muuttuneet. Opiskelijoiden edunvalvonnan kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat muun muassa alueyksikkötyöryhmien poistuminen sekä uusien vahvuusalaryhmien luominen. Vahvuusalaryhmiä tulee olemaan yksi jokaista koulutusta (kulttuurituottaja, yhteisöpedagogi, tulkki) kohden. Opiskelijaedustajien haku vahvuusalaryhmiin on käynnissä!


Humakin uudet työryhmät ja niiden opiskelijaedustajat:

Päällikköryhmä
Päällikköryhmä on vahvuusalojen ylin päätöksentekoelin ja sen tehtävänä on linjata vahvuusalojen yhteistä koulutus- ja TKI-toimintaa. Päällikköryhmään kuuluvat kaikki päälliköt ja ryhmän puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Joose Mäensyrjä, hallituksen puheenjohtaja
 • Varaedustaja: Eena Kero, hallituksen varapuheenjohtaja

Pedagoginen kehittämisryhmä
Koordinoi ja kehittää pedagogisia prosesseja, koostaa yhteistä opintotarjontaa sekä koordinoi yhteisiä ammatillisia opintoja.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja
 • Varaedustaja: Suvi Torikka, asiantuntija

Avoimen ammattikorkeakoulun ryhmä
Koordinoi ja kehittää avointa ammattikorkeakoulua AMK- ja YAMK-tasolla. Vastaa väyläopinnoista, avoimen AMK:n tarjonnan koordinoinnista sekä erikoistumiskoulutuksesta.

 • Ei opiskelijaedustusta.

Kansainvälisen liikkuvuuden ryhmä
Vastaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-liikkuvuudesta, opiskelijoiden harjoittelusta sekä kotimaassa että ulkomailla sekä kansainvälisistä opintojaksoista.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Janna Sahlman
 • Varaedustaja: Sini Leino

Digitiimi
Vastaa digioppimisen kehittämisestä. Digikampus-hankkeessa ryhmä vastaa rakentamisesta, kehittämisestä, teknisten vaatimusten varmistamisesta sekä valmennuspedagogiikan toteutumisesta.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Sini Leino
 • Varaedustaja: Janna Sahlman

Vahvuusalaryhmät
Vastaavat vahvuusalojen (yhteisöpedagogi, kulttuurintuottaja sekä viittomakielen tulkki) strategisesta työstä sekä niiden sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.


Kielten opettajien tiimi
Kehittää ammattikorkeakoulun kielten opetusta sekä suunnittelee ja kehittää englanninkielistä opetustarjontaa.

 • Opiskelijaedustajaa ei vielä nimetty.

Tutkintolautakunta
Käsittelee opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä. Lakisääteinen, kokoontuu tarvittaessa.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Gurmann Saini
 • Varaedustaja: Theo Tyrväinen


Eettinen toimikunta
Käsittelee opiskeluun, opetukseen sekä TKI-toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Antaa suosituksia sekä kehittää ja uudistaa eettisiä periaatteita ja ohjeistuksia.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Joose Mäensyrjä
 • Varaedustaja: Eena Kero


Humak-tason opiskelijahyvinvointiryhmä
Tunnistaa opiskelijahyvinvointia häiritseviä tekijöitä sekä kehittää hyvinvointia lisääviä käytäntöjä. Koordinoi opiskelijahyvinvointikyselyjä ja käsittelee niiden tuloksia. Edistää opiskeluyhteisön hyvinvointiin ja esteettömyyteen liittyviä asioita. Tukee alueyksiköiden ryhmien toimintaa.

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Jesse Kareinen
 • Varaedustaja: Kirsikka Sorvoja

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät
Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät käsittelevät aluetasolla opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä sekä reagoivat ja toimivat nopeasti käytännön toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Tiedottavat ja toimeenpanevat koko ammattikorkeakoulua koskevan opiskeluhyvinvointiryhmän määrittämät tehtävät alueyksiköissä. Hakevat ratkaisuja erilaisiin opiskelua vaikeuttaviin ongelmatilanteisiin. Turvaavat tarvittaessa erityisjärjestelyillä opiskelijan opintojen etenemisen.

Pääkaupunkiseutu

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Linda Nevalainen
 • Varaedustaja: Tarja Leponiemi-Arponen

Kuopio

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Henri Lauritsalo
 • Varaedustaja: Christian Karau

Turku

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Milla Ruuska
 • Varaedustaja: Jessi Lindgren

Jyväskylä

 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Ida Tiittanen
 • Varaedustaja: Sara Manninen

Lisätiedot:

Jesse Kareinen
hallituksen jäsen
Opiskelijakunta HUMAKO
+358 40 934 3828
jesse.kareinen (a) humako.net16.05.2018Kannanotto: Opiskelijakunta HUMAKO vaatii sukupuolineutraaleja wc-tiloja kaikille Humakin kampuksille
09.05.2018 17:00Kannanotto: Humakin tiedottamista on parannettava
09.05.2018KUTSU: Tervetuloa edustajiston 4. ylimääräiseen kokoukseen 15.5.2018
03.05.2018Edustajiston kevätkokouksessa tehtiin tärkeitä henkilövalintoja
25.04.2018HUMAKO ottaa käyttöön verkkokaupan
21.04.2018KUTSU: Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous torstaina 26.4.2018
20.04.2018Täydennyshaku hallitukseen 2018 käynnissä
08.04.2018Valmistaudu opiskelijavappuun - HUMAKOn Vappukampanja 9.-22.4.
06.04.2018TIEDOTE: Siirrymme uuteen rekisteriin - jäseneksi liittymisessä katkos
05.04.2018HUMAKO tukee Kuuluu kaikille -translakialoitekampanjaa

Siirry arkistoon »