HUMAKOn strategiassa 2018-2021 opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä

21.11.2017

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2018-2021. Strategia tarkoittaa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Lisäksi strategiassa määritellään myös organisaation arvot sekä painopisteet, joiden kautta päämäärää lähdetään tavoittamaan.

Edustajisto hyväksyi strategian kokouksessaan 10.10.2017. Strategiatyö piti sisällään erilaisia skenaariotyöskentelyjä ja paljon tulevaisuuskeskustelua sekä nykytilan kartoittamista. Yhteiseksi tavoitteeksi HUMAKOn strategialle nousi heti ymmärrettävyys. Strategian tulee olla sellainen, että kaikki HUMAKOn toimijat ymmärtävät mihin sillä pyritään. Palveluiden kehittäminen nousi esille yhtenä kehittämiskohteena. Edunvalvonnan todettiin kehittyneen viime vuosina, mutta siitä viestiminen on edelleen puutteellista.

“Strategiatyöryhmän työskentely on ollut pohtivaa ja innostavaa. Olemme yhdessä HUMAKOn toimijoiden kanssa luoneet strategian, jonka päätavoitteena on tehdä HUMAKOsta sellainen opiskelijakunta, johon Humakin opiskelijat haluavat kuulua jatkossakin. Uskon, että uusi strategiamme tulee tukemaan HUMAKOa organisaationa ja kaikkia sen aktiiveja muuttuvassa toimintaympäristössä”, toteaa työryhmän vetäjä toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.

HUMAKOn strategia vuosille 2018-2021 on tiivistetysti seuraavanlainen:

Visio:
HUMAKO on yhteisö, johon opiskelijat kokevat kuuluvansa. Toiminta on aktiivista ja opiskelijakunnan monipuoliset palvelut ovat saatavilla jokaisessa alueyksikössä. Viestintä on kiinnostavaa ja kaikkien Humakin opiskelijoiden saavutettavissa.

HUMAKON arvot:

  • HUMAKOn toiminnassa kuunnellaan ja otetaan huomioon jäsenistön toiveita.
  • HUMAKOn toiminta perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
  • HUMAKOssa opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä ja toiminta on opiskelijalähtöistä.
  • HUMAKOssa toimitaan opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Strategiakauden painopisteitä ovat:

  • Paikallistoiminnassa tuetaan opiskelijoita ja vahvistetaan monipuolista opiskelijakulttuuria.
  • Toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus turvataan.
  • Jäsenten palveluita monipuolistetaan kaikissa alueyksiköissä.
  • Viestinnästä tehdään kiinnostavaa ja kaikille Humakin opiskelijoille helposti saavutettavaa.

Strategia 2018-2021 löytyy kokonaisuudessaan verkkosivujen Materiaalipankista.

07.12.2017Hallitus 2018 on järjestäytynyt
07.12.2017Opiskelijaedustajat työryhmiin vuodelle 2018 valittu
02.12.2017HUMAKO goes Nälkäpäivä -bileistä yli 460 euroa hyväntekeväisyyteen
23.11.2017Edustajisto 2018 järjestäytyi - ensi vuoden toimijat valittu
21.11.2017HUMAKOn strategiassa 2018-2021 opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä
16.11.2017KUTSU: Tervetuloa seuraamaan edustajiston järjestäytymiskokousta 23.11. Helsingistä tai kotisohvalta!
14.11.2017HUMAKO on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2018
08.11.2017Edustajistovaalin 2018 tulos
07.11.2017Avoin kirje Paasikivi-Opiston opiskelijaravintolalle
07.11.2017Tervetuloa seuraamaan edustajiston syyskokousta Helsingistä tai kotisohvalta!

Siirry arkistoon »