HUMAKOn strategiassa 2018-2021 opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä

21.11.2017

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2018-2021. Strategia tarkoittaa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Lisäksi strategiassa määritellään myös organisaation arvot sekä painopisteet, joiden kautta päämäärää lähdetään tavoittamaan.

Edustajisto hyväksyi strategian kokouksessaan 10.10.2017. Strategiatyö piti sisällään erilaisia skenaariotyöskentelyjä ja paljon tulevaisuuskeskustelua sekä nykytilan kartoittamista. Yhteiseksi tavoitteeksi HUMAKOn strategialle nousi heti ymmärrettävyys. Strategian tulee olla sellainen, että kaikki HUMAKOn toimijat ymmärtävät mihin sillä pyritään. Palveluiden kehittäminen nousi esille yhtenä kehittämiskohteena. Edunvalvonnan todettiin kehittyneen viime vuosina, mutta siitä viestiminen on edelleen puutteellista.

“Strategiatyöryhmän työskentely on ollut pohtivaa ja innostavaa. Olemme yhdessä HUMAKOn toimijoiden kanssa luoneet strategian, jonka päätavoitteena on tehdä HUMAKOsta sellainen opiskelijakunta, johon Humakin opiskelijat haluavat kuulua jatkossakin. Uskon, että uusi strategiamme tulee tukemaan HUMAKOa organisaationa ja kaikkia sen aktiiveja muuttuvassa toimintaympäristössä”, toteaa työryhmän vetäjä toiminnanjohtaja Marianna Rantanen.

HUMAKOn strategia vuosille 2018-2021 on tiivistetysti seuraavanlainen:

Visio:
HUMAKO on yhteisö, johon opiskelijat kokevat kuuluvansa. Toiminta on aktiivista ja opiskelijakunnan monipuoliset palvelut ovat saatavilla jokaisessa alueyksikössä. Viestintä on kiinnostavaa ja kaikkien Humakin opiskelijoiden saavutettavissa.

HUMAKON arvot:

  • HUMAKOn toiminnassa kuunnellaan ja otetaan huomioon jäsenistön toiveita.
  • HUMAKOn toiminta perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
  • HUMAKOssa opiskelijat ovat toiminnan keskipisteessä ja toiminta on opiskelijalähtöistä.
  • HUMAKOssa toimitaan opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Strategiakauden painopisteitä ovat:

  • Paikallistoiminnassa tuetaan opiskelijoita ja vahvistetaan monipuolista opiskelijakulttuuria.
  • Toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus turvataan.
  • Jäsenten palveluita monipuolistetaan kaikissa alueyksiköissä.
  • Viestinnästä tehdään kiinnostavaa ja kaikille Humakin opiskelijoille helposti saavutettavaa.

Strategia 2018-2021 löytyy kokonaisuudessaan verkkosivujen Materiaalipankista.

16.05.2018Kannanotto: Opiskelijakunta HUMAKO vaatii sukupuolineutraaleja wc-tiloja kaikille Humakin kampuksille
09.05.2018 17:00Kannanotto: Humakin tiedottamista on parannettava
09.05.2018KUTSU: Tervetuloa edustajiston 4. ylimääräiseen kokoukseen 15.5.2018
03.05.2018Edustajiston kevätkokouksessa tehtiin tärkeitä henkilövalintoja
25.04.2018HUMAKO ottaa käyttöön verkkokaupan
21.04.2018KUTSU: Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous torstaina 26.4.2018
20.04.2018Täydennyshaku hallitukseen 2018 käynnissä
08.04.2018Valmistaudu opiskelijavappuun - HUMAKOn Vappukampanja 9.-22.4.
06.04.2018TIEDOTE: Siirrymme uuteen rekisteriin - jäseneksi liittymisessä katkos
05.04.2018HUMAKO tukee Kuuluu kaikille -translakialoitekampanjaa

Siirry arkistoon »