Opiskelijaedustajat

HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat toimivat Humakissa useissa eri työryhmissä ja lautakunnissa. Opiskelijaedustajat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä ja ovat päättämässä opintotukien takaisinmaksusta KELAlle. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viedä viestiä opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin, alueyksiköiden sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.

Pääosin työryhmäedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä joulukuussa. Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa, lakisäteisiin lautakuntiin opiskelijaedustajat päätetään edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle ja muutoksista kesken toimikauden päättää hallitus. Opiskelijaedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @ humak.fi.

Opiskelijaedustajat vuonna 2017

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
Kausi 2017-2018: Juuso Tuulinen

Tutkintolautakunta
Ronja Ohra-aho (Theo Tyrväinen)

Opintotukilautakunta
Theo Tyrväinen (varajäsen Neea Kähkönen)
Tiia Tiirikinen (varajäsen Jenna Ojala)

Palveluprosessi (laaja)
Juuso Tuulinen (varajäsen Gurmann Saini)

Innovaatioprosessi (laaja)
Gurmann Saini (varajäsen Juuso Tuulinen)

Laatujärjestelmän kehittämisryhmä
Juuso Tuulinen (varajäsen Marianna Rantanen)

Eettinen toimikunta
Juuso Tuulinen (varajäsen Gurmann Saini)

Koulutusprosessiryhmä
Marianna Rantanen (varajäsen Mikko Koivisto)

Opiskelijahyvinvointiryhmä
Mikko Koivisto (varajäsen Juuso Tuulinen)

Alueyksikköryhmä Kuopio
Johannes Härkönen (varajäsen Henna Lukkarinen)

Alueyksikköryhmä Jyväskylä
Laura Saartoala (varajäsen Jenna Simontaival)

Alueyksikköryhmä Turku
Aarni Lehto (varajäsen Katja Kastman)

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät:
  • Pääkaupunkiseutu Cyril Sjöström (varajäsen Tytti Peltola)
  • Kuopio Aku Kervinen (varajäsen Iita Hertteli)
  • Turku Tiia Tiirikainen (varajäsen Heli Saarinen)
  • Jyväskylä Niko Hakkarainen (varajäsen Jenna Simontaival)