Opiskelijaedustajat

HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat toimivat Humakissa useissa eri työryhmissä ja lautakunnissa. Opiskelijaedustajat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viedä viestiä opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin, alueyksiköiden sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on opiskelijaedustajan tukena läpi toimikauden.

Pääosin opiskelijaedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä joulukuussa. Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa, lakisäteisiin lautakuntiin opiskelijaedustajat päätetään edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle ja muutoksista kesken toimikauden päättää hallitus. Opiskelijaedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (a) humak.fi.

Opiskelijaedustajat vuonna 2018

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
 • Kausi 2017-2018: Juuso Tuulinen
 • Kausi 2018-2019: Gurmann Saini

Päällikköryhmä
Päällikköryhmä on vahvuusalojen ylin päätöksentekoelin ja sen tehtävänä on linjata vahvuusalojen yhteistä koulutus- ja TKI-toimintaa. Päällikköryhmään kuuluvat kaikki päälliköt ja ryhmän puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Joose Mäensyrjä, hallituksen puheenjohtaja
 • Varaedustaja: Eena Kero, hallituksen varapuheenjohtaja

Pedagoginen kehittämisryhmä
Koordinoi ja kehittää pedagogisia prosesseja, koostaa yhteistä opintotarjontaa sekä koordinoi yhteisiä ammatillisia opintoja.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja
 • Varaedustaja: Suvi Torikka, asiantuntija

Avoimen ammattikorkeakoulun ryhmä
Koordinoi ja kehittää avointa ammattikorkeakoulua AMK- ja YAMK-tasolla. Vastaa väyläopinnoista, avoimen AMK:n tarjonnan koordinoinnista sekä erikoistumiskoulutuksesta.
 • Ei opiskelijaedustusta.

Kansainvälisen liikkuvuuden ryhmä
Vastaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-liikkuvuudesta, opiskelijoiden harjoittelusta sekä kotimaassa että ulkomailla sekä kansainvälisistä opintojaksoista.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Janna Sahlman
 • Varaedustaja: Sini Leino

Digitiimi
Vastaa digioppimisen kehittämisestä. Digikampus-hankkeessa ryhmä vastaa rakentamisesta, kehittämisestä, teknisten vaatimusten varmistamisesta sekä valmennuspedagogiikan toteutumisesta.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Sini Leino
 • Varaedustaja: Janna Sahlman

Vahvuusalaryhmät:

Kulttuurituotannon koulutuksen vahvuusalaryhmä
Vastaa kulttuurintuotannon koulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Sini Leino
 • Varaedustaja: Theo Tyrväinen
Tulkkikoulutuksen vahvuusalaryhmä
Vastaa viittomakielen tulkin koulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Heljä Behm
 • Varaedustaja: Henri Lauritsalo
Yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusalaryhmä
Vastaa yhteisöpedagogikoulutuksen strategisesta työstä sekä sisäisistä pedagogisista ja TKI-asioista.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Eena Kero
 • Varaedustaja: Marja-Leena Klint

Kielten opettajien tiimi
Kehittää ammattikorkeakoulun kielten opetusta sekä suunnittelee ja kehittää englanninkielistä opetustarjontaa.
 • Opiskelijaedustajaa ei vielä nimetty.

Tutkintolautakunta
Käsittelee opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä. Lakisääteinen, kokoontuu tarvittaessa.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Gurmann Saini
 • Varaedustaja: Theo Tyrväinen

Eettinen toimikunta
Käsittelee opiskeluun, opetukseen sekä TKI-toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Antaa suosituksia sekä kehittää ja uudistaa eettisiä periaatteita ja ohjeistuksia.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Joose Mäensyrjä
 • Varaedustaja: Eena Kero

Humak-tason opiskelijahyvinvointiryhmä
Tunnistaa opiskelijahyvinvointia häiritseviä tekijöitä sekä kehittää hyvinvointia lisääviä käytäntöjä. Koordinoi opiskelijahyvinvointikyselyjä ja käsittelee niiden tuloksia. Edistää opiskeluyhteisön hyvinvointiin ja esteettömyyteen liittyviä asioita. Tukee alueyksiköiden ryhmien toimintaa.
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Jesse Kareinen
 • Varaedustaja: Kirsikka Sorvoja

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät
Käsittelevät aluetasolla opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä sekä reagoivat ja toimivat nopeasti käytännön toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Tiedottavat ja toimeenpanevat koko ammattikorkeakoulua koskevan opiskeluhyvinvointiryhmän määrittämät tehtävät alueyksiköissä. Hakevat ratkaisuja erilaisiin opiskelua vaikeuttaviin ongelmatilanteisiin. Turvaavat tarvittaessa erityisjärjestelyillä opiskelijan opintojen etenemisen.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Linda Nevalainen
 • Varaedustaja: Tarja Leponiemi-Arponen
KUOPIO
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Henri Lauritsalo
 • Varaedustaja: Christian Karau
TURKU
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Milla Ruuska
 • Varaedustaja: Jessi Lindgren
JYVÄSKYLÄ
 • Varsinainen opiskelijaedustaja: Ida Tiittanen
 • Varaedustaja: Sara Manninen