top of page

Yhteisöllisyys ja liikunta ytimessä


Kuvateksti:

Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulu, Ilmasotakoulu ja Humak ovat vuoden pyörittäneet Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanketta. ”Tärkeää on, että koko hanketoiminta lähtee nimenomaan opiskelijoiden tarpeista käsin ja toiminta on juuri opiskelijoiden näköistä. Uskon, että tämänkin takia on hyvä, että meitä on hankkeessa kaikkiaan kolme harjoittelijaa”, pohtii yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Niina Nurminen (vas) Fillaripäivänä Jyväskylän ammattikorkeakoulun edessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.


***


Vuosi sitten kesäkuussa käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin Keski-Suomen maakunnan neljän korkeakoulun Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke. Verkostoammattikorkeakouluna Humak ja Humakin opiskelijat sekä henkilökunta ovat mukana kaikki, olitpa mistä vaan alueyksiköstä.


Toisen vuoden yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Niina Nurminen teki Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanketta osana ammatillista harjoitteluaan. Niinan lisäksi hankkeessa on harjoittelijana kaksi yliopiston terveystieteiden opiskelijaa.


”Työnkuvaani kuului toiminnan kehittäminen ja tapahtumien toteuttaminen. Pääpainopisteeni oli järjestää ja kehittää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia opiskelijoille. Korona-aika on vaatinut opiskelijoilta todella paljon ja se on vaikuttanut myös negatiivisesti opiskelijoiden aktiivisuuteen. Jo pelkästään etäluennot ovat rasittaneet, sillä näyttöjen tuijottaminen ilman toiminnallista tekemistä saa kenet tahansa väsyneeksi. Kun etäkoulupäivästä otetaan pois myös lounas ja liikkuminen, voi olla, että illalla ei sitten jaksa lähteä yhtään minnekään”, pohtii Nurminen.Kuvateksti:

Jyväskylän Kuokkalassa asuva Niina Nurminen tuntee oman kaupunkiosansa lähiliikuntapaikat. ”Oma hyvinvointi on pitkälti omista valinnoista kiinni. Silti ajattelen, että meidän tulee kehittää toimintaamme niin, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tukea ja apua hyvinvointiin ja arjen aktiivisuuden lisäämiseen.”

Tarjolla tietoa ja tunnetta


Humak-opiskelija Niina Nurminen luettelee hankkeen onnistuneita tapahtumia.

”Kuukausittain olemme järjestäneet kaikille hiukan alle tunnit mittaisia webinaareja hyvinvoinnin ja jaksamisen osa-alueista. Talvella laskimme pulkkamäkeä ja nautimme laavulla tulista ja herkuista. Keväällä fillarihuoltopäiviä oli kaksinkappalein ja kokeiluna yhteisöllinen retki Taidemuseoon. Lisäksi olen laittanut omalle kampukselle pystyyn pienen liikuntavälinelainauspiteen”, kertoo Nurminen ja kiittelee yhteistyöstä muiden korkeakoulujen henkilöstöä ja opiskelijoita. Kun mukana on monta tekijää, tulee tutkimusta ja toimintaa monesta suunnasta.


Kuvassa Niina Nurminen

Kuvateksti: Marraskuussa Humakin yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Niina Nurminen osallistui omalla kampuksellaan Korpilahdella hankkeen sählypeliin. ”Olin viettämässä opiskelukavereideni kanssa hyvinvointipäivää ja totesin, että onpa tämä kivaa ja yhteisöllisyyttä lisäävää. Haluan tällaisia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Otinkin lehtoria hihasta ja hyvin äkkiä olin mukana keskellä hanketta”, kertoo Niina Nurminen, jonka ammatillinen harjoittelu hankkeessa päättyi toukokuun alussa.

Hanke jatkuu ja koskettaa kaikkia humakkeja


Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Ilmasotakoulu ja Humak ovat saaneet hankkeelle OKM:ltä rahoituksen vielä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. ”Koen, että korona-aikana yhteisöllisyys on opiskelijoiden kesken vähentynyt merkittävästi ja monet ovat tämän takia jääneetkin yksin, vaikka tutorit ja jaostolaiset tekevät ansiokasta työtä. Siksi tämä hanke on erittäin tärkeä. Toiminnallisten juttujen kautta yhteisöllisyys kasvaa ja juurtuu opiskelijoiden keskuudessa. Tästä syystä haluamme kannustaa opiskelijoita olemaan myös itse aktiivisia oman opiskelu- ja kaveriryhmänsä kanssa”, tiivistää Nurminen hankkeen ilosanomaa ja muistuttaa, että rutiinit ovat olleet etäaikana varsin tärkeitä, säännöllinen liikunta ja monipuolinen ruoka ovat auttaneet jaksamaan.


Teksti ja kuvat:

Maarit Honkonen-Seppälä

Humakin lehtori, joka on mukana oman ammattikorkeakoulunsa edustajana hankkeen ydinryhmässä.


Lisätietoja hankkeesta, jonka toteutuksesta vastaavat Keski-Suomen kaikki neljä korkeakoulua JYU, JAMK, Humak ja Ilmasotakoulu: www.jamk.fi/aktiivinenjahyvinvoivakorkeakoulu***


Tämä kirjoitus on osa Hyvinvoiva HUMAKO -kampanjaa, jossa käsitellään teemoja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.
ความคิดเห็น


bottom of page