top of page

Verkkotutorhaku / Online tutor recruitment

Päivitetty: 11. jouluk. 2023

ENG below Haemme HUMAKOon uusia verkkotutoreita 11.12.2023-22.1.2024 välisenä aikana! Verkkotutorien aikaisempi nimi on ollut monimuototutorit, mutta jatkossa puhumme verkkotutoreista. Oletko verkko-opiskelija, joka haluaa edistää verkossa opiskelevien yhteisöllisyyttä ja opintojen etenemistä?


Voit hakea verkkotutoriksi, jos olet seuraava opiskelija:

  • Kulttuurituottaja, AMK, verkkotutkinto

  • Yhteisöpedagogi, AMK, järjestö- ja nuorisotyö, monimuotoinen verkkotutkinto (MOVE)

  • Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä (TYKE), verkkototeutus

Haku alkaa 11.12.2023. Hae mukaan tästä linkistä!

 

We are recruiting new online tutors for HUMAKO between 11.12.2023 and 22.1.2024! The previous name of online tutors was multi-form tutors, but in the future we will talk about online tutors. Are you an online student who wants to promote the community of online students and the progress of their studies?


You can apply to be an online tutor if you are the following student:

  • Cultural producer, AMK, online degree

  • Community educator, AMK, organization and youth work, multi-modal online degree (MOVE)

  • Community educator (AMK), working community developer (TYKE), online degree

The search starts on 11 December 2023. Apply via this link!


bottom of page