top of page

Vaalikuulutus: Edustajiston täydennysvaali toimikaudelle 2020

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON EDUSTAJISTON TÄYDENNYSVAALIT TOIMIKAUDELLE 2020

Mitä?

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO järjestää edustajiston täydennysvaalit 11.3.–16.3.2020. Vaaleissa täydennetään nykyistä edustajistoa 15 opiskelijakunnan jäseneen ja korkeintaan 10 varajäseneen. Edustajistoon voidaan valita 4 varsinaista jäsentä sekä 10 varajäsentä. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 11.3.-16.3.2020 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2019-2020 tai kevätlukukaudelle 2020 viimeistään 2.3.2020 klo 9.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaalit@humako.net 17.2.2020 klo 12.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia. Miksi hakea?

Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä elin, joka mm. hyväksyy opiskelijakunnan talousarvion, valitsee hallituksen sekä toimii suunnannäyttäjänä hallitukselle toiminnan edistämiseksi. Edustajiston jäsenenä voit tuoda myös korkeakouluun ja opiskelijakuntaan liittyviä kehittämisideoita päätöksenteon pöydälle ja toimia äänitorvena kanssaopiskelijoiden toiveille.


Ketkä voi äänestää?

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 2.3.2020 klo 12.00 mennessä.


Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@humako.net kirjallisesti 4.3.2020 klo 9.00 mennessä.


Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta www.humako.net/edustajisto


Jos haluat lisätietoa niin ole rohkeasti yhteydessä:

Hanna Hautamäki

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta

vaalit@humako.net

www.humako.net

댓글


bottom of page