top of page

VAALIKUULUTUS: Edustajistovaalit 2020

Päivitetty: 3. syysk. 2020

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO järjestää edustajiston vaalit 28.10.–4.11.2020. Vaaleissa valitaan 25 opiskelijakunnan jäsentä (15 varsinaista sekä 10 varajäsentä) muodostamaan edustajisto vuodelle 2021. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 28.10.–4.11.2020 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2020-2021 tai kevätlukukaudelle 2021 viimeistään 30.9.2020 klo 9.00. Ehdolle asettuvat voivat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 2–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaalit@humako.net 30.9.2020 klo 12.00 mennessä.


Miksi hakea?


Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä elin, joka mm. hyväksyy opiskelijakunnan talousarvion, valitsee hallituksen sekä toimii suunnannäyttäjänä hallitukselle toiminnan edistämiseksi. Edustajiston jäsenenä voit tuoda myös korkeakouluun ja opiskelijakuntaan liittyviä kehittämisideoita päätöksenteon pöydälle ja toimia äänitorvena kanssaopiskelijoiden toiveille.


Ketkä voivat äänestää?


Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 19.10.2020 klo 12.00 mennessä. Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@humako.net kirjallisesti 18.11.2020 klo 9.00 mennessä. Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet-sivuilta www.humako.net/edustajisto


Jos haluat lisätietoa niin ole rohkeasti yhteydessä:

Hanna Hautamäki

puheenjohtaja, keskusvaalilautakunta

www.humako.net

Comments


bottom of page