top of page

HUMAKO tukee Kuuluu kaikille -translakialoitekampanjaa

Päivitetty: 13. elok. 2019

Edustajiston kokouksessa 28.3.2018 päätettiin lähteä mukaan edistämään Kuuluu kaikille -translakialoitekampanjaa. Tuemme Kuuluu kaikille -translakikampanjan tavoitteita ja vaadimme translain kokonaisuudistusta. Alla SAMOKin blogiteksti, jossa HUMAKO on mukana allekirjoittajana.


"Oikeus päättää omasta sukupuolestaan kuuluu kaikille!

SAMOK on opiskelijan puolustaja ja edunvalvoja. Yleensä edunvalvonta tarkoittaa puurtamista vaikkapa opintotuen tai opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi. Toisin kuin monien kansainvälisten sisarjärjestöjemme, meidän ei kuitenkaan tarvitse jatkuvasti nousta barrikadeille puolustamaan opiskelijoiden ihmisoikeuksia.

Nyt on kuitenkin sen aika.

Emme voi katsoa sivusta, kun opiskelijoiden itsemääräämisoikeutta rajoitetaan. Emme suvaitse opiskelijoiden kehollisen koskemattomuuden loukkaamista. Emme aio koskaan hyväksyä ihmisoikeuksien rikkomista. Siksi olemme mukana tukemassa Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjaa translain uudistamiseksi.

SAMOK vastustaa pakkosterilisaatiota.Yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua todistamaan olevansa lisääntymiskyvytön saadakseen virallisen tunnustuksen kokemalleen sukupuolelle ja pystyäkseen elämään yhteiskunnan silmissä omana itsenään.

Vastustamme sitä, että sukupuolen määrittelyyn tarvitaan viranomaisten hyväksyntä. Jotta nimi ja henkilötunnus saadaan muutettua, yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua alttiiksi pitkille lääketieteellisille tutkimuksille. Kyse on itsemääräämisoikeudesta: kunkin tulisi voida määritellä sukupuolensa itse, ilman vaadetta ulkopuolisten hyväksynnästä.

SAMOK vastustaa myös sukupuolen juridisen vahvistamisen 18 vuoden ikärajaa. Moni kokee jo varhain, että virallisiin asiakirjoihin merkitty sukupuoli ei täsmää koetun sukupuoli-identiteetin kanssa. Nykyisin nuori joutuu odottamaan täysi-ikäisyyttä, ennen kuin voi hakea henkilöpapereihin toista merkintää. Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös alaikäisille.

Emme ole vaatimustemme kanssa yksin: myös Euroopan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin (EIT) on lin­jan­nut, et­tä li­sään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys­vaa­ti­mus su­ku­puo­len vah­vis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä louk­kaa ih­mi­soi­keuk­sia. Lisäksi Setan ja Trasekin kampanja on tätä blogia kirjoittaessa kerännyt lisäksemme jo 29 kannattajajärjestöä. Lisää on varmasti tulossa.

Päättäjille meillä on vain kaksi sanaa: Translaki. Nyt."

Kirjoittanut: SAMOK 26.3.2018

Lisätietoja kampanjasta: www.translaki.fi
Comments


bottom of page