top of page

HAKU TYÖRYHMIEN OPISKELIJAEDUSTAJIKSI VUODELLE 2020

14.10.19 Hakukuulutus


HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat toimivat Humakissa useissa eri työryhmissä, vahvuusalaryhmissä ja lautakunnissa. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viedä viestiä opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin, kampusten, sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.


Haussa opiskelijaedustaja + varaedustaja seuraaviin työryhmiin:

Vahvuusalaryhmät, 1+1 edustajaa / vahvuusala.

Paikalliset hyvinvointityöryhmät, 1+1 edustajaa / kampuspaikkakunta

Analytiikkaryhmä, 1+1 edustajaa

Tutkintolautakunta, 1+1 edustajaa, (HUOM. haku päättyy muista poiketen jo 10.11. klo. 23:59)

Yhteensä 11 varsinaista edustajaa ja 11 varaedustajaa.


Valinnat suoritetaan HUMAKOn vuoden 2020 hallituksen järjestäytymiskokouksessa perjantaina 29.11.2019. Tutkintolautakunnan edustajan nimeää HUMAKOn edustajisto järjestäytymiskokouksessaan 15.11.2019.


Hakukelpoisia ovat kaikki läsnäolevat Humakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.


Hakemukset jätettävä 24.11.2019 klo 23:59 mennessä (Tutkintolautakunta 10.11.2019 klo 23:59 mennessä) lomakkeella osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/tyoryhmahaku2020


Työryhmätoiminnan perehdytys tapahtuu etäyhteydellä 11.12.2019 klo17-20, varaathan rauhallisen tilan ja mielellään kuulokemikrofonin.


Lisätietoa hakua määrittävistä säännöistä osoitteessa:

Ohjesääntö opiskelijaedustajan valintaan


Lisätietoa työryhmätoiminnasta:

Jesse Laukkonen,

Hallituksen varapuheenjohtaja

0451345634,

Sekä:

Comments


bottom of page