top of page

Tutortoiminta opettaa ja kasvattaa


Aloitin opintoni Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017. Ensimmäisistä päivistä lähtien tutorit olivat mukana opastamassa ja auttamassa meitä uusia opiskelijoita opintojen alkuun. He järjestivät mm. kaupunkikierroksen, erilaista ryhmäyttävää tekemistä, erilaisia tapahtumia sekä neuvoivat opintoihin liittyvissä kysymyksissä. He kertoivat myös paikallistoiminnan osallistumismahdollisuuksista ja kannustivat meitä hakemaan mukaan toimintaan.


Sosiaalisena, ihmisläheisenä ja kehittämistorientoituneena tyyppinä koin, että tutortoiminta voisi olla minun juttuni. Tutortoiminta vaikutti toiminnalta, jossa pääsee rennossa ja mukavassa ilmapiirissä mm. toteuttamaan erilaisia tapahtumia, auttamaan muita ihmisiä sekä vaikuttamaan asioihin. Hain tutoriksi ja minut koulutettiinkin HUMAKOn tutoriksi syksyllä 2017. Ehdin toimia syksyn tavallisena tutorina ja vuoden 2018 toimin Jyväskylän kampuksen tutorvastaavana.


Tutorvastaavan vuoteen sisältyi runsaasti erilaisia kokemuksia, kasvunpaikkoja sekä uuden oppimista. Haasteena Jyväskylän kampuksella oli, että opetus oli jakaantunut kahdelle eri kampukselle. Koska opiskelijat olivat hajaantuneet kahdelle eri kampukselle, spontaaneja kohtaamisia koulupäivän lomassa tuli vähemmän. Oli myös haastavaa tavoittaa aikaisemmin aloittaneita opiskelijoita, kun he tekivät niin eri tahtiin opintoja ja eri kampuksella. Kuitenkin koin, että tavoitimme hyvin opiskelijoita ja saimme järjestettyä erilaisia tapahtumia.


Itse koin, että tutortoiminnassa kevät on hiljaisempaa aikaa ja syksyllä, kun uudet opiskelijat saapuvat, tutortoiminta on aktiivisimmillaan. Ainakin Jyväskylän kampuksella kevät on monella opiskelijalla aikaa jolloi viimeistellään kursseja tai tehdään harjoitteluita, jolloin osallistuminen tutoreiden järjestämään toimintaan voi olla vähäisempää. Oman kokemuksen myötä sanoisin, että keväällä kannattaisi keskittyä enemmän syksyn suunnitteluun ja toiminan kehittämiseen/arvioimiseen ja sitten syksyllä uusien opiskelijoiden tullessa toimia aktiivisesti ja järjestää erilaisia toimintoja.


Aikani HUMAKOn tutorina on tullut päätökseen, mutta tämä reilu vuosi on opettanut minulle paljon uutta ja olen kasvanut valtavasti ihmisenä. Olen vahvistanut johtamistaitoja, organsointitaitoja, saanut kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä, syventänyt sosiaalisitaitojani sekä verkostoitunut eri toimijoiden kanssa. Koen tutorit tärkeäksi linkiksi opiskelijoiden ja oppilaitoksen välillä. Tutorit voivat toiminnallaan tukea lehtoreita, tiedottaa opiskelijoita koskevista asioista sekä olla aktiivisesti kehittämässä toimintaa.


Tutortoimintaa suosittelen jokaiselle, joka on vähänkin kiinnostunut olemaan tekemisissä muiden kanssa, on innokas ja avoin, halukas auttamaan muita sekä oppimaan uutta ja valmis heittäytymään erilaisiin tilanteisiin. Tutorvastaavan pesti taas sopii henkilöille, jotka pystyvät hahmottamaan kokonaisuuksia, pitämään useita lankoja käsissä samaan aikaan, olemaan rohkeita ja avoimia sekä halukkaita kehittämään toimintaa.


Kiitos HUMAKOlle ja Humakille tästä mahdollisuudesta toimia tutorina ja kaikesta tuesta sekä neuvoista, joita olen tutortoiminnan aikana saanut!


- Anu-Maarit Ikola


Kirjoittaja on toiminut HUMAKOn tutorvastaavana Jyväskylässä.


Ps. Jos sinua kiinnostaa hakea tutoriksi niin voit lukea lisää tutortoiminnasta Hae paikallistoimijaksi-sivulta. Tutorhaku on käynnissä 2.-29.9.2019.تعليقات


bottom of page