top of page

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2024 / Fall meeting acceped action plan for 2024


Opiskelijakunta HUMAKOn edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.11.2023 Humakin Helsingin kampuksella. Kokouksessa päätettiin luottamustoimijoiden palkkioista sekä vuoden 2024 toimintaa ohjaavat asiakirjat eli toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.


Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2024 on kirjattu painopisteiksi Opiskelijakunnan aktiivitoiminnan uudelleen muotoilu, HUMAKO 25v -juhlavuoden suunnittelun aloittaminen, kestävän kehityksen työryhmän perustaminen sekä edunvalvontatyö ja vaalimarkkinointi. Lisäksi ensi vuonna HUMAKOssa otetaan suurempaa roolia tapahtumatuotannossa jalkautetaan tänä vuonna tehtyä brändityön tuloksia.


Kokouksessa valittiin myös tilin- ja toiminnantarkastajat. Tilintarkastajaksi valittiin Päivä Sten ja hänen varahenkilöksi Jonna Sten. Toiminnantarkastajaksi valittiin Vellu Taskila, ja hänen varahenkilöksi Theo Tyrväinen.


//


HUMAKO’s action plan for year 2024 was approved at the fall meeting of the representative council


The regular fall meeting of the student union HUMAKO's representative council was held on November 8, 2023 at Humak's Helsinki campus. The meeting decided on the fees of trustees and the documents guiding the activities of 2024, i.e. the action plan and budget for 2024.


In the action plan for the year 2024, the priorities are reshaping the active roles of the Student Union, starting the planning of the HUMAKO 25th anniversary year, establishing a sustainable development working group, and advocacy work and election marketing. In addition, next year HUMAKO will take on a bigger role in event production and implementing the results of the brand work done this year.


The meeting also elected the auditors of accounts and operations. Päivä Sten was elected auditor and Jonna Sten as her deputy. Vellu Taskila was elected as operational inspector, and Theo Tyrväinen as his deputy.


Comentarios


bottom of page