top of page

SAMOKin kannanotto: Köyhyysrajalta kodittomaksi

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kannanotto 16.6.2023: Köyhyysrajalta kodittomaksi - mikään ei ollut erikoissuojeluksessa, ei koulutus eikä opiskelijoiden toimeentulo


Tänään julkaistussa hallitusohjelmassa kaavaillaan leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon. Leikkaukset koskisivat muun muassa yleistä asumistukea ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Samaan aikaan hallitusohjelmassa esitetään selvitystä opiskelijoiden oman asumisen tukimuodon rakentamiseksi sekä opintotuen kokonaisuudistusta. Sosiaaliturvan uudistustyössä tulisi keskittyä ensisijaisesti toimivan yhteisen tukijärjestelmän rakentamiseen, eikä sirpaloimiseen.


Hallitusohjelman mukaan asumistuen tasoa tullaan laskemaan vähentämällä asumisen kustannusten tukiprosenttia siten, että hyväksytyt asumismenot laskevat kahdeksastakymmenestä seitsemäänkymmeneen prosenttiin. Samaan aikaan asumistukeen kaavaillaan 300 euron ansiotulovähennyksen poistoa, perusomavastuun korotusta, kuntaluokitusten poistamista sekä indeksijäädytyksiä sosiaaliturvaetuuksiin. SAMOK pitää hallitusohjelman linjaa vastuuttomana. Opintotuen varassa elävälle asumistuen leikkaus voi tarkoittaa suurimmillaan lähes sadan euron menetystä toimeentuloon, kun kuntaluokitukset I ja II yhdenmukaistetaan kuntaryhmän II mukaisesti. Suurin leikkaus kohdistuu Helsingissä asuviin opiskelijoihin.


“Kestävää tulevaisuutta ei voida rakentaa opiskelijoiden velkaantumisen varaan. On törkeää väittää, ettei koulutuksesta leikata, kun asumistuen osuus opiskelijan velattomasta kuukausibudjetissa on keskimäärin suurempi kuin opintorahan. Tämä on leikkaus, jota SAMOK ei voi missään tapauksessa hyväksyä”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio jyrähtää.


Asumistuen leikkauksia on perusteltu sillä, että asumistuki nostaa markkinavuokrien hintoja. VATT julkaiseman selvityksen mukaan asumistuella ei ole ollut vaikutusta vuokran markkinahintoihin. Toinen perustelu muutoksille on halu ohjata opiskelijoita edullisempiin asuntoihin. Nykyisen opiskelija-asuntokannan käyttöaste on kuitenkin niin korkea, että opiskelijat joutuvat hakeutumaan opiskelija-asuntojen lisäksi myös yksityisten vuokrakohteiden pariin. Hallitusohjelman mukaan ARA-tuotantoa tullaan hallitusti vähentämään, joten herää kysymys, minne opiskelijoiden tulisi tulevaisuudessa asettua asumaan.


Hallitusohjelmassa esitetään aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Aikuiskoulutustuen saajista 40 prosenttia on AMK-opiskelijoita ja saajaryhmässä korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutukset. Leikkaukset osuvat siis suoraan aloille, joilla työvoimapula on kaikkein suurin. Opiskelijaköyhyys on jo nyt korostetusti ongelma ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Varsinkin AMKissa opiskelevilla naisilla on ollut huolta ruoan loppumisesta ja 16,5% heistä on joutunut tinkimään lääkkeiden ostamisesta. (KOTT 2021)

“Hallitus esittää lisäpaikkoja sote-aloille, mutta jättää alaa opiskelevien toimeentulovaikeudet täysin huomioimatta. Vaadimme, että hallitus tarkastelee linjauksiaan vielä uudemman kerran”, SAMOKin varapuheenjohtaja Diana Muraskina murahtaa.

Lisätietoja:

Joonas Soukkio

Hallituksen puheenjohtaja

joonas.soukkio@samok.fi / 050 389 1000

Comments


bottom of page