top of page

Rakenneuudistuksen toteuttamissa täytyy kuulla opiskelijoita

Päivitetty: 27. jouluk. 2019

15.2.2012


HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKO: RAKENNEUUDISTUKSEN TOTEUTTAMISESSA TÄYTYY KUULLA OPISKELIJOITA


Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu OY:n hallitus tiedotti 7.2. esityksestä Humanistisen ammattikorkeakoulun rakenteen uudistamiseksi. HUMAK on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä velvoitteen tiivistää kampusrakennettaan, ja ministeriö on antanut suuntaviivat myös koko ammattikorkeakoulukentän kehittämiselle.


Opiskelijakunta HUMAKOn mielestä rakenneuudistuksessa on sekä paljon hyvää että monia haasteita. Lakkauttamispäätökset ovat aina ikäviä, mutta tiedostamme niiden olevan välttämättömiä. Mikäli Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu OY ei itse tee päätöksiä rakenteensa tiivistämisestä, tekee päätökset joku muu taho. Lakkauttamisuhan alla olevat kampukset ovat olleet hakijamääriltään pienimmät jo useamman vuoden ajan, joten koemme esityksen olevan tilanteeseen nähden vähintäänkin kelvollinen.


Esityksen mukaiset monialaiset kampukset luovat uusia yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuuksia opiskelijoille. Suuremmat kampukset ja tiiviimpi rakenne helpottavat myös edunvalvontatyötä ja avaavat uusia mahdollisuuksia opiskelijapalveluiden, esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseen.


Rakenneuudistuksessa on kuitenkin asioita, jotka ovat jääneet askarruttamaan opiskelijakuntaa. Tärkein on opiskelijoiden kuuleminen.


Opiskelijakunta HUMAKO vaatii HUMAKilta seuraavien asioiden huomiointia. Lakkautettavien kampusten opiskelijoille on taattava laadukasta opetusta ja ohjausta valmistumiseen asti, jotta heistä valmistuu omien alojensa osaajia. HUMAKO on aktiivisesti mukana kampusten muutosohjelmien teossa yhdessä kampusten opiskelijoiden laaturyhmien kanssa.

Tuleva opetussuunnitelma on suunniteltava sekä uuteen rakenteeseen että muuttuvaan työelämään soveltuvaksi, mutta ennen kaikkea opiskelijan kehitystä palvelevaksi. Esityksen mukaan opiskelija viettää kaksi ensimmäistä opiskeluvuottaan opistolla sijaitsevalla kampuksella ja loput opiskeluajastaan kaupungin keskustassa sijaitsevalla TKI-keskuksella. Miten varmistetaan yhteistyö TKI-keskusten ja kampusten välillä, jotta opiskelumahdollisuudet ovat laadukkaita molemmissa toimipisteissä? Opintojen tarkoituksena on opiskelijan omien kykyjen kehittäminen parhaalla mahdollisella tavalla. TKI-toiminta ei saa mennä opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen edelle.


Lakkautettavien kampusten työelämäkontakteja ei tule missään nimessä unohtaa. Toivomme, että uuden rakenteen mukaisten TKI-keskusten resurssit riittävät aiempaa isompien alueiden koordinointiin ja tarjoamaan opiskelijoille laadukkaita mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen sekä työelämäkontaktien luomiseen.


Pääkaupunkiseudun yksikön järjestelyihin toivomme selkeyttä. Opiskelijan näkökulmasta Nurmijärven kampuksen säilyttäminen uudessa rakenteessa on vähintäänkin outoa. Opiskelijan asuminen ja liikkuminen ovat tässä erittäin suuria kysymyksiä. Suurin osa Nurmijärven kampuksen opiskelijoista asuu pääkaupunkiseudulla tai lähikunnissa, joista on huomattavasti helpompaa kulkea pääkaupunkiseudulle kuin Nurmijärvelle. Uusi rakenne palvelisi paremmin opiskelijoita, jos yhteisöpedagogiopiskelijat olisivat jo opiskelujen alkuvaiheessa muiden alojen kanssa samoilla kampuksilla.


Viittomakielentulkkiopiskelijoiden siirto pois Valkealta Talolta on herättänyt keskustelua. Valkea Talo tarjoaa viittomakielen opiskelut aloittaneelle loistavan ympäristön sekä kielen käytön että kuurojen kulttuurin oppimiselle. Toivomme, että pääkaupunkiseudun yksikköön saadaan aidosti monialaiset ja toimivat kampukset, ja että opiskelijan elämä onnistuu pääkaupunkiseudun yksikössä aikataulullisesti, laadullisesti ja opiskelijan toimeentulo huomioiden järkevästi.


Tornion kampuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei tule unohtaa. Opiskelijat Torniosta ja myös muilta kampuksilta keräävät adressia Tornion kampuksen puolesta. Kyseisellä kampuksella on ainutlaatuinen mahdollisuus esimerkiksi seikkailukasvatuksen koulutuksen järjestämiseen. On myös esitetty huolia pohjoisten alueiden hylkäämisestä ja HUMAKin valtakunnallisuuden heikentymisestä. Toivomme, että seikkailukasvatuksen opintojen tarjoaminen Torniossa on mahdollista myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, onko paikkakunnalla HUMAKin kampusta.

HUMAK mainostaa itseään kouluna joka kouluttaa ammattilaisia ihmisen ammattiin. Toivomme, että tämä inhimillisyys näkyisi myös päätöksenteossa. HUMAK tekee koulutusta opiskelijoita varten, ja siksi on tärkeää ottaa opiskelijoiden kokemukset ja näkökulma huomioon päätöksiä tehdessä.


Helsingissä 15.2.2012


Janne Mäyrä

Opiskelijakunta HUMAKO

Hallituksen puheenjohtaja

045 122 5030

janne.mayra@humak.edu


Saila Holm

Opiskelijakunta HUMAKO

Edustajiston puheenjohtaja

045 206 0202

saila.holm@humak.edu

Comments


bottom of page