top of page

Opiskelijaedustajahaku pääkaupunkiseudun hyvinvointiryhmiin 2019-2020

HUMAKOn nimeämät opiskelijaedustajat toimivat Humakin eri työryhmissä. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viedä viestiä opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin, kampusten, sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.


Työryhmissä on Humakin henkilökunnan jäsenistä koostuvan ryhmän lisäksi 1-2 opiskelijaedustajaa. HUMAKO ohjeistaa kaikki työryhmien opiskelijaedustajat työryhmissä toimimiseen. Työryhmäedustajat kokoontuvat kuukausittaisissa palavereissa, joissa käsitellään työryhmissä käytyjä asioita ja keskustellaan tulevien kokousten aiheista. Työryhmäedustajien tulee ennen kokouksia tutustua kokousmateriaaliin ja kokouksien jälkeen laatia pieni muistio, joka toimitetaan muille työryhmätoimijoille tiedoksi käsitellyistä asioista. Työryhmätyöskentelystä ei tule opiskelijoille kuluja.


Nyt haemme opiskelijaedustajia pääkaupunkiseudun opiskelijahyvinvointiryhmiin. Pääkaupunkiseudun hyvinvointiryhmien opiskelijaedustajat valitaan syksylle 2019 sekä vuodelle 2020. Muutoksista kesken toimikauden päättää hallitus. Opiskelijaedustajille järjestetään kahden tunnin perehdytys verkon välityksellä 9.10. klo 17-19. Verkkoperehdytykseen osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai tabletin, sekä kuulokeet ja mikrofonin. Webkamera on aina plussaa.


Hae opiskelijoiden edustajaksi pääkaupunkiseudun opiskelijahyvivointiryhmään 26.9.2019 klo 12 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/tyoryhmahaku_taydennys_2019

Comentários


bottom of page