top of page

OPISKELIJA! Varmista, että opintotuen takaisinperintä on aiheellinen!


Kela on lähettänyt päätöksiä opintotuen takaisinperinnästä, mikäli olet tienannut yli opintotuen vuositulorajan vuonna 2018. Muista lukea Kelan lähettämä kirje tarkasti.


Kela ottaa tiedot Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan. Tässä kohtaa on tärkeä muistuttaa, että kyseessä on ehdotus päätöksestä - eli mitään takaisinperintäpäätöstä ei virallisesti ole vielä tehty.


Jos olet aloittanut opinnot vuonna 2018, tai valmistunut silloin, niin tee Kelalle uudelleenkäsittelypyyntö. Pyyntöön on hyvä kertoa selkeästi se, miten paljon sait tuloja valmistumisen jälkeen, ja muista lähettää se viimeistään 19.3.2020 Kelan verkkoasiointipalvelussa. Mikäli sinun vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, voi maksettava määrä pienentyä, tai maksettavaa ei tule lainkaan.


Mikäli tilanteesi vuoksi uudelleenkäsittelypyyntöön ei ole aihetta, sinun on maksettava tuki takaisin. Huomioi kuitenkin, että mikäli et pysty maksamaan tukea takaisin 15.4.2020 mennessä, voit ehdottaa verkkoasiointipalvelussa maksusuunnitelmaa.

Comments


bottom of page