top of page

Kuka ansaitsee kiitoksen ja HUMAKOn huomionosoituksen?

Päivitetty: 14. jouluk. 2022

(This is only in Finnish)


HUMAKO täyttää ensi vuonna 23 vuotta, ja yhteisössä on toiminut paljon aktiivisia toimijoita näiden vuosien aikana. On aika muistaa HUMAKOn ansioituneita alumneja ja opiskelijakunnan toimintaa edistäneitä henkilöitä. Ansiomerkkityöryhmä pyytää esityksiä henkilöistä perusteluineen 11.12.2022 mennessä. HUMAKOn jäsenillä ja alumneilla on mahdollisuus esittää kunniajäsenyyden myöntämistä, ansiomerkkien tai kunniakirjojen saajia. Lomakkeella voi esittää useampaa henkilöä.

  • Kunniajäsenyys: Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita.

  • Ansiomerkki: Ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle, alumnille tai työntekijälle, joka on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä.

  • Kunniakirja: Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden pyrkimyksiä tai asemaa. Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin merkittävästi vaikuttaville yhteisöille tai henkilöille.


HUMAKOn alumneista ja hallituksen jäsenistä koostuva ansiomerkkityöryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan merkkiin, työryhmä voi yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle myös haettavaa huomionosoitusta vähäisemmän huomion.


HUMAKO on jakanut huomionosoituksia Merkkiohjesäännön mukaisesti vuodesta 2018 alkaen. Kaikki huomioidut henkilöt löydät uutisesta HUMAKOn huomionosoitukset 2018-2022.


Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tunnustusta tekemästään työstä HUMAKOn toiminnan kehittämiseksi? Ketä pitäisi huomioida Humakin opiskelijoiden edun huomioinnista? Kuka on edistänyt merkittävästi HUMAKOn toimintaa tai tavoitteita? Täytä lomake ja ilmianna osaajat!


Voit esittää huomionosoitusten saajia tällä lomakkeella (lomake suljettu).Essi Pesonen,

Ansiomerkkityöryhmän puheenjohtajaLisätietoja:

Suvi Torikka

toiminnanjohtaja, ansiomerkkityöryhmän sihteeri

suvi.torikka (a) humako.netComments


bottom of page