Korkeakouluopiskelijanopiskelutervey-denhuolto 1.1.2021 alkaen


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.


YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka

suorittavat

  • ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa

  • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole

oikeutettuja YTHS:n palveluihin.


Opiskeluterveyd enhuollon palveluista voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

verkkosivuilta. (linkki aukeaa uuteen välilehteen).


Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Vuodesta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat

terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa

maksu oma-aloitteisesti. Ensimmäisen kerran terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen.


Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta

on Kelan verkkosivuilla. (aukeaa uuteen välilehteen)