top of page

Korkeakouluopiskelijanopiskelutervey-denhuolto 1.1.2021 alkaen


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.


YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka

suorittavat

  • ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa

  • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole

oikeutettuja YTHS:n palveluihin.


Opiskeluterveyd enhuollon palveluista voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

verkkosivuilta. (linkki aukeaa uuteen välilehteen).


Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Vuodesta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat

terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa

maksu oma-aloitteisesti. Ensimmäisen kerran terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen.


Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta

on Kelan verkkosivuilla. (aukeaa uuteen välilehteen)

Comentários


bottom of page