top of page

Kevätkokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja päätettiin jäsenmaksuista

(In English below)

Edustajiston kevätkokouksessa 28.4.2022 on tehty päätöksiä henkilövalinnoista ja jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2022-2023. Henkilövalinnat koskettavat HUMAKOn keskusvaalilautakunnan jäseniä sekä edustajaa Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukseen. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi hyväksyttiin lisätalousarvio vuodelle 2022.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Janita Dahlström ja jäseniksi Kirsi Tiainen, Eeva Närhi, Miisa Mäki ja Niina Makkonen. Keskusvaalilautakunta vastaa edustajistovaalien järjestämisestä.

Eero Kiuru valittiin opiskelijoihin kuuluvaksi edustajaksi Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukseen kaudelle 2022-2023. Eero Kiuru toimi samassa tehtävässä myös kaudella 2021-2022.

Lisäksi edustajiston kevätkokouksessa päätettiin jäsenmaksuista kaudelle 2022-2023. Jäsenmaksut pysyvät samanhintaisina kuin aikaisemminkin:

 • Lukukauden jäsenyys (syksy tai kevät) 25 €

 • Lukuvuosi 2022-2023 42 €

 • 2 vuotta 75 €

 • 3 vuotta 108 €

 • 3,5 vuotta 123 €

 • 4 vuotta 139 €

Jäsenyyden hinta sisältää 5 € käsittelykulut. Käsittelykulut peritään myös mahdollisen jäsenmaksun palautuksen yhteydessä. Kannatusjäsenten maksu on lukuvuodelta henkilöjäsenen osalta 70,00€.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa edustajiston puheenjohtaja Kaisa Manner (kaisa.manner(a)humako.net).


****

Decisions in HUMAKO's Spring assembly


At the Spring assembly of the HUMAKOs Representative Council on 28 April 2022, decisions have been made on the selection of persons and the amount of the membership fee for the academic year 2022-2023. The selection of personnel concerns the members of HUMAKO's Central Election Committee and a representative on the Board of the Humak University of Applied Sciences. The Spring assembly also approved the financial statements and annual report for 2021. In addition, an amending budget for 2022 was adopted.


Janita Dahlström was elected Chairman of the Central Election Commission and Kirsi Tiainen, Eeva Närhi, Miisa Mäki and Niina Makkonen were elected members. The Central Election Commission is responsible for organizing the HUMAKOs Representative Council elections.


Eero Kiuru was elected as a student representative on the Board of the Finnish University of Applied Sciences for the period 2022-2023. Eero Kiuru also held the same position in the period 2021-2022.

In addition, the Spring assembly of the Representative Council decided on membership fees for the period 2022-2023. Membership fees remain the same as before:


 • Semester membership (autumn or spring) 25 €

 • Academic year 2022-2023 42€

 • 2 years 75 €

 • 3 years 108 €

 • 3.5 years 123 €

 • 4 years 139 €


The membership price includes 5 € handling fees. Processing fees will also be charged in connection with the refund of any membership fee. The fee for supporting members for the academic year is 70.00 € for a personal member.


For more information on the decisions of the meeting, please contact Kaisa Manner, Chairman of the Representative Council (kaisa.manner (a) humako.net).


Comentários


bottom of page