top of page

Kannanotto: HUMAKO vaatii Humakilta yhtenäistä ja sujuvampaa AHOT-menettelyä

13.4.2015


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii Humakilta toimenpiteitä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytänteiden yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi. AHOTointi on helppo ja motivoiva tapa sujuvoittaa valmistumista ja edistää opiskelijoiden opintopistekertymää.


AHOT-menettelyn soveltamisessa Humakissa on opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta huomattavia koulutus- sekä toimipistekohtaisia eroavaisuuksia. Humakilla tulee olla selkeät toimintamallit AHOT-menettelyn suhteen. Käytäntöjen tulee olla yhdenmukaisia, läpinäkyviä ja luotettavia, jotta opiskelijoiden osaaminen merkitään opintorekisteriin oikeilla ja yhdenvertaisilla perusteilla.


Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan käytännöt ovat opiskelijoille vieraita ja ohjaus aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessissa on puutteellista. Opiskelijoilla pitäisi olla enemmän selkeää tietoa siitä, miten AHOT-menettely Humakissa toimii. Opiskelijoita tulisi ohjata pohtimaan, onko heidän osaamisensa jo samalla tasolla, kuin mitä opetussuunnitelman oppimistavoitteissa on kirjattu. Opiskelijan on aina itse käynnistettävä AHOT-prosessi ja se on haastavaa, mikäli ohjeistukset ovat epäselviä ja vaihtelevia.


Opintoja ennen sekä niiden aikana tapahtuu paljon oppimista, joka jää tunnistamatta paitsi korkeakouluilta, myös opiskelijalta itseltään. Esimerkiksi vapaaehtois- tai järjestötoiminnasta sekä vapaa-ajan harrastuksista voi kartuttaa käytännön osaamista esimerkiksi tiedottamisesta, esiintymisestä tai kokous- ja neuvottelutaidoista. Useimmat opiskelijat tekevät opintojen ohella osa-aikatöitä tai kesätöitä, joissa karttuu arvokasta, usein ammatillistakin osaamista. Tämän muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista tulisi tunnistaa ja huomioida osana opiskelijan osaamista, jotta koulutus keskittyisi jo opittujen asioiden kertaamisen sijaan aidosti uuden osaamisen kartuttamiseen.


“AHOTointi on Humakissa mahdollista vain ensimmäisen puolen vuoden aikana. Usein opiskelijoilta jää AHOTointi tekemättä, eikä opiskeluaikana opittujen asioiden AHOTointi ole enää jälkikäteen mahdollista. Opitun osaamisen tunnustamisen tulee olla mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja”, vaatii hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen.


HUMAKO uskoo, että sujuva ja selkeä AHOT-menettely antaa opiskelijalle mahdollisuuden valmistua nopeammin ja joustavammin. Nopeampi valmistuminen pidentää työuria, ja hyödyttää niin yksittäistä opiskelijaa, kuin laajemmin korkeakouluja sekä koko yhteiskuntaa.


13.4.2015


Salla Paavilainen

Hallituksen puheenjohtaja

Opiskelijakunta HUMAKO


Juulia Saukkonen

Hallituksen jäsen, koulutuspoliittinen vastaava

Opiskelijakunta HUMAKO


Lisätietoja:

Salla Paavilainen, pj.humako@humak.edu, p. 045 1225030

Juulia Saukkonen kopo.humako@humak.edu, p. 044 9764624

Comentarios


bottom of page