top of page

Kannanotto: HUMAKO vaatii Humakilta viestinnän kehittämistä

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak on verkostokorkeakoulu ja sen myötä Humakin kampuksien opiskelijamäärät ovat pieniä. Korkeakoulujen rahoituksen leikkaukset tuntuvat myös Humakissa, jonka vuoksi Humakiin on muodostunut digikampus ja verkossa suoritettavien opintojen määrä on kasvanut jatkuvasti. Opiskelijat kohtaavat henkilöstöä entistä harvemmin ja tiedonsaanti on vaihtelevaa.


“Saamme opiskelijoilta jatkuvasti palautetta siitä, kuinka vaikea Humakissa on saada tietoa opiskelijoita koskevista asioista. Pahimmillaan opiskelija saa samasta asiasta ristiriitaisia neuvoja lehtoreilta, joiden pääasialliseen työnkuvaan ei edes kyseisestä asiasta tiedottaminen kuuluu”, kuvaa Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto opiskelijoiden huolta.


Humakissa on tehty suuria muutoksia tietojärjestelmiin viime vuosina, kun aiemmin sisäisen viestinnän alustana toiminut HumakPro on korvattu HumakWikillä, BB Open LMS-opetusalustalla ja Pepillä. Lisäksi tänä syksynä Humakissa otettiin käyttöön mobiilisovellus Tuudo. On hienoa, että Humakissa halutaan olla kehityksen aallonharjalla ja helposti lähestyttäviä alustoja otetaan käyttöön. Uudistuksissa ei ole kuitenkaan riittävästi huomioitu opiskelijoiden näkökulmaa. Opiskelijat ovat toistuvasti antaneet palautetta, että HumakWikistä on hankala hakea ja löytää tietoa ja todella harva opiskelija sitä edes käyttää. HUMAKOn samaan palautteen mukaan 20-30 opiskelijan ryhmästä keskimäärin yksi opiskelija hakee tietoa wikistä. Opiskelijat ovat antaneet palautetta, että Peppiä tulisi käytettyä enemmän, jos opiskelua ohjaavat materiaalit ja ohjeet löytyisivät sieltä erillisen wiki-sivuston sijaan. HUMAKO on tehnyt korkeakoulun viestinnästä kannanoton viimeksi 9.5.2018, ja ihmettelemme että miksi tätä arvokasta opiskelijapalautetta ei kuunnella ja huomioida? Sen sijaan Humakissa kehitettiin viime keväänä wiki-sivustoa mobiilikäyttöön soveltuvaksi ja oletetaan, että tämä kehitys nostaa käyttäjämääriä.


Humakin opiskelijoista alle puolet suorittavat opintojaan päiväopintoina. Muut opiskelijat koostuvat esimerkiksi monimuoto-, verkko- ja YAMK-opiskelijoista, joilla läsnäolo-opetusta on harvoin. Humakissa on aloittanut jo toinen ryhmä englanninkielisessä Adventure and outdoor education -koulutusohjelmassa, mutta silti Humakin sisäinen opiskelijoille suunnattu viestintä on lähes poikkeuksetta vain suomen kielellä. “Uusi mobiilisovellus Tuudo ei korjaa Humakin viestinnän puutteita. Jos Humakissa ei ole sovittu selkeitä vastuita siitä, kuka vastaa minkäkin asian viestinnästä ja miten eri viestintäkanavia käytetään, ovat kaikki kanavat täysin turhia”, jyrähtää hallituksen varapuheenjohtaja Jesse Laukkonen. HUMAKO kiinnitti huomiota Humakin viestinnällisiin ongelmiin jo Pepin käyttöönoton yhteydessä ja vaatii korkeakoulua nyt panostamaan myös henkilökunnan perehdytykseen viestinnästä, varsinkin uusien viestintäkanavien käyttöönotossa.


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii Humakia tekemään opiskelijoille suunnatusta viestinnästä selkeän suunnitelman ja perehdyttämään kaikki opiskelijaryhmät siihen, mitä viestintäkanavia opiskelijoiden tulee seurata, kuinka usein ja mistä asioista löytyy tietoa mitäkin kanavaa pitkin. Vaadimme myös Humakin wiki-sivuston opiskelijoille suunnattujen sisältöjen siirtämistä Peppiin. “Irrallinen wikisivusto, jossa opiskelijoille näkyy vain osa tiedoista ei palvele opiskelijoita millään tavalla. On loogista, että opiskelijoille tarkoitetut opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sisällöt ovat löydettävissä Pepistä ja siten saatavilla entistä paremmin myös mobiilisovellus Tuudossa”, toteaa HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto.


Helsingissä 8.10.2019


Mikko Koivisto

Hallituksen puheenjohtaja


Jesse Laukkonen

Hallituksen varapuheenjohtaja


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Comments


bottom of page