top of page

Kannanotto: HUMAKO vaatii Humakia kiinnittämään huomiota päätöksenteon tapoihin

28.10.2015


Opiskelijat ovat olleet edustettuina monissa Humanistisen ammattikorkeakoulun toimielimissä sekä työryhmissä. Työryhmiä uudistettaessa opiskelijaedustus on säilytettävä myös jatkossa! Tehtävissään opiskelijaedustajat tuovat keskusteluun opiskelijoiden näkökulman ja mielipiteet ja korjaavat epäkohtia sekä kehittävät Humakin toimintaa.

Jotta opiskelijaedustajat voivat toimia työryhmissä tasavertaisina edustajina muiden työryhmien jäsenten kanssa, heidän tulee pystyä valmistautua kokouksissa päätettäviin asioihin hyvissä ajoin. Riittävä perehtyminen kohtuullisessa ajassa mahdollistaa reilun päätöksenteon.


HUMAKO on jo vuonna 2013 vaatinut lisää läpinäkyvyyttä Humakin työryhmien toimintaan. Olemme tyrmistyneitä siitä, ettei tällaista perusasiaa olla saatu toimimaan”, hämmästelee HUMAKOn työryhmätoiminnasta vastaava Juulia Saukkonen.


Liitteiden ja hyväksyttävien asiakirjojen valmisteluprosessin tulee olla läpinäkyvä, ja se tulee tehdä sellaisella aikataululla, että kaikki päätöksentekoon osallistuvat voivat seurata valmistelua. Tämä edesauttaa sitä, että hallinnossa tehtävät päätökset olisivat mahdollisimman hyviä, kaikki näkökulmat huomioon ottavia sekä demokraattisia. Opiskelijaedustajille tulee olla pääsy tarvittaville foorumeille sekä kokouksen liitteisiin ja muihin valmisteleviin materiaaleihin.


Tehokkain tapa vaikuttaa hallinnon päätökseen on vaikuttaa siihen jo valmisteluvaiheessa. “Esimerkiksi opetussuunnitelmien tai tutkintovaatimusten uudistuksissa on opiskelijaedustajan erityisen tärkeää päästä mukaan valmisteluprosessiin, sillä nämä ovat suoraan opiskelijoita koskettavia asioita”, muistuttaa HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja Salla Paavilainen.


Kokouksen jälkeen kaikille kokoukseen osallistuneille tulee toimittaa pöytäkirja ja sen tulee olla myös muiden työryhmäedustajien ja HUMAKOn helposti saatavilla. Kokousten päätösluetteloiden tulisi olla kaikille Humakin opiskelijoille ja henkilöstön jäsenille julkisia, avoimen päätöksenteon ja hyvän hallintotavan mukaisesti.


Kokouksen jälkeen opiskelijajäsenen on pystyttävä tiedottamaan edustamalleen ryhmälle tärkeimmistä kokouksessa päätetyistä asioista pöytäkirjan perusteella.


Helsingissä 28.10.2015


Salla Paavilainen

Hallituksen puheenjohtaja


Juulia Saukkonen

Hallituksen työryhmätoiminnasta vastaava

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Comments


bottom of page