top of page

Kannanotto: HUMAKO vaatii, että opiskelijoille tulee taata terveelliset tilat opiskeluun

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO on teettänyt jo vuonna 2014 kyselyn Humakin opiskelijoille, jossa selvitettiin, onko opiskelijoilla ilmennyt oireita, jotka Suomen Allergia- ja Astmaliiton sisäilmaoppaan mukaan voivat johtua huonosta sisäilman laadusta. Elämme vuotta 2019, ja näiden samojen ongelmien kanssa kamppaillaan edelleen! Tämä on kestämätöntä! Vuonna 2014 kyselyyn tuolloin vastasi 97 opiskelijaa. Näistä oireista yleisimpiä opiskelijoilla ovat kyselyn vastausten perusteella poikkeuksellinen väsymys ja päänsärky (75 vastaajaa), nuha ja yskä (52 vastaajaa), silmien ärsytysoireet sekä kutina (50 vastaajaa) sekä kurkun karheus ja äänen käheys (45 vastaajaa). Nurmijärven opiskelijat ovat aikaisemmin tällä viikolla lähettäneet koulun johdolle kirjeen, jossa kertoivat laajasti omista tuntemuksistaan ja oireistaan sisäilmaan liittyen.


Sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä ei ole pelkästään kyse terveydestä. Kun puhutaan koulussa suoriutumisesta ja jaksamisesta, hyvä ryhmähenki on erittäin tärkeä osa sitä. Kun opiskelijoista osa oireilee ja osa ei pysty korkeakoulun tiloissa opiskelemaan, tämä tärkeä ryhmäytymisen prosessi katkeilee. Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille tämän kaltaiset ongelmat tuottavat erittäin huonoa ilmapiiriä heti opintojen alussa, millä saattaa olla mahdollisesti pysyviä vaikutuksia koko loppuopintojen ajalle. Monella kurssilla pitää tehdä ryhmätöitä, joissa opiskelijoiden poissaolo voi vaikuttaa suurestikin ryhmän suoriutumiseen kurssilla. Myöskään etäopiskelu Humakissa ei ole vielä sillä tasolla, että oireiluista johtuvien poissaolojen korvaamista pystyttäisiin täysin toteuttamaan etänä. Nämä aiheuttavat ongelmia opiskeluista suoriutumiseen. Vastaavat tapaukset eivät myöskään tee hyvää Humakin maineelle vetovoimaisena ammattikorkeakouluna.


“Olen toiminut kohta kolme vuotta HUMAKOn hallituksessa ja joka vuosi sisäilmaongelmat ovat tapetilla. Korjausliikkeitä on tehty koulun puolesta, mutta ne eivät ole riittäneet!” jyrähtää hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto. HUMAKO on vuosien aikana pyrkinyt vaikuttamaan tilanteeseen parhaan mukaan, mutta tilanteen vakavuudesta kertoo se, että myös opiskelijat ovat ryhtyneet itse toimenpiteisiin ja antaneet runsaasti palautetta aiheesta.

HUMAKO seisoo Humakin opiskelijoiden tukena ja vaatii, että opiskelijoille tulee taata terveelliset tilat opiskeluun ja opiskelijoilta tulevat palautteet otetaan tosissaan vastaan. Terveelliset opiskelutilat tulisi olla korkeakoulun johdon ensimmäisiä kehittämisen prioriteetteja, koska sillä on selkeät vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin, jaksamiseen, korkeakoulussa viihtymiseen ja opinnoista valmistumiseen.


Helsingissä 30.10.2019


Mikko Koivisto

hallituksen puheenjohtaja


Jesse Laukkonen

hallituksen varapuheenjohtaja

コメント


bottom of page