top of page

Kannanotto: HSL:n opiskelija-alennus opintotukea saaville yli 29-vuotiaille säilytettävä!

30.10.2018


Pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden kannanotto:

HSL:n opiskelija-alennus opintotukea saaville yli 29-vuotiaille säilytettävä!


Hyvät HSL:n hallituksen jäsenet, varajäsenet ja toimivan johdon edustajat,

Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella otetaan vielä tämän vuoden aikana käyttöön uusi vyöhykejärjestelmä. Tässä järjestelmässä lippujen hinnat eivät enää ole sidottuja kuntarajoihin, vaan Helsingin keskustan ympärille muodostuviin kaarimallisiin vyöhykkeisiin. HSL:n hallitus päätti uuden järjestelmän lipputyypeistä ja alennusryhmistä jo vuonna 2013, mutta vasta nyt maaliskuussa 2018 hallitus päättää tarkoista lippuhinnoista.


Tällä hetkellä 30 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat yhä saada 50 prosentin opiskelija-alennuksen, jos heillä on oikeus opintotukeen tai kuntoutusrahaan. HSL:n edellinen hallitus teki vuonna 2013 päätöksen, jonka mukaan 30 vuotta täyttäneet opiskelijat eivät enää uudessa vyöhykejärjestelmässä ole oikeutettuja opiskelija-alennukseen. Päätös on monen opiskelijan kannalta ongelmallinen eikä nykykäytännön jatkaminen ole varsinainen kustannuskysymys. Lähes 100 000 opiskelijaa edustava, pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien yhteinen World Student Capital -verkosto vetoaa HSL:n hallitukseen, jotta HSL säilyttäisi 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden oikeuden alennukseen vähintään nykyehdoin myös uudessa vyöhykejärjestelmässä.


Monet perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat täyttäneet 30 vuotta, esimerkiksi Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoista jopa lähes kolmasosa. Opintotuen tulorajat varmistavat sen, etteivät opintotukea nostavat 30 vuotta täyttäneet opiskelijat ole sen parempituloisia kuin nuoremmatkaan opiskelijat. Lisäksi heillä on nuorempia useammin lapsia elätettävinään. On sekä yhteiskunnan että yksilöiden etu, että he voivat keskittyä opintoihinsa, valmistua ja siirtyä täysipainoisesti työmarkkinoille.


Opiskelija-alennuksen säilyttäminen 30 vuotta täyttäneille, joilla on opintotuki tai kuntoutusraha, maksaisi vuositasolla yhteensä alle 150 000 euroa. Tämä on vain 0,02 prosenttia koko HSL:n toimintamenojen loppusummasta. Alennusoikeuden säilyttämisellä on kuitenkin suuri merkitys sitä saaville opiskelijoille. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) pyysi jäseniltään Facebookissa kommentteja siitä, mitä vyöhykejärjestelmään siirtymisen myötä päätetty, 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden alennusoikeuden kategorinen poisto merkitsisi heidän elämässään. HYY sai lähes viisikymmentä vastausta muutoksen seurauksista, joita voi karkeasti jakaa neljään teemaan:


  1. Merkittävä taloudellinen heikennys asettaa itse opiskelun kyseenalaiseksi, erityisesti yksinhuoltaja- ja muiden opiskelijaperheiden osalta. Lainaus: Jos ei alennusta saa niin joudun kyllä vakavasti harkitsemaan onko opiskelu millään tavalla järkevää, etenkin näin yksinhuoltajana kun talous on muutenkin tiukilla.

  2. Heikennys asettaa joukkoliikenteen käytön kyseenalaiseksi. Opiskelijat vaihtavat muihin kulkumuotoihin. Tämä on vastoin HSL:n ja kaupunkien tavoitteita ja tekee paluun joukkoliikenteen pariin epätodennäköisemmäksi. Lainaus: Matkakortti jää lataamatta ja minun roposeni HSL:ltä saamatta. Autolla liikkuminen varmaan lisääntyy hieman.

  3. Heikennys aiheuttaa työnteon lisäämistä, mikä hidastaa opintoja ja opiskelijoiden siirtymistä koulutustaan vastaaville työmarkkinoille. Lainaus: Tämä uudistus pakottaa tekemään enemmän töitä opintojen ohessa, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että opiskelijoiden halutaan valmistuvan mahdollisimman nopeasti.

  4. Heikennys lisää vuorohoidon tarvetta varhaiskasvatuksessa, kun perheelliset opiskelijat joutuvat tekemään enemmän töitä opintojen ohella. Lainaus: Perheelliselle opiskelija-alennus on tärkeä toimeentulon kannalta. Jo nyt lapset ovat välillä pitkiä päiviä päiväkodissa. Mikäli joudun hankkimaan matkarahat työnteolla tai siirtymään pyöräilyyn, tietää se lapsille vuorohoitoa, koska ajallisesti muu ei enää ole mahdollista. Sekö on halpaa yhteiskunnalle?

World Student Capital -verkosto vetoaa nyt HSL:n hallitukseen, jotta muuttaisitte edeltäjänne päätöstä siten, että 30 vuotta täyttäneet opiskelijat, joilla on oikeus opintotukeen tai kuntoutusrahaan, edelleen myös uudessa vyöhykejärjestelmässä olisivat oikeutettuja 50 prosentin opiskelija-alennukseen.


World Student Capital -verkoston puolesta,


Otto Rosenlund

Puheenjohtaja


World Student Capital -verkostoon kuuluvat:


Arcada Studerandekår (ASK)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O’Diako)

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Humanistinen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO)

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Laureamko)

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

تعليقات


bottom of page