top of page

KANNANOTTO: Alueellinen opintolainahyvitys kohtelee opiskelijoita eriarvoisesti

English version below (click to scroll down)


Opiskelijakunnat Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA ja TUO eivät kannata hallituksen esitystä alueellisesta opintolainahyvityksen kokeilusta. Vaikka hallituksen esitys voi osittain elävöittää kokeiluun valikoituneita kuntia ja vahvistaa kokeiluun valikoituneiden opiskelijoiden taloutta, se kohtelee eri oppilaitoksissa opiskelevia ja eri aloja opiskelevia opiskelijoita epätasa-arvoisesti eikä paranna opiskeluajan toimeentuloa.


Mielestämme alueellinen kokeilu opintolainahyvityksestä asettaa eri alojen ja eri oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt eriarvoiseen asemaan keskenään. Esityksessä nostetaan esiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan työntekijäpula. Esityksessä ei pyritä noudattamaan paremmin opintotukilaissa tarkoitetun lain henkeä siitä, että opintotukijärjestelmän tarkoitus on turvata opiskelijoiden toimeentulo.


Opintolaina on työnteon ohella tällä hetkellä ainoa vaihtoehto rahoittaa opiskeluaikaa, koska monissa korkeakoulukaupungeissa valtaosan opintorahan ja asumisen tukemiseen tarkoitetun yleisen asumistuen määrästä syö korkea vuokrataso. Ongelma korostuu etenkin pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissa, joissa yleinen vuokrataso on muutoinkin korkeampi. Opintolainahyvitys ei paranna opiskelijoiden taloudellista asemaa, kuin vasta työllistyessä valmistumisen jälkeen.


On ongelmallista, että esityksen oikeus opintolainan hyvitykseen on rajattu niille, jotka asuvat kokeilukunnissa, mutta työnteko alueella ei ole yhtenä kriteerinä hyvityksen saamiseksi. Tällöin kokeilun vaikutuksia alueelliseen työvoimapulaan voi pitää hieman kiistanalaisena.


Lisäksi lakiehdotuksen arpaperiaate alueellisen opintolainahyvityksen saamiseksi on ongelmallinen, sillä se jälleen kerran asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Ymmärrämme, että kokeilun ja tutkimuksen nimissä tulee valita kokeiluun pääsevät opiskelijat satunnaisesti, mutta periaate tulee väistämättä jättämään ulkopuolelle opiskelijoita, jotka olisivat saattaneet olla kiinnostuneita opintolainahyvityksen hakemisesta.


Lakiehdotusta voidaan pitää alttiina myös hyväksikäytölle, sillä henkilö voi esimerkiksi muuttaa henkikirjoituspaikkansa kokeilukunnassa asuvan sukulaisensa luokse ja silti itse asua sekä työskennellä muualla hyötyen kuitenkin alueellisesta opintolainahyvityksestä.


Kiitämme, että hallitus haluaa edistää opiskelijoiden asemaa, mutta mikäli haluttaisiin löytää aidosti opiskelijoiden asemaa ja toimeentuloa parantavia ratkaisuja, ei alueellinen opintolainahyvitys ole osa ratkaisua.

Pelkäämme, ettei alueellisen opintolainahyvityksen esitys tule saavuttamaan haluttuja tavoitteita. Lausuimme yhdessä allekirjoittaneiden opiskelijakuntien kanssa kommenttikierroksella olevaa luonnosta lakiesitystä, joka sulkeutui 16.9.2022.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,

Diana Murashkina, diana.murashkina@helga.fi


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn puolesta,

Sini Riihimäki, sini.riihimaki@humako.net

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon puolesta,

Suvi Nieminen, suvi.nieminen@laureamko.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA puolesta,

Valtteri Siljander, valtteri.siljander@metkaweb.fi

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn puolesta,

Matias Sillanmäki, matias.sillanmaki@opiskelijakunta.net


OPINION: “Regional student loan compensation treats students unequally”


The Finnish government has decided to start a trial about an aerialized trial of student loan compensation. The idea of the trial is to attract graduated students to move to municipalities that suffer from negative population development. A graduated student can be chosen to participate in this trial by a lottery. If they choose to participate in the trial, they have to move to one of the chosen municipalities in the Eastern or Northern parts of Finland. In the period of three years the government would compensate in total 8800€ worth of student loans for trial eligible graduate.


The student unions Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA and TUO do not support the government's proposal for a regional student loan compensation trial. The proposal treats students in different higher education schools (universities and universities of applied sciences) differently, as each school provides different fields of studies. The primary demand for workforce in the areas of this trial is in the social welfare and healthcare sector. In the current situation, the student can receive student financial aid and general housing allowance. The student financial aid consists of a study grant and government guaranteed loan. In addition to this, students usually have to finance their lives by working for example part-time, especially if they don't want to withdraw the loan. The current trial of the aerialized loan compensation doesn’t help the financial situation of students during the period of studying in which the government should be focusing.


We also find it problematic that in the trial, the condition to get the reimbursement is to live in some of the municipalities that are part of the trial, instead of working in the actual municipality.In this proposed version of trial, there is a big chance of misuse of the benefit.


In addition, the draft law's lottery principle for obtaining a regional student loan compensation is problematic, as it once again puts students in an unequal position. We do understand that in the name of experimentation and research, the students who qualify for the trial should be chosen randomly, but the principle will inevitably exclude students who might have been interested in applying for student loan repayment.


We appreciate that the government wants to promote the status of students, but if we wanted to find solutions that would genuinely improve students' status and livelihood, regional student loan repayment is not part of the solution.


September 16, 2022.

On behalf of Helga, The Student Union of Haaga-Helia University of Applied Sciences,

Diana Murashkina, diana.murashkina@helga.fi


On behalf of HUMAKO, The Student Union of Humak University of Applied Sciences,

Sini Riihimäki, sini.riihimaki@humako.net

On behalf of Laureamko, The Student Union of Laurea University of Applied Sciences,

Suvi Nieminen, suvi.nieminen@laureamko.fi

On behalf of METKA, The Student Union of Metropolia University of Applied Sciences,

Valtteri Siljander, valtteri.siljander@metkaweb.fi

On behalf of TUO, The Student Union of Turku University of Applied Sciences,

Matias Sillanmäki, matias.sillanmaki@opiskelijakunta.netComments


bottom of page