top of page

Jäsenten palvelut ja paikallistoimijoiden näkyminen viestinnässä ovat vuoden 2019 painopisteitä


HUMAKOn edustajisto kokoontui 9.11. syyskokoukseen Helsingissä Valkealla talolla. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2019 talousarvio sekä toimintasuunnitelma.


Toimintasuunnitelman rakenne muuttui hyvin paljon aiemmista vuosista. “Se on nyt hyvin ketterä ja mahdollistaa ensivuoden hallitukselle vapaammat kädet toteuttaa toimintasuunnitelmaa parhaaksi näkemällään tavalla”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Joose Mäensyrjä.


Toimintasuunnitelmassa on viisi painopistettä, jotka ovat:

  • HUMAKOlle laadittavan johtamismallin kiinnittäminen osaksi perustoimintaa

  • Jäsenten palveluiden ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen

  • Opiskelijakunnan toiminnan jatkuvuuden ja laadukkuuden turvaaminen toiminnan eri tasoilla

  • Paikallistoimijoiden roolin vahvistaminen opiskelijakunnan viestinnässä

  • Vaalit ja äänestysaktiivisuuden lisääminen


“Olen erittäin iloinen, että jäsenten palvelut sekä paikallistoimijoiden viestintä nostettiin toimintasuunnitelmaan mukaan. Opiskelijakunta on osiensa summa ja jäsenet ovat sen keskiössä. Siksi on hienoa, että ensi vuonna tehdään vielä vahvemmin työtä jäsenten palveluille kaikilla paikkakunnilla. On myös todella mahtavaa, että paikallistoimijoita osallistetaan jatkossa vieläkin enemmän ja se tehdään näkyvästi HUMAKOn viestintäkanavissa”, sanoo opiskelijakunnan puheenjohtaja Theo Tyrväinen.


Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa HUMAKOn materiaalipankissa www.humako.net/materiaalipankki.


Hallitus, joka lähtee toteuttamaan toimintasuunnitelmaa valitaan tämän viikon perjantaina vuoden 2019 edustajiston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään Helsingissä Valkealla talolla. HUMAKOn jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. Kokous tullaan myös suoratoistamaan. Lisätiedot löydät täältä ja Facebook-tapatumasta.
Comments


bottom of page