top of page

Jäsenet saavat käyttöönsä Slicen vuodenvaihteessa

Päivitetty: 7. tammik. 2019


(In English below)Uutisoimme lokakuussa, että HUMAKOn jäsentunniste vaihtuu 1.1.2019 Frankistä mobiiliopiskelijakortti Sliceen. Opiskelijakortin vaihtuminen kannattaa huomioida, kun uusit jäsenyytesi tammikuussa.


Slice-applikaatio ladataan puhelimeen ja niin opiskelijakortti pysyy kätevästi aina mukanasi. Slice-opiskelijakortilla saat käyttöösi VR:n, Matkahuollon ja HSL:n opiskelija-alennukset sekä opiskelijahintaisen ruuan kampusravintoloissa.


Opiskelijakortin lisäksi Slicestä löytyy koko joukko opiskelija-alennuksia ja -etuja HUMAKOn jäsenille. Edut ovat joko 1) jatkuvia etuja tai 2) kertaluonteisesti sovelluksella lunastettavia rajoitettuja etuja. Esimerkiksi Anton&Anton jatkuvana etuna tarjoaa - 10 % alennuksen kaikista tuotteista. Kertaetuna Anton&Anton tarjoaa kaksi keittolounasta yhden hinnalla.


Tunnistat etuja myöntävät yritykset kätevästi katukuvassa sinisistä Slice-jäsenyritys tarroista, jotka löytyvät yleensä kassojen tai ovien yhteydestä. Ne toimivat etuja myöntävien yritysten tunnuksina. Kysy opiskelijaetuja aina nähdessäsi tarran, sillä yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan erilaisia opiskelijaetuja. Mitä enemmän etuja kysytään ja käytetään, sitä tärkeämmäksi yritykset kokevat opiskelijaetujen myöntämisen.

Slicen saat käyttöösi helposti. Kun olet uusinut jäsenyytesi HUMAKOn verkkokaupassa, haet Slicen tunnukset verkkolomakkeella osoitteesta www.slice.fi/upload. Saat sen täytettyäsi sähköpostiisi tunnuksen ja salasanan, joilla kirjaudut applikaatioon. Muista hyväksyä sovelluksen kysymät ehdot ja antaa luvat, jotka tarvitaan opiskelijakortin toimintaan.


Omat jäsentiedot kannattaa päivittää jo nyt ajan tasalle, jotta saat Slicen käyttöösi mahdollisimman kivuttomasti. Jäsentietosi pääset päivittämään verkkokaupan kautta. Kirjaudut vain sisään ja klikkaat jäsenyytesi perässä olevaa kynää. Tarkista erityisesti, että ajantasalla ovat sähköpostiosoitteet, syntymäaika ja opiskelijanumerosi, sillä Slice etsii niiden perusteella tietosi jäsenrekisteristä.


Uusi opiskelijakortti valittiin, koska haluamme tarjota entistä parempia ja paikallisempia etuja sekä monipuolisempia palveluita suoraan applikaation kautta. Slice kehittää applikaatiota yhdessä HUMAKOn kumppaniopiskelijakuntien ASKin, Helgan, HUMAKOn, Laureamkon, O’Diakon ja TUOn kanssa. Voimme siis aikaisempaa paremmin vaikuttaa siihen millainen opiskelijakortti jäsentemme käytössä on. Huomaathan, että yhteistyömme Slicen kanssa on vasta alkanut. Erilaisia etuja ja ominaisuuksia tulee applikaatioon kevään kuluessa. Osallistu kehittämiseen ja jätä meille vihje edusta, jonka haluaisit jäsenyydelläsi saada! Vihjeen voit jättää tällä lomakkeella.


Frank Appin digitaalinen opiskelijakortti toimii jäsenillämme vielä helmikuun loppuun asti. Ota siis uusi maksuton Slice-opiskelijakortti käyttöön heti vuoden alussa. Muoviset opiskelijakortit toimivat lukuvuositarroineen vielä jatkossakin, mutta uusia muovisia kortteja ei enää voi tilata.


 

Our members get Slice on January


We reported in our news on October that the our student card changes from Frank to mobile student card Slice on 1.1.2019. It will be worth paying attention to the changing of the student card when you renew your membership in January.


The Slice app is loaded into a mobile phone and so the student card always stays handily with you. With the Slice student card you can use the student discounts of the National Railway Company of Finland, Matkahuolto, Helsinki Region Transport (HSL) and in campus restaurants for the student priced food.


In addition to the student card, a whole group of student discounts and benefits are found in Slice to the members of HUMAKO. The benefits are constant discounts and restricted advantages that can be used only once. For example Anton&Anton offers -10 % on all products and as a restricted benefit they give two soup lunches in the price of one for every member.


You can identify the Slice’s member companies handily from the blue stickers which there are usually in the connection of the cash desks or doors. They serve as marks of the companies that give student discounts. Always ask student benefits when seeing the sticker because the companies have committed themselves to offer different student discounts. The more the discounts are asked and used the more the companies see the importance of student discounts.


You can use Slice easily. When you have renewed your membership in the web shop, you can order your password to Slice with e-form from www.slice.fi/upload. After filling the form you’ll get your password via e-mail. Use it when you are registering to the app. Remember to accept the conditions asked by the application and to give the licences which are needed for the operation of the student card.


Secure quick access to Slice by updating your member information. You are able to update your member information through the web shop. Log in and click the pen icon after your membership. Check especially that the e-mail addresses, the date of birth and your student number are up-to-date because Slice uses them as a reference to find your info in member register.


The new student card was chosen because we want to offer benefits which are better and more local than before and more versatile services. Slice developes the app together with HUMAKO’s partner student unions ASK, HUMAKO, Helga, Laureamko, O´Diako and TUO.

through collaboration we can affect better than before what kind of student card is used by our members. Please note that our partnership with Slice has just begun. Different discounts and properties will be udated to the app during the spring. Participate in the developing Slice and leave to us a tip about the discounts you would like to get with your membership! You can leave the tip with this form .


Digital student card in Frank App works still until end of February. So remember to activate the new Slice-student card beginning of the year. Plastic student cards continue working with academic year stickers, but you can not order new plastic student cards anymore.

Comments


bottom of page