top of page

Järki takaisin opintotukikeskusteluun!

21.2.2013


Opiskelijaliike on raivostunut siitä, miten opiskelijoiden perusoikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon asetetaan jälleen kerran kyseenalaiseksi. Vuosi sitten päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä oli keksiä puolessa vuodessa kustannusneutraali täysuudistus opintotukeen ja lyhentää sillä opintoaikoja. Työryhmän aikataulu ja tavoitteet olivat alun perinkin täysin epärealistisia. Aikataulun puitteissa ei ollut mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita saatika tehdä kunnollisia laskelmia. Tavoite puolestaan oli – ja on edelleen – suunnattu väärään paikkaan. Opintoaikojen lyhentymiseen voidaan vaikuttaa hyvällä koulutuspolitiikalla, ei tiukentamalla elämisen perusedellytyksiä.


Yllätyksenä ei tullut, että työryhmä ei päässyt mihinkään lopputulokseen. Keskustelu opintotuen tulevaisuudesta siirrettiin tällä poliittisella suhmuroinnilla kabinetteihin. Opiskelijat on jätetty odottamaan varpaillaan, mitä heidän päänsä menoksi seuraavaksi keksitään. Joka suunnasta heitellään yhtä älyttömiä ajatuksia. Toiset haluavat muuttaa opintotukea niin, että opintojen loppuvaiheessa saisi opintorahan sijaan pelkkää lainaa, kun taas toiset mieluummin rajoittaisivat opintotukikuukausien käyttöaikaa.


”Eihän kukaan voi tosissaan kuvitella, että heikentämällä loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden toimeentuloa voidaan kannustaa ketään valmistumaan”, ihmettelee Tamyn hallituksen puheenjohtaja Jari Järvenpää.


Paine työurien pidentämiseen on kova, mutta toimimattomien näennäisratkaisujen kehittäminen kertoo lähinnä poliitikkojen lyhytnäköisestä ajattelusta. Tiukentamalla todella niukkaa opintotukea entisestään ja lisäämällä opiskeluaikaista taloudellista epävarmuutta ei saada opiskelijoita valmistumaan nopeammin. Lainapainotteisempi opintotuki lisäisi työntekoa entisestään ja opintotukikuukausien määrää tai käyttöaikaa rajaamalla lisättäisiin opintonsa kokonaan keskeyttävien määrää. Lähes kaikissa ehdotuksissa palkitaan niitä, jotka pärjäävät hyvin, mutta tiukennetaan jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien, kuten perheellisten opiskelijoiden ja mielenterveyskuntoutujien, asemaa entisestään.


”Heikoimmassa asemassa olevien selkänahasta ei voida nyhtää valtiontalouden säästöjä. Viimeistään nyt opiskelijoiden mitta on täyttynyt!”, julistaa TUOn opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Heini Kuusisto.


Viimeiset opintotukeen kohdistetut mittavat uudistukset astuivat voimaan vuonna 2011, alle kaksi vuotta sitten. Milloin opiskelijoiden annetaan keskittyä opiskeluun? Miksi ei keskitytä jo tehtyjen muutosten seuraamiseen ja arviointiin? Opintotuen on tarkoitus turvata opiskelijoiden toimeentulo. On täysin ala-arvoista ja vastuutonta käyttää opintotukikeskustelua poliittisena hämäysliikkeenä, koska työurakeskustelun oikeasti hankalia kysymyksiä eläkeiästä, työssä jaksamisen ongelmista ja kannustinloukkuja luovasta etuusjärjestelmästä ei olla valmiita ratkaisemaan. Opintotukea kiristävillä toimenpiteillä ei saavuteta haluttuja tuloksia. Asiantuntijat ovat jo moneen kertaan todenneet opintotuen riittämättömän tason pääasialliseksi opintoja hidastavaksi tekijäksi. Nyt on aika tehdä päätöksiä oikean tiedon eikä vain poliittisen paineen perusteella.


21.2.2013


Piia Kuosmanen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Lauri Koskentausta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Mari Kröger, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Valle Uimonen, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Annika Kempe, Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Markus Karppanen, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Jari Järvenpää, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Heikki Isotalo, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Ina Biström, Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande

Heini Kuusisto, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn hallituksen puheenjohtaja

Emma Koskimaa, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja

Igor Parri, Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn hallituksen puheenjohtaja

Antti Erkheikki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KETOAKKUn hallituksen puheenjohtaja

Riku Kemppinen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn hallituksen puheenjohtaja

Patrik Eskelinen, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKOn hallituksen puheenjohtaja

Pasi Toivonen, Lahden ammattikorkekoulun opiskelijakunta LAMKOn hallituksen puheenjohtaja

Ida Talvinen, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtaja

Erkko Virtanen, Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – O´Diakon hallituksen puheenjohtaja

Joonas Peltonen, Opiskelijakunta POKAn hallituksen puheenjohtaja

Henri Mäntysaari, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon hallituksen puheenjohtaja

Matti Leppälehto, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn hallituksen puheenjohtaja

Aleksanteri Repo, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin hallituksen puheenjohtaja

Mikkel Näkkäläjärvi, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin hallituksen puheenjohtaja

Neea Liinpää, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallituksen puheenjohtaja

Tekla Hietala, Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn hallituksen puheenjohtaja

Susanne Lievonen, Laurea-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKOn hallituksen puheenjohtaja Susanne Lievonen

Noora Nousiainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen puheenjohtaja

Nita Ahola, Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen puheenjohtaja

Daniel Nenonen, Studerandekåren Noviums styrelseordförande

Jussi Lammi, Opiskelijakunta COPSAn hallituksen puheenjohtaja

Joona Jakkila, Opiskelijakunta CAMOSin hallituksen puheenjohtaja

Janne Kallunki, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMOn hallituksen puheenjohtaja

Jenna Martikainen, Arcada studerandekår - ASKs styrelseordförande


Lisätiedot:

Emma Koskimaa, HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja, pj.humako (a) humak.edu tai 045-122 5030

Comments


bottom of page