Hyvinvoiva HUMAKO kampanja alkaa / Well-being HUMAKO campaign starts


HUMAKOn tämän vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavaa: “Luodaan Hyvinvoiva HUMAKO -kampanja arkiaktiivisuuteen liittyen. Kampanja näkyy kampuksilla ja verkossa. Kampanjan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan työryhmä, johon pyritään saamaan toimijoita eri HUMAKOn aktiivimuodoista”. Tämän myötä heti alkuvuodesta perustettiin Hyvinvoiva HUMAKO työryhmä, ensin hallituslaisista ja maaliskuussa saatiin käyntiin työryhmä, jossa on myöskin aktiiveja ympäri Suomen. Työryhmä on ideoinut ja suunnitellut vuoden loppuun asti erilaisia tapahtumia niin livenä kuin somessa, joihin kenellä tahansa Humakin opiskelijalla on mahdollisuus osallistua, samalla keräten haalarimerkkejä.


Hyvinvointi on tärkeämpää kuin koskaan. Viime vuodet ovat jättäneet jälkensä meihin kaikkiin, ja varsinkin opiskelijat ovat unohtuneet. “Koittakaa jaksaa” on lause, jonka me kaikki olemme varmasti kuulleet liian monta kertaa. Jokainen meistä edistää hyvinvointia omalla tavallaan, sen takia Hyvinvoiva HUMAKO tapahtumat ovat erilaisia ja painottuvat eri hyvinvoinnin osa-alueille.


Nyt siis viimeistään kannattaa ottaa HUMAKOn kanavat seurantaan niin tiedät mitä, missä ja milloin tapahtuu!


 

The following is enshrined in HUMAKO's Action Plan for this year: “Creating a Well-being HUMAKO campaign in relation to everyday activity. The campaign will be shown on campuses and online. A working group will be set up for the planning and implementation of the campaign to engage actors from different forms of active HUMAKO”. This led to the establishment of the Welbeing HUMAKO working group at the very beginning of the year, first from the board members and a working group with actives around Finland started in March. The working group has brainstormed and planned a variety of events until the end of the year, both live and on social media, which any Humak student has the opportunity to participate in, while collecting overall badges.


Well-being is more important than ever. The last few years have left a mark on all of us, and students in particular have forgotten. “Just try to cope” is a phrase that I'm sure we've all heard too many times. Each of us promotes wellb-eing in its own way, because of that wellbeing HUMAKO events are different and focus on different aspects of wellbeing.


Now it’s time to start following HUMAKOs social media platforms so you know what, where and when will happen!