top of page

HUMAKOssa johtajuus on keino kasvattaa työhyvinvointia ja opintopistekertymää

HUMAKOssa testattiin viime lukuvuoden ajan johtamismallia, joka luotiin osana YAMK-opintojani opinnäytetyönä. Johtamismalli valikoitui aiheeksi melko nopeasti. Oma pitkäaikainen kokemukseni opiskelijakunnista, joissa toimitaan pienillä resursseilla ja voimakkaasti luottamustoimijapohjaisesti, oli nostanut teeman useasti esille. Opiskelijakuntien toimijoilla on usein risteäviä käsityksiä siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja mitä rooleja eri johtajilla on tai jopa siitä, ketkä ovat johtajia. Välttämättä nuo käsitykset eivät olleet vääriä, asioista ei vain oltu keskusteltu yhdessä eikä siten myöskään muodostettu yhteistä näkemystä. 


HUMAKOn hallitus
HUMAKOn hallitus työskentelee tiimeissä

HUMAKOn johtamismallissa on lähdetty liikkeelle siitä, että roolien pitää olla selkeät niin johtajille kuin johdettaville. HUMAKOssa toimitaan tiimeissä, joten tiimien ja tiimien jäsenten johtaminen määriteltiin tiiminvetäjien vastuulle. Puheenjohtajan rooliksi määriteltiin visionäärinä toimiminen ja yleisesti kokonaiskuvan hallinta yhdessä muun johtotiimin kanssa. Jotta toiminta pysyy avoimena työskentelevät kaikki tiimit HUMAKOn Google Drive-ympäristössä, tiimien muistiot toimitetaan avoimesti muidenkin saataville ja tiiminvetäjät kokoontuvat viikkopalavereihin kerran viikossa käymään ajankohtaisia asioita läpi. 


Roolit selkeyttävät, mutta eivät ne lisää työhyvinvointia yksinään. Tärkeimmät työhyvinvoinnin kasvattajat ovat uuden johtamismallin myötä olleet työyhteisön toimintatapoihin liittyvät käytänteet ja toimijoiden osaamisen kehittymisessä tukeminen. 


Työyhteisön yhteisten toimintatapojen määrittely on äärimmäisen tärkeää. On vaikea puuttua väärään käytökseen, jos oikeaa tapaa toimia ei ole yhdessä sovittu. HUMAKOssa työyhteisöstä vaihtuu suurin osa toimijoista aina kalenterivuoden vaihtuessa, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa. Uuden johtamismallin myötä heti HUMAKOn hallituksen ensimmäisessä perehdytyksessä käydään yhdessä keskustelua siitä, minkälaisia työskentelijöitä me olemme, mitkä arvot ovat meille tärkeitä, miten huolehdimme omasta jaksamisesta ja ylipäätään toiveistamme yhteiselle työskentelyllä. Keskustelu on äärimmäisen tärkeää luottamuksen rakentamisen ja ryhmäytymisen kannalta. Tämän keskustelun jälkeen olemme muodostaneet yhteiset pelisäännöt, joihin kaikki ovat voineet sitoutua. Kun ymmärrämme toisiamme paremmin, on yhdessä työskentelykin mukavampaa! 


Toinen tärkeä asia meillä HUMAKOssa on ollut toimijoiden osaamisen kehittymisessä tukeminen. Ajattelemme niin, että HUMAKO on paikka, johon Humakin opiskelija voi tulla hallitusvuoden ajaksi oppimaan, kehittymään ja kehittämään. Aloitamme vuoden tiiminvetäjien johdolla niin, että käymme jokaisen kanssa yksilölliset keskustelut, joissa selvitämme nykyistä osaamista, mutta ennen kaikkia niitä asioita, joita hallituksen jäsen haluaa tulla hallitukseen oppimaan. Suunnittelemme jokaisen tehtävänkuvan osaamistarpeiden ja HUMAKOn toimintasuunnitelman tavoitteiden perusteella ja pyrimme maksimoimaan jokaiselle hallituksen jäsenelle HUMAKOn toiminnassa suoritettavien opintopisteiden määrän. Näin hallituksen jäsen pääsee tekemään aidosti häntä kiinnostavia asioita, edistämään HUMAKOn toiminnan tavoitteita sekä samalla kerryttämään opintopisteitä. 


Toiminnanjohtaja Marianna Rantanen
Toiminnanjohtaja Marianna Rantanen

HUMAKOn hallitustoiminnasta ei makseta hallituksen jäsenille palkkiota. Hallituksen jäsenet tekevät toimintaa vuoden ajan noin 20h/viikossa ja samalla kerryttävät omiin opintoihin jopa 30-40 opintopistettä vuoden aikana! HUMAKOn hallitustoiminta on nopeuttanut useiden hallituksen jäsenien valmistumisen ajankohtaa ja tuottanut toimijoille arvokasta kokemusta työelämää varten. 


Tällä hetkellä viimeistelen opinnäytetyötäni ja tavoitteeni on saada se valmiiksi parin kuukauden sisällä. Olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että olen saanut luotua ratkaisuja, jotka ovat helpottaneet HUMAKOn arkea, lisänneet työhyvinvointia ja oikeasti tukevat toimijoidemme osaamisen kehittymistä. 


---

Meillä käynnistyy haku hallitukseen 2020 lokakuun alussa. Etsimme toimintaan mukaan jälleen opiskelijoita, joita kiinnostaa kehittää omaa osaamistaan, joilla on halua kehittää HUMAKOn toimintaa ja jotka haluavat suorittaa opintojaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Laitahan haun korvan taakse, jos tämä yhtään kuulostaa sinun jutultasi! Lisätietoja täällä.Marianna Rantanen

HUMAKOn toiminnanjohtaja ja YAMK-opiskelija

Comments


bottom of page