top of page

HUMAKOn verkko-opetus kyselyn tulokset julki!

Opiskelijakunta HUMAKO toteutti huhti-toukokuussa kyselyn Humakin verkko-opetuksen laadusta Humakin opiskelijoille. Vastauksia tuli kaikilta kampuksilta ja vahvuusaloilta. Vastaajia oli yhteensä 43, ja heidän aloitusvuotensa olivat 2017-2019. Vastaajia oli pääsääntöisesti päivätoteutuksesta. Kysely oli auki 15.4. -8.5. ja kyselyä jaettiin kaikkien kampusten paikallistoimijoiden kautta, HUMAKOn verkkosivujen, Humakin Pepin sekä HUMAKOn sosiaalisten medioiden kautta.


Kysymyksiä oli yhteensä 9. Kysymykset sisälsivät 4 taustakysymystä, jossa kysyttiin vahvuusalaa, opintojen aloitusvuotta, kampusta, ja opetuksen muotoa.


Kysyimme kyselyssämme

  • Miten Humak on onnistunut verkko-opetuksen toteutuksessa ja millä alustalla sitä on toteutettu?

  • Miten verkko-opetuksen toteutuksessa on huomioitu mm. tauotus, ryhmätehtävät, kuormittavuus ja muut olennaiset seikat?

  • Miten erilaiset oppimistavat on otettu huomioon?

  • Sekä vapaa alue kommentoida mitä vaan Humakin verkko-opetukseen liittyen.


Tauotuksessa oli puutteita


Kyselystämme selviää, että verkko-opetuksen tauotuksessa oli puutteita. Lähes kaikilta vahvuusaloita, kampuksilta ja vuosikursseilta vastaus oli yhtenäinen; tauotusta ei ole ollut tarpeeksi.


“Verkko-opinnot ovat jollain tapaa puuduttavampia kuin lähiopetus, ja keskittyminen herpaantuu tosi helposti”, selviää yhdestä avoimesta vastauksesta.


HUMAKOn näkökulmasta verkko-opiskeleminen vaatii lähiopetusta enemmän taukoja, sillä verkko-opetus on usein päivästä toiseen tietokoneruudun tuijottamista. Se väsyttää niin ihmistä, kun sen silmiä. HUMAKO näkee, että yhden tunnin välein on hyvä pitää vähintään pienempi tauko, ja joka toinen tauko on hyvä olla jo 15-30 minuuttia.


Kuormittavuus huolestuttaa


Kuormittavuus nousi huolestuttavan paljon kyselyssä esille. Opiskelijat kokevat, että poikkeusaikoina opinnot ovat normaalia kuormittavampia, eikä heitä auta se, että töiden palautukset osuvat samoille päiville ja viikoille kaikilla kursseilla. Kuormitus nousi esille erityisesti Kuopion ja Jyväskylän yhteisöpedagogiopiskelijoiden vastauksissa.


“Kun opinnot siirretään verkkoon tällaisena poikkeusaikana, olisi hyvä, että niihin voisi palata omalla ajalla, ja opinnot olisi järjestelty niin, ettei webinaareissa läsnäoloa vaadita. Perheelliset opiskelijat on joutunut pitämään lapset kotona, ja opiskelu tapahtuu sen vuoksi pakostikki iltaisin. Tuntuu todella epäreilulta pudota kursseilta sen vuoksi, että pidämme lapset kotona suositusten mukaisesti”, kirjoittaa kyselyyn vastannut opiskelija.


Osa opiskelijoista toi esille myös sen, että opetuksen seuraaminen on normaalia kuormittavampaa, kun osalla henkilökunnasta on ollut ohjelmien ja laitteiden kanssa ongelmia. On ymmärrettävää, että nopea siirtyminen täysin verkkomuotoiseksi opetukseksi vaatii veronsa, mutta HUMAKOn mielestä olisi hyvä pitää huolta siitä, että henkilökunnalla on tarvittavat tietotekniset taidot toteuttaa verkkopohjaista opetusta.


Monipuolisuutta kaivataan enemmän


Kyselystä selvisi myös, että enemmän joustoa ja monipuolisuutta tarvitaan. Stressiä ja ahdistusta on poikkeustilojen takia jo entuudestaan, jonka takia opiskelijat toivoo pientä helpotusta koulun puolelta. Ryhmätehtäviä on vastaajien mukaan tullut yhtäkkiä paljon enemmän, eikä olla huomioitu erilaisia oppimistapoja niin hyvin, kun ehkä voisi. Erityisesti Kuopiossa ja Jyväskylässä koettiin, että opetus on muuttunut yksipuolisemmaksi verkkototeutuksessa.


HUMAKO näkee, että myös verkko-toteutuksessa on hyvä miettiä monipuolisia tapoja. Ryhmätehtävät tai webinaareihin osallistuminen ei ole kaikille oppimisen kannalta parhaimpia vaihtoehtoja, ja siksi on hyvä mahdollistaa erilaisia suoritustapoja opiskelijoille. Jos esimerkiksi webinaarit tuntuu haastavalta, voisiko sen tilalle miettiä itsenäistä korvaavaa tehtävää? On myös hyvä hyödyntää erilaisia ohjelmia netissä, kuten padlettia, Collaborate Ultran whiteboardia tai flingaa. Näitä sovelluksia on otettu käyttöön esimerkiksi Nurmijärven ekan vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoilla ja Jyväskylän ekan vuoden kulttuurituotannon opiskelijoilla. Sovelluksia ja ohjelmia netissä löytyy paljon, ja jopa maksutta.


Kiitosta Humakille


Kuormittavuudesta ja monipuolisuuden sekä tauotuksen puutteesta huolimatta kyselyssä löytyi paljon hyvääkin.


Opiskelijat on pitänyt edellä mainittujen Flingan, Padletin ja Whiteboardin käytöstä, ja esimerkiksi siitä, että verkko-opetuksessa ryhmätehtäville on annettu koulupäivien aikana aikaa. Nurmijärven yhteisöpedagogiopiskelija totesi avoimessa vastauksessa, että joskus tuntuu jopa siltä, että verkko-opetus on ollut jopa laadukkaampaa kuin lähiopetus. Hän kirjoittaa, aika on käytetty tosi hyvin hyödyksi, ja siihen toivotaan jatkoa tulevaisuudessakin.


Myös opetusten sisällöstä on ollut kiitosta - opiskelijoista on tuntunut, että webinaareissa ja etäluennoilla on ollut monipuolisia aiheita, hyvää keskustelua ja saatu jopa hyviä vierailijoita ja puhujia mukaan!


Lisätiedot:


Hallituksen varapuheenjohtaja

Adéle Nurmela

p. 0451345634

Comments


bottom of page